Toimialakohtaiset ratkaisut

OKI-ratkaisut terveydenhoitoalaa varten


 Terveydenhoito

Terveydenhoitoala muuttuu entistä monimutkaisemmaksi, kun palveluntarjoajia pyydetään tuottamaan laadukasta hoitoa, varmistamaan potilaiden turvallisuus ja parantamaan toimintoja aikana, jolloin budjetteihin kohdistuu paineita. 


Jotta terveydenhoidon organisaatiot, kuten sairaalat, laboratoriot ja apteekit, voivat vastata näihin haasteisiin, ne tarvitsevat integroituja potilaskeskeisiä ratkaisuja, joilla parannetaan liiketoimintaprosesseja ja vastataan keskeisiin haasteisiin.

Avainhaasteet

  • Suojattujen järjestelmien ylläpitäminen ja potilastietojen pitäminen luottamuksellisina ovat keskeisiä ongelmia. Arkaluonteisten tietojen yksityisyyden säilyttäminen on keskeisen tärkeää.
  • Apteekeissa reseptien käsittelyn paperipohjaiset prosessit vievät aikaa, rahaa ja resursseja.
  • Pitkät hallintoprosessit hidastavat lääketieteellisiä testejä ja lisäävät niiden viemää aikaa ja rahaa.
  • Kaikki tulostusratkaisut eivät tarjoa riittävää laatua lääketieteelliseen kuvantamiseen ja saattavat estää lääketieteellisten laitteiden käytön, vaikuttaa lääkäreiden kykyyn tehdä oikea diagnoosi ja aiheuttaa viiveitä. IT-ratkaisuilla, jotka eivät tue yhteistyötä, voi olla kielteinen vaikutus terveydenhuollon tarjoamiseen.

Miten OKI voi auttaa yritystäsi

Varmista yksityisen terveydenhuollon tietojen turvaaminen

Kaikki terveydenhuollon palvelut säilyttävät suuria määriä arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. Näin ollen turvallisuus ja tietosuoja ovat ensiarvoisen tärkeitä jokaiselle palveluntarjoajalle. 


OKIn uusimmissa monitoimilaitteissa on sisäinen suojaus arkaluonteisten potilastietojen turvaamiseen. 


Tämä sisältää salatun tulostustoiminnon suojattua tulostusta varten ja käyttöoikeuksien todennuksen, jotta voidaan varmistaa asiakirjojen täydellinen luottamuksellisuus. 

Säästä aikaa ja laske kustannuksia apteekissa

Monissa maissa reseptien käsittely apteekeissa on paperipohjaista ja työlästä. 


OKIn uusimpien tulostusratkaisujen avulla apteekit voivat skannata reseptin ja lähettää tärkeät tiedot, muun muassa viivakoodissa olevan henkilötunnuksen, digitaalisesti takaisin terveydenhuollon palveluntarjoajalle, jotta lyhennetään käsittelyaikaa ja varmistetaan oikeellisuus.

Vapauta arvokkaita resursseja ja varmista oikeellisuus potilaiden testauksessa

Lääketieteelliset testit muodostavat työlään prosessin terveydenhuollon laboratorioissa.

 

Vastaanottovirkailijoilla on paljon hallinnollista työtä henkilötunnusten pyytämisessä potilailta, asianmukaisten tietokantojen selaamisessa ja tulosten tulostamisessa. 


Kun tulostin vaihdetaan OKIn älykkääseen monitoimilaitteeseen, siirretään se odotusalueelle ja annetaan potilaiden käyttää tunnuksiaan tulosten tulostamiseen, käytössä on vaihtoehtoinen potilaskeskeinen ratkaisu, joka voi parantaa heidän kokemustaan ja säästää aikaa ja rahaa.  

Takaa joustavuus, integrointi ja poikkeuksellinen tulostuslaatu ratkaisuilla, joissa on upotettu DICOM

Lääketieteellisen kuvantamisen laitteet, kuten röntgen- ja ultraäänilaitteet, tuovat lääkäreille diagnostiikkaan soveltuvat kuvat suoraan heidän tietokoneidensa näytöille erityisen DICOM-protokollan (Digital Imaging COMmunication) avulla.


Terveydenhuollon palveluntarjoajat voivat lyhentää potilaan diagnoosiin kuluvaa aikaa, ja kustannukset laskevat, koska ei tarvitse käsitellä kalliita röntgenfilmejä.


Tilanteissa, joissa kuitenkin tarvitaan tuloste, tästä aiheutuu haasteita IT-integroinnille, koska tavalliset PostScript-tulostimet on liitettävä DICOM-tulostinpalvelimeen, ja tämä voi hidastaa tai estää lääketieteellisten laitteiden käyttöä.


OKI ratkaisi tämän ongelman upottamalla DICOM-toiminnon tulostimeen, poistamalla lisälaitteiston tarpeen ja sujuvoittamalla tukea niin, että on vain yksi yhteyspiste.


Upotetulla ratkaisulla saadaan lähes diagnostiikkaan soveltuva kuvanlaatu, ja nyt DMe (DICOM Enhanced) tarjoaa röntgen- ja ultraäänikuvien entistä paremman mustavalkotulostuksen ja pienemmät käyttökustannukset.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • OKIn uusimman suojatun tulostuksen ohjelmiston avulla terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkärit voivat tallentaa asiakirjoja tulostimeen, käyttää ja tulostaa niitä suojatusti, ja poistaa tulostetut asiakirjat automaattisesti
  • Digitoitu reseptien käsittely säästää aikaa ja tehostaa toimintaa
  • Tulostimien siirtäminen näkyville parantaa potilaiden kokemusta, vapauttaa aikaa hallinnosta ja edistää terveydenhuollon palveluntarjoajien tuottavuutta
  • Kliinisten yhteistyöratkaisujen avulla palveluntarjoajat voivat tuottaa potilaskeskeisiä tietoja keskeyttämättä osaston työnkulkua. OKIn tulostimet, joissa on upotettu DICOM, tukevat siirtymistä filmistä ja paperista PACS-järjestelmään.

Pyydä edustajaamme ottamaan yhteyttä

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat varata tapaamisen asiantuntijamme kanssa, ota yhteyttä.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.