Wyposażenie dodatkowe

Pozycja Typ Uwagi
Podajnik A3 LP-853
Odbiornik papieru LP-862
Arkusz transportowy LP-819
Łapacz papieru LP-863
TerioStation PDF Print LP-874

Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
Pojemnik z tonerem LP-761
Pojemnik na zużyty toner LP-850
Kołnierz rolki (EX-L) LP-871
Procesowanie kasety z tonerem 60 LP-872
Jednostka ładowania Scorotron LP-860

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram