Yönetilen Baski Ve Doküman Çözümleri

Smart Managed Baskı


Smart Managed Baskı Afişi

Daha Smart baskı yönetimi ile yazıcı filonuzu optimize edin ve maliyetten tasarruf edin

Gizli maliyetlerin tanımlanması, karmaşık kuruluşlarda zor bir görev olabilir. Smart Managed Print Services, maliyetlerde kayda değer oranda düşüş sağlarken iş yerinde üretkenlik ve maliyet etkinliği iyileştiren bir baskı optimizasyon ve yönetim hizmetidir.


OKI, kısa, orta ve uzun vadeli maliyetlerinizi yatırım ve işletim açısından azaltmayı ve cihazlarınızın verimliliğini artırmayı hedeflemektedir; bu süreçte baskı hacminiz ve çevre üzerindeki etkiniz de azaltılacaktır.


OKI, geniş bir ürün portföyü ile doğru yere doğru cihazı kurarak farklı büyüklüklerdeki çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılayarak baskı geri dönüşü üzerinde harcanan zaman ve çıktı israfını azaltır ve personelin üretkenliğini artırır. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun şekilde, üretkenliği olumsuz olarak etkilemeden, masaüstü yazıcıları, çalışma grubu cihazları ve büyük merkezileştirilmiş üniteler arasında doğru dengeyi sağlayabiliyoruz.

Aşağıdaki grafikte, ne kadar zamanın boşa harcanabileceği ve bunun işletme üzerindeki olası maliyet etkisi gösterilmektedir. OKI, değerlendirme, uygulama, yönetim ve gözden geçirme süreçleri ile geniş ürün yelpazesi ve Smart Managed Print Services konusundaki uzmanlığı sayesinde kuruluşunuzun personel üretkenliğini artırmasına ve maliyetten tasarruf sağlanabilmesine yardımcı olur.

İşletmenize fayda sağlama

Yazıcı filonuzun optimizasyonu, işletme genelinde kayda değer düzeyde tasarruf sağlayabilir. Yazıcılarınızın en iyi şekilde kullanılabilmesi ve çalışma alanındaki en iyi konumlara yerleştirilebilmesi, çalışan üretkenliğini artıracaktır bu da yazdırma geri dönüşü üzerinde harcanan süre ile çıktı israfının azaltılabilmesini sağlar.

Smart Desteği ile kolaylık

Smart Desteği, Smart Managed Print Services'in ayrılmaz bir parçasıdır ve eksiksiz hizmet sunar. OKI, sürekli izleme özelliği sayesinde bakım ile ilgili tüm sorunlarla ve arızalarla ilgilenir, sizi derhal bilgilendirir ve gerektiği zaman sarf malzemesi sağlar. Cihazlarınızın çalışma şekli uzaktan izlenir ve düzenli olarak ayrıntılı raporlar sunulur, bu da size cihazlarınızın durumu hakkında güncel ve gerçek zamanlı bilgiler sağlar.


OKI, müşterilerini süreç boyunca destekler. Özel hesap yöneticilerimize tüm süreç boyunca ulaşabilirsiniz ve personelin yeterli seviyede eğitim alması ve kullanımı kolay yazılımımızı kullanma konusunda öz güven kazanmasına yardımcı olur. Tüm cihazlar sürekli olarak izlenir ve bakım işlemleri gerekli olduğunda tesis içinde veya uzaktan gerçekleştirilebilir.

Paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde üretkenliği iyileştirmek için baskı ihtiyaçlarınızı optimize edin

OKI yalnızca cihaz ve sarf malzemelerinizin yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda size doğru cihaz birleşimini önererek verimliliğin artırılması için bunların yerleştirilmesi gereken yerleri de belirteceğiz. Faaliyetlerin tamamen şeffaf bir şekilde sunulmasıyla, kayda değer oranda maliyet tasarrufu sağlayabilecek alanları tanımlayabilmekte ve çalışan davranışlarının değiştirilmesi ile gereksiz baskıların azaltılabilmesine yardımcı olabilmekteyiz.

OKI Europe ile bağlantı kurun

linkedin twitter youtube Facebook instagram