Wykorzystanie technologii do inspirowania, angażowania i motywowania uczniów

Javier Lopez opowiada o tym, dlaczego posiadanie odpowiedniej technologii musi pozostać ważnym elementem programu edukacyjnego
 

Prośba o kontakt zwrotny

Nie ma wątpliwości, jak ważna jest dobra edukacja. Gotowość instytucji do pokonywania barier stojących dziś na drodze do zapewnienia uczniom niezbędnej edukacji jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
 
Wprowadzenie szczepionek w całej Europie wydaje się być początkiem końca jednego z najbardziej niestabilnych okresów dla nauczycieli i uczniów w historii. Choć ponowne otwarcie instytucji w bezpieczny sposób będzie wyzwaniem, pandemia nauczyła nas również, że należy być przygotowanym na nieoczekiwane zdarzenia. 
 
Ze względu na pewne ograniczenia, takie jak koszty i sposoby wdrażania, technologia może nie wydawać się najlepszym rozwiązaniem problemów edukacyjnych. Jednakże może ona odegrać kluczową rolę we wspomaganiu procesu uczenia się i jest bardziej dostępna oraz korzystniejsza, niż wiele osób zdaje sobie z tego sprawę.  

Angażowanie powracających uczniów

Po wielu miesiącach zajęć online w domu i bycia oddzielonym od szkolnych kolegów uczniowie mogą mieć trudności z ponownym przystosowaniem się do nauki w środowisku klasowym. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia mogą wykorzystać odpowiednie materiały, aby pomóc uczniom w ponownym wdrożeniu się w życie klasy. Badania naukowe wykazały pozytywny wpływ kolorów na uczenie się oraz interakcję1. Można to osiągnąć w szybki i oszczędny sposób dzięki wykorzystaniu odpowiedniej technologii druku.
Pracownicy korzystają zazwyczaj ze wspólnych drukarek znajdujących się w szkole w pokoju nauczycielskim lub specjalnie do tego wydzielonej sali. Brak dostępu do drukarki w pobliżu sali lekcyjnej może być utrudnieniem dla nauczycieli, którzy chcieliby wydrukować materiały dydaktyczne i potrzebują dostępu do niezawodnej, łatwej w obsłudze kolorowej drukarki zapewniającej profesjonalną jakość druku. Nagradzane kolorowe drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne A4 i A3 firmy OKI Europe dla sektora edukacyjnego są wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona – czy to w klasie, czy w biurze – jednocześnie zapewniając wydajność, niezawodność i obsługę różnorodnych nośników, a co najważniejsze, wydruki w żywych kolorach, które umożliwią nauczycielom stworzenie niezwykle atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. 

Zmniejszenie obciążeń budżetowych

Problemy budżetowe dotykają też nauczycieli i nie jest to zjawisko, które zniknie w najbliższym czasie. Według Obserwatorium Finansowania Publicznego Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów2 ograniczenia nakładów z funduszy publicznych w całej Europie stawiają uniwersytety w trudnej i skomplikowanej sytuacji finansowej. Skutki gospodarcze pandemii mogą spowodować jeszcze większe ograniczenie budżetów, nie tylko dla uniwersytetów, ale również dla szkół i uczelni. 
 
Instytucje drukują szeroką gamę materiałów, począwszy od materiałów dydaktycznych, arkuszy, testów i prac studentów, po dokumentację administracyjną i materiały marketingowe, takie jak broszury, plakaty oraz ulotki. Często polegają one na zewnętrznych dostawcach usług druku w celu zaspokojenia różnych potrzeb, co może prowadzić do zwiększenia kosztów oraz dużych strat niewykorzystanych materiałów.
 
Dzięki niezrównanej elastyczności obsługi nośników kolorowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne firmy OKI mogą w ekonomiczny sposób sprostać wszelkim wymaganiom placówek edukacyjnych w zakresie druku, bez czasu oczekiwania oraz strat. Od materiałów dydaktycznych po broszury i ulotki, a także oznakowanie, takie jak banery podłogowe i naklejki na okna, mające zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas ponownego otwarcia szkół, uczelni i uniwersytetów. Wszystko to można wydrukować na żądanie i we własnym zakresie.

Adaptacja z wykorzystaniem druku

Bez wątpienia istnieje wiele wyzwań, z którymi nauczyciele muszą mierzyć się na co dzień, a kto wie, jakie inne trudności mogą kryć się za rogiem. Zdolność dostosowania się instytucji edukacyjnych do panujących warunków w celu zabezpieczenia przyszłości każdego ucznia jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. 
Należy pamiętać, że w celu uzyskania informacji na temat konkretnych nośników, które powinny być używane z drukarkami OKI do zastosowań określonych na tej stronie, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym partnerem handlowym lub bezpośrednio z nami za pośrednictwem formularza ,,skontaktuj się z nami”.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram