Ratkaisut

Älykkäitä ratkaisuja


Smart Solutions -otsikkokuva

Tunnistaminen ja jakelu

Asiakirjojen digitalisointi auttaa yrityksiä hallitsemaan riittämättömän fyysisen säilytystilan aiheuttamia ongelmia. Paperittomiin työnkulkuihin siirtyminen, välitön sähköinen käyttö ja automaattiset reitityssäännöt auttavat pienentämään jätteen määrää, säästämään aikaa ja vähentämään kustannuksia. Optinen merkkientunnistus (OCR) luo lisäarvoa muuntamalla skannatut asiakirjat sähköiseen muotoon, jossa tekstiä voidaan muokata, tekstistä voidaan tehdä hakuja, tallentaa arkistoon sekä jakaa käyttäjille ja indeksoida.

Asiakirjojen ja sisällön hallinta

Mukautettavien automatisoitujen työnkulkujen avulla voidaan korvata asiakirjahallinnan aikaa vieviä manuaalisia prosesseja. Yhä useampi käyttäjä haluaa etsiä asiakirjojen metatietoja suoraan keskustietovarastossa tai pilvipalvelussa. Tietojen käyttö ja haku halutaan entistä useammin tehdä mobiililaitteella tai älykkäällä monitoimilaitteella, joten yhteyksien pitää olla suojattuja ja luotettavia.

Turvallisuus ja tulostus

Monitoimilaite voidaan ohjelmoida siten, että sen käyttö on mahdollista esimerkiksi vain PIN-koodilla tai henkilökortilla. Näin estetään arkaluonteisten tietojen häviäminen, joka voi käydä kalliiksi ja vaarantaa yrityksen toiminnan. Käyttämällä tulostuskäytäntöjä, kuten Follow Me -tulostus, tulostustyöt voidaan vapauttaa vain käyttäjän fyysisen toiminnon jälkeen. Näin vältetään tahaton tulostus ja rajoitetaan tuhlausta.

Mobiililaitteet ja omien laitteiden käyttö

Nykyajan liikkuva työvoima voi tulostaa langattomasti tien päällä mistä tahansa kannettavasta tietokoneesta, tablet-tietokoneesta tai älypuhelimesta. Tämä tarvelähtöinen käyttö tarkoittaa, että älykkäiden laitteiden on tarjottava tasokkaita ominaisuuksia, jotta mobiililaitteesta voidaan tulostaa kätevästi ja turvallisesti.

Laitteiden ja sopimusten hallinta

Laitteiden hallintatyökalu voi tarjota tulostustoiminnan täydellisen näkyvyyden ja auttaa hallitsemaan kumppaneiden kanssa solmittuja sopimuksia proaktiivisesti. Tehokkuutta voidaan parantaa laitteen käytön, väriaineen kulutuksen ja energiatasojen reaaliaikaisen valvonnan sekä huollon ja ylläpidon ilmoitusten avulla - kaikkien näiden tavoitteena on poistaa seisonta-ajat.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.