Inteligentne rozwiązania

Druk podążający (follow me)


Drukowanie FollowMe

Umożliwia pokonanie wyzwań związanych z wdrażaniem

Drukowanie FollowMe upraszcza przepływ pracy w celu minimalizacji odpadów, ochrony dokumentów poufnych i zwiększenia wydajności użytkowników. Technologia ta daje pewność, że użytkownicy drukują tylko to, czego potrzebują, a tym samym zapobiega niepotrzebnemu drukowaniu i zmniejsza ilość odpadów. Umożliwia także ochronę poufności dokumentów, ponieważ drukowanie dokumentu nie rozpocznie się, dopóki użytkownik nie znajdzie się przy urządzeniu wyjściowym.


FollowMe tworzy wirtualne środowisko drukowania, gdzie użytkownicy mogą się przemieszczać i drukować bezpiecznie w dowolnym czasie i miejscu, całkowicie niezależnie od położenia geograficznego. Jeśli urządzenie wyjściowe ulegnie awarii lub nie działa, nie ma powodu, dla którego powinno to mieć wpływ na wydajność użytkowników, gdyż dzięki drukowaniu FollowMe wystarczy, aby użytkownicy przeszli do innego urządzenia i zwolnili ich zadania drukowania.


Dostępny dla drukarek wielofunkcyjnych firmy OKI (MFP) obsługujących platformę Smart Extendable Platform (sXP), w tym serie MC700, MB700 oraz ES94x5, klient FollowMe Embedded for OKI zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia bezpieczne zarządzanie zadaniami drukowania, rejestrowanie użytkowników, a także przypisywanie kodów kosztu bezpośrednio z poziomu panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego.


Zaawansowany silnik śledzenia i raportowania FollowMe zapewnia precyzyjny obraz kosztów i aktywności na użytkownika, urządzenie lub dział. Dzięki temu organizacje mogą podejmować decyzje oparte na faktach w celu optymalizacji środowiska drukowania lub lepszego zarządzania kosztami.

Odkryj korzyści

  • Minimalizacja odpadów drukowania
  • Redukcja kosztów drukowania
  • Większa wydajność użytkowników
  • Ochrona poufności dokumentów
  • Wygodne i bezpieczne drukowanie dla wszystkich użytkowników

Jak działa FollowMe Printing

FollowMe Printing umożliwia użytkownikom drukowanie do współdzielonej kolejki wydruku, przemieszczanie się i zwalnianie ich zadań drukowania na dowolnym urządzeniu wyjściowym. Zapewnia to zachowanie poufności drukowania i zmniejsza ilość odpadów z dokumentów nieodebranych z drukarki.

FollowMe współpracuje z urządzeniami dowolnego producenta drukarek i zapewnia funkcjonalność oraz możliwość adaptacji do zróżnicowanych środowisk drukowania, obsługując zarówno funkcję host printing, jak i drukowanie w biurze.

How_FollowMe_printing_works
  • Drukowanie zdalne: Zwalnianie zadań drukowania na dowolnej drukarce. Unikanie przerw, jeżeli drukarka jest zajęta lub nie działa Nie potrzeba sterowników do konfiguracji na komputerze PC.
  • Drukowanie osobiste: Każdy użytkownik ma osobiste doświadczenia związane z drukowaniem. Drukowanie poufne na współdzielonych urządzeniach. Niepotrzebny jest pośpiech do drukarki w celu odebrania poufnych wydruków.
  • Drukowanie delegowane: Asystenci mogą drukować w imieniu menedżerów. Działy mogą zachować wydajność w przypadku nieobecności pracowników. Bezpieczne udostępnianie zadań drukowania bez pomocy pracowników działu IT.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.