Användningsvillkor


OKI EUROPE LIMITED FILIAL
Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sweden
Tel.+46 (0)8-634 37 00 
Registreringsnummer: 02203086
Org. nr. 516411-1576 //  SE516411157601
 
OKI EUROPE (Nordic), som är handelsnamnet för OKI EUROPE LIMITED FILIAL och som har sätesadress Box 1193,164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, är en filial till OKI EUROPE LIMITED, ett bolag som är registrerat i England med registreringsnummer 02203086 vars sätesadress är Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD är en del av koncernen Oki Electric.
 
Denna webbplats (hela webbplatsen inklusive domänen för www.okicom/printing – nedan kallad "Den här webbplatsen") öppnas och drivs av OKI Data Corporation. (Nedan kallat "OKI Data") eller dess dotterbolag eller filialer.
 
Läs igenom följande villkor och använd den här webbplatsen endast om du accepterar dem. Villkor kan komma att ändras och du ombeds att läsa den senaste informationen.
 
Observera att den här webbplatsen är länkad till en webbplats som öppnats eller drivs av våra enskilda affärsenheter eller våra dotterbolag eller filialer. Användning av de här webbplatserna förutsätta att du accepterar villkoren för användning som anges i dem också.

UPPHOVSRÄTT

Upphovsrättens ägarskap

Om inte annat anges ska innehållet på den här webbplatsen (t.ex. dokumentation, material, dokument, programvara, bilder och ljud) tillhöra OKI Data eller dess dotterbolag eller filialer.

Begränsad behörighet för replikering

Innehållet på den här webbplatsen får kopieras endast för icke-kommersiellt bruk. Om det däremot finns ett separat meddelande om upphovsrätt tillhörande OKI Data eller dess dotterbolag eller filialer på tillämpligt innehåll, ska replikering omfatta sådant meddelande om upphovsrätt.

Begränsningar vid användning

Användning av upphovsrättsskyddat material på den här webbplatsen, antingen helt eller delvis, i annat än ovanstående syfte, är inte tillåtet för kommersiella syften, inklusive replikering, översättning, offentlig utsändning och konvertering för utsändning. Separata användningsvillkor för enskilt innehåll, om det finns några, har företräde.
 
Om inte annat anges i fråga om användning, får den här webbplatsen inte bevilja upphovsrätt, patenträttigheter, varumärkesrättigheter eller andra rättigheter baserade på immateriella äganderätter som OKI Data, dess dotterbolag eller filialer eller någon tredje part.

Ansvarsfriskrivning

Riktigheten eller användbarheten för innehållet på den här webbplatsen samt andra data och information på den här webbplatsen, garanteras inte av OKI Data eller dess dotterbolag eller filialer. Varken OKI Data eller dess dotterbolag eller filialer ska hållas ansvariga för felaktigheter i innehåll, data eller information på den här webbplatsen. Observera också att innehållet, data och informationen på den här webbplatsen kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

Varumärkesrättigheter

Rättigheter till varunamn, varumärken, logotypmärken och andra märken som används på den här webbplatsen ägs av Oki Electric Industry Co., Ltd. och dess dotterbolag eller filialer eller en tredje part och är skyddade enligt handelsrätten, aktiebolagslagen, varumärkeslagen, lagar om otillbörlig konkurrens och andra immateriella äganderättslagar. En auktoriserad användning av ovanstående rättigheter utan medgivande från ägaren är förbjuden.

Länkning

Vid länkning till den här webbplatsen måste du läsa följande försiktighetsåtgärder och acceptera användarvillkoren.

Försiktighetsåtgärder
 
1. Ange URL-adressen till den globala startsidan (http://www.oki.com/printing) som destination för länkning. 
    Kontakta oss med en förfrågan om länkning om du vill länka till en annan sida.
2. OKI Data ansvarar inte för eventuella skador eller ersättningsanspråk från tredje part
    i samband med länkning till den här webbplatsen på din webbplats.
3. Länkning från följande webbplats är strängt förbjuden.
     En webbplats som innehåller (eventuellt) ärekränkande information om eller på annat sätt skadar OKI Data, dess dotterbolag eller filialer eller 
      eventuell tredje part, inklusive produkter eller tjänster som tillhandahålls av dem.
     En webbplats som innehåller (eventuellt) olaglig eller information om (eventuellt) olaglig verksamhet.
     En webbplats som innehåller (eventuellt) oanständigheter eller socialt oetiskt information.
4. Den här webbplatsen får inte visas i ramar. Länken ska visas i ett separat fönster som tydligt anger 
      att innehållet är vårt.

Länkning via företagsnamntext

visar tydligt att länken är till den här webbplatsen genom användning av någon av följande textrepresentationer: “OKI”, “OKI Data Corporation” eller “Oki Electric Industry” (“OKI”, eller förenklad kinesiska för “沖電気” “沖データ” eller “沖電気工業株式会社” för en kinesisk version).

Länkning via bild

Såvida det inte är tillåtet enligt ett separat avtal, får vår logotyp, "OKI" eller andra designer som ägs av OKI inte användas som en bild för att visa länken.

Andra försiktighetsåtgärder

Observera att innehållet och URL-adressen på den här webbplatsen kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.
Observera också att villkoren som lämnas här kan komma att ändras utan föregående meddelande och att nya villkor börjar gälla.
Förfrågan om länkning
 
För förfrågningar om länkning, kontakta oss genom att fylla i förfrågan om länkning. Du kommer att bli kontaktad för ytterligare information.

Kontakt

Kontakta oss för information om den här webbplatsen via förfrågan om länkning.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.