Oświadczenie OKI dotyczące Koronawirusa


Wraz z rozwojem koronawirusa (COVID-19) firma OKI Europe wdrożyła szereg środków, które obejmują:

-    ochronę bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników i ich rodzin
-    kontynuowanie działalności w krajach dotkniętych epidemią
-    zapewnienie dostępności naszych produktów, materiałów eksploatacyjnych oraz zapewnienie ciągłego wsparcia naszym partnerom i klientom.

Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników oraz kontynuowanie działalności biznesowej

OKI ściśle przestrzega wytycznych rządowych dla poszczególnych krajów, oraz aby zapewnić dalszą obsługę naszych klientów i partnerów przy jednoczesnej ochronie dobrobytu naszych pracowników aktywowaliśmy nasz plan ciągłości działania. Aby zapobiec infekcji pracowników, wszystkie podróże służbowe zostały przełożone, a spotkania odbywają się metodami alternatywnymi. Pracownicy zostali również przygotowani do pracy zdalnej.

Podjęte środki opierają się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla każdego kraju, w którym działamy, oraz na wytycznych lokalnych władz i zostaną odpowiednio dostosowane dla każdego kraju.

Zapewnienie dostępności naszych produktów, materiałów eksploatacyjnych i obsługi klienta

Początkowo wybuch pandemii koronawirusa, w połączeniu z wpływem niedawnych silnych sztormów, spowodował tymczasowe zakłócenia w jednym z naszych zakładów produkcyjnych. Wprowadzono zatem procesy mające na celu nadrobienie straconego czasu produkcji, a zakład w chwili obecnej jest w 90% sprawny. Co więcej, aby zminimalizować niedogodności dla naszych partnerów i klientów, OKI zapewnia obecnie transport lotniczy dla materiałów eksploatacyjnych.

Obsługa klienta będzie nadal dostępna za pośrednictwem naszej infolinii lub strony „skontaktuj się z nami” na lokalnych stronach korporacyjnych OKI. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przetwarzanie zapytania może być nieco opóźnione. Ponadto na naprawy i zamówienia na miejscu wpłyną również w niektórych regionach ograniczenia nałożone przez władze lokalne.

OKI Europe uważnie monitoruje sytuację i będzie aktualizować informację w miarę rozwoju sytuacji.

Data oświadczenia: 18.03.2020

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.