Användningsvillkor


OKI EUROPE LIMITED FILIAL
Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sweden
Tel.+46 (0)8-634 37 00 
Registreringsnummer: 02203086
Org. nr. 516411-1576 //  SE516411157601
 
OKI EUROPE (Nordic), som är handelsnamnet för OKI EUROPE LIMITED FILIAL och som har sätesadress Box 1193,164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, är en filial till OKI EUROPE LIMITED, ett bolag som är registrerat i England med registreringsnummer 02203086 vars sätesadress är Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD är en del av koncernen Oki Electric.
 
Denna webbplats (hela webbplatsen inklusive domänen för www.okicom/printing – nedan kallad "Den här webbplatsen") öppnas och drivs av Oki Electric Industry Co., Ltd. (Nedan kallat "OKI") eller dess dotterbolag eller filialer.
 
Läs igenom följande villkor och använd den här webbplatsen endast om du accepterar dem. Villkor kan komma att ändras och du ombeds att läsa den senaste informationen.
 
Observera att den här webbplatsen är länkad till en webbplats som öppnats eller drivs av våra enskilda affärsenheter eller våra dotterbolag eller filialer. Användning av de här webbplatserna förutsätta att du accepterar villkoren för användning som anges i dem också.

Sidans användningsområde

Den här sidan är avsedd att vara praktisk för våra befintliga och potentiella kunder och leverantörer samt användare av våra produkter och tjänster inom EMEA.  
 
Användning av den här sidan omfattas av OKI:s sekretesspolicy i ditt land. Bekräfta detta på din lokala OKI driftföretagswebbplats via menyn för länder. Om du inte är baserad i Europa bör du gå in på länkarna som är tillgängliga genom sidan för vårt globala huvudkontor.

Kontodetaljer

Om du väljer eller blir tilldelad en identifieringskod och ett lösenord eller någon annan information med anknytning till våra säkerhetsrutiner, måste du behandla den här informationen som sekretessbelagd. Om du tror att den här informationen har yppats ska du inte tveka att kontakta oss på: DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

Informationsstatus och ansvarsfriskrivning

Vi försöker att hålla informationen på den här sidan uppdaterad, men den kanske inte alltid är fullständigt korrekt eller uppdaterad. I synnerhet kan vissa produkter eller tjänster vara otillgängliga i ditt land. För att bekräfta statusen för särskild information kan du kontakta din lokala filial.
 
Samtlig produktinformation bör endast anses vara tillfällig och kan när som helst ändras. Den bör alltid bekräftas innan någon beställning görs. Ingen information på den här sidan ska behandlas som ett erbjudande, en bekräftelse eller ett godkännande, eller som en del av något kontrakt.
 
OKI garanterar inte att funktionerna i materialet på den här sidan fungerar utan avbrott eller fel, att defekter kommer att korrigeras eller att den här sidan eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller fel.
 
OKI kommer inte att vara ansvariga för några ersättningsbelopp, inklusive men utan begränsning till, indirekta ersättningsbelopp eller efterföljande ersättningsbelopp, förlust av intäkter eller ersättningsbelopp till följd av, eller i anslutning till, användning eller förlorad användning av den här sidan, förutom ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av lag.

Användning av cookies

En beskrivning av våra cookiesinställningar, hur vi använder cookies och hur du ändrar dina egna cookiesinställningar finns i cookiespolicyn

Programnedladdningar

OKI eller dess licensgivare äger upphovsrätt till alla program som är tillgängliga att ladda ner från den här sidan. Du får inte använda programmet såvida du inte godkänner villkoren i licensavtalet som omfattar det, som kommer att visas i en del av installationen. Program kan påträffa fel i överföringsskeden, och användning av sådana program sker på din egen risk.

Upphovsrätt till text och bild

Upphovsrätten till all text och alla bilder på den här sidan tillhör OKI eller dess licensgivare. Du kan se den, ladda ner och skriva ut den för egen referens och endast strikt för vidarebefordran inom din egen organisation, men du får inte ändra eller använda den på annat sätt eller kopiera den till andra personer eller använda den i kommersiella syften på något sätt, utan OKI:s specifika skriftliga godkännande.

Varumärken och produkter som nämnts i anslutning till tredjepartsprodukter

”OKI”, OKI:s logotyp, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE och MICROLINE är registrerade varumärken tillhörande OKI Electric Company Limited och används under licens av OKI och dess dotterbolag och närstående bolag.
 
Följande är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande tredjeparter:
”Microsoft” och ”Windows” (och upplagor och versioner av Windows 95, 98, 2000, NT, XP osv: Microsoft Corporation). iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken tillhörande Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. AirPrint och AirPrints logotyp är varumärken tillhörande Apple Inc. Google Cloud Print och Google Cloud Print logotyp är varumärken tillhörande Google LLC.
 
De här och andra tredjepartsvarumärken används främst på den här sidan för att hänvisa till varumärkesinnehavarna eller dess produkter. Deras användning är inte avsedd att antyda något samband mellan OKI eller dess produkter och varumärkesinnehavaren eller någon av dess produkter, och ingen sponsring av OKI:s produkter från varumärkesinnehavaren.
 
Om en OKI-produkt beskrivs på den här sidan som avsedd för användning, eller kompatibel med någon tredjepartsprodukt, är den beskrivningen inte avsedd att antyda att OKI:s produkt har sponsrats eller godkänts på något sätt av den tredjeparten.

Länkar

Du kan endast länka till den här sidan om din länk öppnar den tillåtna sidan på OKI:s sida i ett nytt fristående fönster utan ram, sidofält, svävande fönster eller annan text eller bild som inte skapats av OKI och är synlig samtidigt som vår sida. Länkar som bryter mot det här villkoret kränker vår upphovsrätt på den här sidan.
 
Vissa av länkarna som tillhandahålls till dig på den här sidan leder dig till sidor som förvaltas av tredjeparter, som OKI inte har någon kontroll över. OKI kommer inte att ansvara för någonting som du hittar där eller någonting som inträffar där. För att använda tredjeparters sidor kanske du måste godkänna sidans operatörsvillkor, och de är eventuellt inte tillgängliga från den punkt dit du kommer. Din användning av en sådan sida gäller däremot efter att du godkänt villkor som fastställts av operatören.

Tillämplig lagstiftning

De här användarvillkoren gäller under engelsk lag, och Englands och Wales domstolar har exklusiv behörighet i tvister som uppstår till följd av deras tolkning eller din användning av den här sidan

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram