Bransjeløsninger

OKI-løsninger for helsetjenester


 Helsevesen

Helsetjenestene blir stadig mer kompliserte. Leverandører forventes å levere tjenester av god kvalitet, sørge for pasientenes sikkerhet og forbedre driften samtidig som budsjettene innskrenkes. 


For å oppfylle disse utfordringene krever helseorganisasjoner, inkludert sykehus, laboratorier og apoteker, integrerte, pasientfokuserte løsninger som forbedrer forretningsprosesser og løser sentrale utfordringer.

Sentrale utfordringer

  • Vedlikehold av sikkerhetssystemer og sikring av at pasientdata forblir konfidensielle er de største bekymringene. Det er viktig at man ivaretar personvernet og beskytter sensitiv informasjon.
  • Papirbaserte prosesser på apoteket for behandling av resepter krever tid, penger og ressurser.
  • Medisinske prøver forsinkes av tidkrevende administrasjonsprosesser, noe som krever både tid og penger.
  • Ikke alle utskriftsløsninger leverer utskrift av god nok kvalitet for medisinske bilder og kan hindre bruk av medisinsk utstyr, noe som påvirker klinikernes evne til å stille rett diagnose og kan føre til forsinkelser. IT-løsninger som ikke fremmer samarbeid, kan ha en negativ effekt for helsetjenester.

Slik kan OKI bidra til å forbedre virksomheten

Sørg for at private helsetjenestedata holdes beskyttet og sikre

Alle helsetjenester har tilgang til store volumer med svært sensitive personopplysninger, noe som gjør sikkerhet og personvern svært viktig for alle leverandører. 


De nyeste OKI MFP-ene inkluderer innebygd sikkerhet som beskytter sensitiv pasientinformasjon. 


Dette inkluderer en funksjon for kryptert sikker utskrift for beskyttet utskrift og brukerautentisering som sørger for fullstendig dokumentkonfidensialitet. 

Reduser tidsbruk og kostnader på apoteket

I mange land er reseptbehandling på apoteket en papirbasert prosess som krever mye arbeid. 


Med de nyeste utskriftsløsningene fra OKI kan apoteker skanne resepten og sende aktuell informasjon, inkludert personnummeret i strekkoden, digitalt til helsetjenesteleverandøren, noe som bidrar til redusert behandlingstid og forbedret nøyaktighet.

Frigjør verdifulle ressurser og tilby forbedret nøyaktighet ved prøvetaking

Medisinske prøver i laboratorier er en prosess som krever mye arbeid.

 

Resepsjonistene sitter med det administrative ansvaret, de innhenter pasientens personnummer, søker i databaser og skriver ut aktuelle resultater. 


Ved å bytte til en Smart MFP fra OKI og flytte den til venterommet kan pasienten selv taste inn ID-opplysninger og skrive ut relevante resultater. Dette skaper en alternativ pasientfokusert løsning som kan gi en bedre brukeropplevelse og spare tid og kostnader.  

Garantert fleksibilitet, integrering og uovertruffen utskriftskvalitet med DICOM-innebygde løsninger

Medisinsk billedbehandlingsutstyr som røntgen, ultralyd og skannere, gir klinikere bilder i diagnostisk kvalitet direkte til dataskjermene ved hjelp av en spesiell DICOM-protokoll (Digital Imaging COMmunication).


Helsepersonell kan redusere tid til pasientdiagnose samt kostnader ettersom det ikke er nødvendig med dyre medisinske filmer.


Det oppstår imidlertid utfordringer med IT-integreringen når det er behov for fysiske utskrifter. Standard PostScript-skrivere må være koblet til en DICOM-utskriftsserver, noe som kan hindre eller blokkere bruk av medisinsk utstyr.


OKI løser dette problemet ved å bygge inn DICOM-teknologi i skriveren, dermed er det ikke behov for ytterligere maskinvare og du får ett kontaktpunkt ved servicehenvendelser.


En innebygd løsning gir tilnærmet diagnostisk bildekvalitet, og nå med DMe (DICOM Enhanced) får du utmerket sort/hvitt utskrift av røntgenbilder og ultralyd og en lavere eierkostnad.

Kort om fordelene

  • Med den nyeste programvaren for sikker utskrift fra OKI kan helsepersonell og klinikere lagre dokumenter på skriveren, åpne og skrive dem ut på en sikker måte og slette utskrevne dokumenter automatisk.
  • Digitalisert reseptbehandling sparer tid og penger og fremmer effektiv drift.
  • Ved å flytte skriverne til publikumsområdet får pasientene en bedre brukeropplevelse, det reduserer administrasjonstiden og gir økt produktivitet for helsepersonell.
  • Med kliniske samarbeidsløsninger kan leverandører opprette pasientrettede arkiver uten at dette påvirker avdelingens arbeidsflyt. Oki DICOM-innebygde skrivere støtter overgangen fra film og papir til PACS.

Be om rådgivning

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer informasjon eller vil bestille en avtale med en av våre eksperter.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.