Rozwiązania zarządzania drukiem

Smart Managed Document


Smart Managed Document

Usprawnienie obiegu dokumentów w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności

Aż 47% ukrytych kosztów generuje zarządzanie dokumentami i ich obieg.* Firma OKI pomaga określić i zmniejszyć te koszty. Stworzona dla przedsiębiorstw usługa Smart Managed Document Services poszerza zakres zarządzania o obieg dokumentów w firmie.


Głównym założeniem usługi Smart Managed Document Services jest zaprzestanie pracochłonnej, ręcznej obsługi dokumentów poprzez ich digitalizację w celu szybszego i łatwiejszego archiwizowania, odzyskiwania i udostępniania w bezpiecznej infrastrukturze firmy.


Firma OKI analizuje bieżące zarządzanie dokumentami i zapewnia rozwiązanie w celu optymalizacji i zwiększenia wydajności procesów obiegu dokumentów.

47_percent_hidden_costs_in_document_management

Połączenie sprzętu i oprogramowania firmy OKI po wdrożeniu zapewnia wydajne skanowanie, dystrybucję, zarządzanie oraz wydruk dokumentów, zwiększając wydajność pracowników.


Poprzez usługi sieciowe platformy sXP (smart Extendable Platform) można spójnie integrować urządzenia wielofunkcyjne z aplikacjami firmy lub rozwiązaniami innych firm. Umieszczając platformę sXP u podstaw wydajności swojej firmy, możesz uprościć procesy biznesowe wymagające rozległej dokumentacji.

Korzyści dla firmy

W ramach tego holistycznego podejścia firma OKI może ulepszyć każdy aspekt obiegu dokumentów, jednocześnie zapewniając ogromne oszczędności, dzięki możliwości dostosowania rozwiązania w celu napędzenia wydajności i produktywności firmy.

Spokój ducha z usługą Smart Support

Smart Support to integralna część usługi Smart Managed Document Services gwarantująca pełne wsparcie. Gwarantuje konserwację i nieprzerwaną zdalną pracę urządzeń, zapewniając materiały eksploatacyjne w razie potrzeby oraz naprawiając problemy i usterki, często przed ich wykryciem przez użytkowników.


Firma OKI obsługuje swoich klientów na każdym etapie. Nasi dedykowani opiekunowie klienta są dostępni podczas całego procesu, zapewniając Twoim pracownikom odpowiednie szkolenia i przedstawiając łatwość obsługi oprogramowania. Wszystkie urządzenia są nieustannie monitorowane, a naprawy są przeprowadzane zdalnie lub na miejscu, jeśli to konieczne.

Zoptymalizuj potrzeby w zakresie drukowania i zwiększ wydajność oraz oszczędności

Poprzez zorganizowany proces firma OKI określa optymalne rozwiązanie w zakresie obiegu dokumentów dla danej organizacji. Badamy i analizujemy bieżące procesy i obiegi w każdym dziale i zalecamy zintegrowane rozwiązanie, łączące w sobie zakres zaawansowanych urządzeń drukujących oraz oprogramowania, co zapewnia bezpieczną obsługę dokumentów.


Nieustanne zarządzanie, sprawdzanie i wdrażanie procesów zapewnia prawidłowy obieg dokumentów, dostosowany do stale zmieniającej się sytuacji w danej organizacji.

  * Podstawa: WSZYSTKIE stowarzyszenia lub firmy zatrudniające od 500 do 5000 pracowników we wszystkich branżach

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram