Bransjeløsninger

Helsetjenester


 Helsetjenester

OKIs løsninger for helsetjenester tilbyr travelt helsepersonell det de trenger, gjennom fleksibel utskrift av pasientsentrert materiell internt

Travle helseinstitusjoner med døgnkontinuerlig drift, møter stadig mer komplekse utfordringer. Det er avgjørende med pasienttilfredshet og god kvalitet på behandlingen i tillegg til pasientsikkerhet og databeskyttelse, men arbeidsmiljøet er ofte hektisk og budsjettene er stramme.
 
OKIs løsninger for helsetjenester gir helsepersonell den fleksibiliteten de trenger for å gi en pasientsentrert behandling, på en rask og kostnadseffektiv måte uten å være avhengig av tredjeparts utskriftsleverandører. Enhetene er laget for å produsere medisinske journaler, utskrift av resepter, innleggelsesskjemaer, fargekodede armbånd, medisinske etiketter (f.eks. til intravenøse drypp eller blodprøver), skjemaer for forsikringskrav, medisinske bilder med mer, og de bidrar til å sikre at helseinstitusjoner drives effektivt og kostnadseffektivt samtidig som det gis viktig pasientbehandling.

Forbedre pasienttilfredsheten

Det å gå til legen kan være skremmende. Å vente i en steril resepsjon omgitt av syke folk gjør kanskje pasienten enda mer engstelig. Enkle tiltak, som vennlig og personlig service, kan utgjøre hele forskjellen. Og hvis slike tiltak også ble gjenspeilet i de medisinske resultatene og dokumentasjonen som gis til pasientene, ville helseinstitusjoner oppleve økt tillit og pasienttilfredshet.
 
Helseinstitusjoner som tilbyr røntgentjenester, som hjertespesialister, gynekologer, sykehus og andre med røntgenutstyr, må stole på at produsentene lager utstyr som gir informative bilder som er enkle å tolke. Dette er ikke bare viktig for at medisinsk personell enklere skal identifisere helsemessige komplikasjoner og vurdere hva som vil være den beste behandlingen, men det hjelper også pasienter med å forstå komplekse problemer som det ofte kan være vanskelig å ta inn over seg. 
«Vi ble umiddelbart overbevist av det faktum at skriveren kunne skrive ut bilder direkte i DICOM-format – og av den fantastiske ytelsen man får i forhold til prisen.» 
Mark Schmidt, avdeling for medisinsk teknologi, 
ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

OKI C800- og MC800-serien – A3-fargeskrivere og MFP-er for helsepersonell

C800- og MC800-serien med A3-fargeskrivere og multifunksjonsskrivere (MFP-er) er det perfekte valget for helseinstitusjoner. Den kraftige, pålitelige og kompakte skriveren kan enkelt plasseres i travle miljøer som på sykehus eller legekontorer, der det ofte er begrenset plass. I helseinstitusjoner har man døgnkontinuerlig drift, og det er viktig at man til enhver tid har tilgang til informasjon og kan holde informasjonen konfidensiell. Takket være enkelt vedlikehold kan C800-/MC800-serien brukes uten behov for å ringe en tekniker, slik at dokumenter som navneskilt for personale, skjemaer, pasientinformasjon og prøveresultater kan skrives ut uten avbrudd. I tillegg sørger god sikkerhet for å ivareta pasientkonfidensialiteten i hele dokumentarbeidsflyten.

Unik DICOM-utskrift forenklet av OKI

OKIs DICOM-innebygde skrivere kobles direkte til medisinsk bildebehandlingsutstyr, noe som fjerner behovet for ekstra konverteringsmaskinvare eller -programvare. Helseinstitusjoner drar nytte av OKIs DICOM-skrivere ved å kunne skrive ut ikke-diagnostiske bilder av høy kvalitet direkte fra medisinsk bildebehandlingsutstyr på en rekke medietyper. OKIs DICOM-skrivere egner seg også for daglige kontorutskrifter, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv og allsidig utskriftsløsning som både er kostnads- og plassbesparende.  

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram