Tietoa meistä

Code of Conduct –toimintaohjeet

OKI Groupin Code of conduct -toimintaohjeet


OKI Group (OKI Electric Industry Co., Ltd.) ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet toteuttamaan korkeaa asiakastyytyväisyyttä kaikkina aikoina sekä toimimaan luotettavana kumppanina alan kaikille toimijoille.  Näihin kuuluvat osakkaat ja sijoittajat, työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja niiden alojen paikalliset yhteisöt, joilla yritys toimii. Kaikkien alaan liittyvien lakien ja määräysten noudattamisen ohella OKI Group jatkaa sosiaalisten normien mukaisten positiivisten yritystoimintojen tukemista ja osallistuu ihmisten elämänlaadun parantamiseen ympäri maailmaa.

Asiakastyytyväisyys

OKI Group on omistautunut ja sitoutunut kehittämään ja toimittamaan turvallisia ja helppokäyttöisiä tuotteita ja palveluita, jotka takaavat jatkuvan asiakastyytyväisyyden.

Reilu liiketoimintakulttuuri

OKI Group harjoittaa liiketoimintaa kumppaniensa kanssa oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla ja pyrkii varmistamaan avoimen ja vapaan kilpailun.

Hyvä viestintä

OKI Group on monipuolisessa vuorovaikutussuhteessa yhteiskunnan kanssa ja ilmoittaa yritystä koskevat tiedot asianmukaisella ja avoimella tavalla määritetyn aikataulun mukaisesti

Immateriaalinen omaisuus ja tietosuoja

OKI Group tunnustaa aineettoman omaisuuden suojan sekä hallinnoi ja suojaa asianmukaisesti yritys- ja asiakastiedot mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

OKI Group kunnioittaa kaikkien sen liiketoimintaan osallistuvien henkilöiden ihmisoikeuksia ja kieltää kaiken syrjinnän. Emme salli lapsityövoiman käyttöä emmekä pakkotyötä.

Parempi työympäristö

OKI Group on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

Työntekijöiden arvostaminen

OKI Group kunnioittaa jokaisen työntekijän yksilöllisyyttä, ja sen luomassa yrityskulttuurissa henkilöstöä kannustetaan kohtaamaan yhtiön haasteet rohkeasti ja päättäväisesti.

Ympäristönsuojelu

OKI Group pyrkii omalla ympäristöohjelmallaan sekä liiketoiminnallaan ja tuotteillaan edistämään ja ylläpitämään ympäristön hyvinvointia globaalisti.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

OKI Group toteuttaa yhteiskunnallisia toimia, joilla pyritään parantamaan yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti.

Alueellinen toiminta

OKI Group pyrkii rakentamaan hyvät suhteet paikallisiin yhteisöihin ja kasvamaan yhdessä niiden kanssa. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja tapaoja toiminta-alueillamme.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.