Hakkımızda

Kurumsal Davranış Kuralları

OKI Group Davranış Kuralları


OKI Group (Oki Electric Industry Co., Ltd.) ve satış ortağı şirketlerinin üyeleri, her zaman mükemmel müşteri memnuniyeti sunmaya ve tüm paydaşlar için güvenilir bir iş ortağı olmaya bağlıdır.  Paydaşlar ve yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel topluluklar bunlara dahildir. OKI Group, ilgili yasa ve yönetmeliklerin tümüne uymaya ek olarak sosyal normlarla tutarlı, olumlu kurumsal etkinlikleri benimsemeye ve dünyadaki insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Müşteri Memnuniyeti

OKI Group, güvenlik ve kullanım kolaylığının tamamen göz önünde bulundurulduğu sürekli müşteri memnuniyeti sağlayan ürün ve hizmetleri geliştirip sunmaya kendi adamış ve bağlıdır.

Adil Kurumsal Faaliyetler

OKI Group, iş ortaklarıyla adil ve ayrımcı olmayan biçimde iş yürütür, şeffaf ve serbest rekabet sağlamak için çalışır.

İyi İletişim

OKI Group, çeşitli yollarla toplumla etkileşim kurar ve şirket bilgilerini zamanında, uygun ve adil şekilde sunar

Fikri Mülkiyet ve Bilgi Yönetimi

OKI Group, fikri mülkiyetin önemini tanır ve kişisel bilgiler dahil olmak üzere şirket ve müşteri bilgilerini düzgün biçimde yönetip korur.

İnsan Haklarına Saygı

OKI Group, kurumsal faaliyetlerinde yer alan herkesin insan haklarına saygı duyar ve her tür yasa dışı ayrımcılığı ortadan kaldırır. Çocuk işçi çalıştırmaya ve cebren çalıştırmaya izin verilmez.

Daha İyi bir Çalışma Medyası

OKI Group, tüm çalışanlar için güvenli ve rahat bir çalışma medyası tesis eder ve devamlılığını sağlar.

Çalışanlara Saygı

Her çalışanın kişiliğine saygı duyan OKI Group, grubun karşılaştığı zorlukların üstesinden cesaret ve kararlılıkla gelmesi konusunda personelin teşvik edildiği bir kurumsal kültür yaratır.

Çevreyi Koruma

OKI Group, daha iyi bir küresel medya yaratmak ve bunu sürdürmek amacıyla çevre yönetimini teşvik eder, ürünleri ve iş faaliyetleri yoluyla çevreyi korumaya gayret eder.

Toplumsal Katkı

OKI Group, iyi bir kurumsal yurttaş olarak toplumun genelinin gelişimine özel sosyal katkı faaliyetleri uygular.

Bölgesel Farkındalık

OKI Group, faaliyet gösterdiği ülkeler ve bölgelerin kültürlerine ve geleneklerine saygı göstererek yerel topluluklarla olumlu bir ilişki kurup onlarla birlikte büyür.

OKI Europe ile bağlantı kurun

linkedin twitter youtube Facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.