Najlepsze porady, dzięki którym zwiększysz elastyczność firmy

Javier Lopez, dyrektor generalny Vertical Solutions, OKI Europe Ltd, dzieli się poradami na temat tego, jak firmy mogą lepiej przygotować się na nieoczekiwane wyzwania

Elastyczność to coś więcej niż tylko modne słowo w biznesie. Występuje w leksykonie biznesowym od pewnego czasu i oznacza elastyczne sposoby pracy oparte na współpracy. Jednak w ostatnim czasie elastyczność bardziej wiąże się z tym, jak firmy mogą w krótkim czasie przystosować się do nagłych zmian i przejść na nowe modele operacyjne. Elastyczność biznesowa nie jest już „miłym dodatkiem”. Jest kluczowa do odniesienia sukcesu w czasach pandemii Covid-19. 
 
Mając to na uwadze, przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek, które pomogą wdrożyć bardziej elastyczny model biznesowy:

1.    Zawsze planuj z wyprzedzeniem

Choć niewiele osób mogło przewidzieć pandemię Covid-19 i jej skutki, to myślenie z wyprzedzeniem i opracowanie planów awaryjnych dla szeregu różnych scenariuszy ma zasadnicze znaczenie dla radzenia sobie w niepewnych sytuacjach. Oprogramowanie do planowania scenariuszy może w tym pomóc, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby można było przewidzieć każdy scenariusz, który może mieć wpływ na firmę, lub koszt oprogramowania może wykraczać poza budżet. Tak czy inaczej, opłaca się zwracać uwagę na trendy konsumenckie i społeczne, a także dane rynkowe, aby móc przewidzieć nadchodzące zmiany i podjąć kroki w celu przygotowania się do nich.

2.    Dywersyfikuj i dostosowuj się

Firmy, które szybko i skutecznie dostosowują się do nieprzewidzianych sytuacji, mogą nie tylko przetrwać, ale także odnieść wiele korzyści, przekształcając napotkane wyzwania w szanse. Dywersyfikacja działalności pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów i trendom rynkowym poprzez oferowanie nowych usług lub wejście na nowe rynki w celu uzyskania dostępu do dodatkowych źródeł przychodów.
 
Rodzinna firma Tea Club zajmująca się importem herbaty odnotowała rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane produkty i uznała, że dzięki wprowadzeniu ich do oferty może zwiększyć lojalność klientów, ale także zwiększyć dodatkowe przychody. Zainwestowała w 5-kolorową drukarkę etykiet Pro1050 firmy OKI, która umożliwia drukowanie spersonalizowanych etykiet na żądanie spełniających wysokie wymagania klientów dotyczące tej usługi.

3.    Zainwestuj w narzędzia zapewniające elastyczność

Pracownicy są Twoim najważniejszym zasobem, ponieważ ostatecznie decydują o sukcesie lub porażce firmy. Jednak, aby zarówno pełnić swoje role, jak i szybko dostosowywać się do nieoczekiwanych zmian, potrzebują oni dostępu do narzędzi i technologii, które umożliwią im bardziej elastyczną pracę. 


Weźmy na przykład wpływ pandemii na handel detaliczny. Gdy konieczne jest szybkie dostosowanie się do stale zmieniających się przepisów, pomaganie klientom w łatwym poruszaniu się po sklepie w celu znalezienia niezbędnych rzeczy lub po prostu zapewnienie ich, że sklep jest zabezpieczony przed wirusem, sprzedawcy detaliczni korzystający z kolorowych drukarek HD firmy OKI mogą z łatwością drukować banery, naklejki podłogowe i okienne, plakaty oraz wodoodporne i wstępnie cięte nośniki, aby przekazać klientom informacje oraz spełnić wymagania takie jak zachowanie bezpiecznej odległości.

4.    Podejmuj decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym

Wiele firm podejmuje kluczowe decyzje w oparciu o dane historyczne zamiast brać pod uwagę to, co dzieje się obecnie. Te decyzje oraz wszelkie inwestycje i wysiłki wkładane w ich aktualizację mogą zostać zmarnowane, ponieważ firma stosuje podejście reaktywne, a nie proaktywne. Zbyt często takie starania są spóźnione. 
 
Tam, gdzie to możliwe, należy sprawdzać dane w czasie rzeczywistym lub najbardziej aktualne dostępne dane. Dzięki temu firma może monitorować bieżące sytuacje, dostosowywać się do rozwijających się sytuacji i przewidywać, co może się wydarzyć.
 
Rozwiązania firmy OKI obejmują zaawansowane narzędzia, które dostarczają statystyki użytkowania urządzeń, aby pomóc firmie dostosować odpowiednio urządzenie do jej potrzeb.  Co więcej, platforma kreatywna firmy OKI, Design Hub, monitoruje stan Twojego urządzenia OKI, w tym poziom materiałów eksploatacyjnych, automatycznie generując alerty w przypadku konieczności zakupu nowych materiałów eksploatacyjnych, co pozwala na bezproblemowe drukowanie bez konieczności przechowywania dużej ilości materiałów eksploatacyjnych.

Patrząc w przyszłość

Osiągnięcie elastyczności ma na celu możliwość uczenia się, przystosowywania i optymalizowania firmy, aby znaleźć możliwe rozwiązania w sytuacjach, które czasami wydają się bez wyjścia. Wymaga to silnego wyczucia zmieniającego się krajobrazu biznesowego, narzędzi umożliwiających elastyczność i porzucenia podejmowania decyzji opartego na przeszłych wydarzeniach. W połączeniu z dużą dawką optymizmu te kroki mogą pomóc w ochronie firmy przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.  


Druk może mieć kluczowe znaczenie dla szybkiego i skutecznego dostosowywania się firm do szybko zmieniających się warunków. W 2020 r. firma OKI Europe pomogła ponad 700 firmom i organizacjom z różnych sektorów, w tym m.in. handlu detalicznego, hotelarstwa, edukacji, administracji publicznej i transportu.  Nasze rozwiązania w zakresie drukowania etykiet i opakowań we własnym zakresie pozwalają na produkcję m.in. oznakowań dystansu społecznego, które zapewniają bezpieczeństwo sprzedawców, pracowników służby zdrowia, osób dojeżdżających do pracy i studentów, oraz ułatwiają szybkie dostarczenie żywności potrzebnej rodzinom będących w grupie ryzyka. Co więcej, wraz z wprowadzeniem w wielu krajach nowych przepisów dotyczących obowiązku noszenia masek, nośniki przenoszące oraz rozwiązania w zakresie druku z białym tonerem firmy OKI umożliwiają szybkie i ekonomiczne personalizowanie masek i odzieży ochronnej na żądanie, co zachęca ludzi do ich noszenia.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania informacji na temat konkretnych nośników, które powinny być używane z drukarkami OKI do zastosowań określonych na tej stronie, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym partnerem handlowym lub bezpośrednio z nami za pośrednictwem formularza ,,skontaktuj się z nami”.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram