Environmentally-Conscious-Production

Miljö

Miljömedveten produktion


ISO 14001-certifieringsinitiativ

Fabrik i Japan 1998

OKI DATA:s avdelning i Fukushima, vår produktionsanläggning i Japan, blev ISO 14001-certifierad den 25 mars 1998. Genom ett miljöförvaltningsprogram främjar vi åtgärder för att motverka föroreningar, göra energi- och resursbesparingar samt minska industriellt avfall.

Fabrik i Thailand 1998

OKI Data Manufacturing (Thailand) tillverkar LED-skrivhuvuden för OKI DATA:s sidskrivarprodukter och bedriver integrerad produktion för sidskrivare, faxmaskiner och matrisskrivare. Anläggningen fick ISO 14001-certifiering den 28 juli 1998 och sedan december 2006 täcks båda anläggningarna av OKI-koncernens omfattande ISO 14001-certifiering.

Fabrik i Kina 2003

Mot bakgrund av den växande kinesiska marknaden etablerade vi fabriken i Shenzhen under 2002 för att arbeta tillsammans med vår fabrik i Thailand som en större produktionsplats. Anläggningen har påbörjat stadig produktion av färgskrivare, främst matrisskrivare.

Fabrik i Japan

Motverka föroreningar och miljöskydd

CFC-115 som användes i temperaturreglerade rum på produktionsanläggningar har från och med september 1998 ersatts av ett alternativt kylmedel, och användning av halon-1301 i brandsläckare har upphört från och med 1999.


Vi arbetar för att se till att farliga ämnen inte används i produktion, med utgångspunkt från de ämnen som identifieras av RoHS-direktivet.

Användning av blylod har eliminerats

På fabriken i Fukushima började vi arbeta med blyfria lod 2006 i substratets monteringsprocess och har helt slutat att använda lod med bly från och år 2015. När det gäller mängden blyfritt lod som används arbetar vi dessutom med att minska lödrester med hjälp av alternativa material, bättre utrustning och andra åtgärder.

Gröna och miljövänliga inköp

Vi uppmuntrar aktivt köp av kontorsmaterial med miljömärkningen, och genom vårt samarbete med leverantörer främjar vi grön upphandling som omfattar hantering av kemiska ämnen.

Minskning av pappersanvändning och återvinning

Vi har arbetat för att minska mängden papper som används i testning av skrivarprestanda och andra processer genom att förbättra testverifieringsmetoderna. På administrativa avdelningar främjar vi aktiviteter för att minska pappersförbrukningen, inklusive dubbelsidig utskrift och användning av skyddspappret. Dessutom sorteras alla slags papper, t.ex. papper av hög kvalitet, tidningspapper, journalpapper, konfidentiella dokument, kartong och andra kategorier, till återvinningsinsamling

Hantering och analys av kemiska ämnen i informationshanteringssystemet för produkter med kemiska ämnen

RoHS och data om andra kemiska ämnen hämtas från leverantörer och registreras för hantering i informationssystemet ”COSMOS” för kemiska ämnen i enlighet med OKI Data:s standard för gröna inköp.
 
Vi har också utvecklat det globala RoHS-navigeringssystemet som kopplar samman alla globala fabriker och försäljningsbolag. Information om kemiska ämnen i produkter som levereras till fabriker i varje region är registrerad, och systemet drivs så att hanteringsinformationen kan bekräftas av försäljningsavdelningar.

Analyssystem för kemiska ämnen

Analysutrustning har installerats vid varje produktionsanläggning så att komponenterna snabbt kan analyseras beträffande kemiska ämnen, och vi arbetar även ständigt med att förbättra förteckningen över ämnen som mäts.

Åtgärder för avfallseliminering och återvinning

Avdelningen i Fukushima inledde åtgärder för industriavfall 1997 och man har sedan dess arbetat för att minska, återvinna och återanvända sitt avfall. Tack vare anläggningsomfattande initiativ för att minska och återvinna avfall och för noggrann sortering och insamling, uppnådde avdelningen en återvinningsgrad på 99,94 % (2,05 ton), och man har fortsatt att bibehålla nollutsläppsstatus (återvinningsgrad på minst 99 %) inom OKI-koncernen sedan räkenskapsåret 2001.

Åtgärder för resursbevarande

Vi arbetar även för att främja ”tre R”-principen för bevarande av resurser och särskilt för återvinning, till exempel:
  • Kartong återanvänds för att tillverka stötdämpande material
  • Plast omvandlas till olika material genom volymminskningar
  • Stötdämpande material återanvänds via strikt sortering
  • Träpallar återanvänds

Fabriken i Thailand

Donation av anteckningsblock med skyddspapper

Anteckningsblock med testutskrivet skyddspapper doneras till skolor och offentliga institutioner i Thailand. Vi har också öppnat en återvinningsbutik för konverteringen och återanvändning av träpallar.

Konstruktionen av återvinningsbaserat vattenreningssystem

Ett återvinningsbaserat vattenreningssystem har byggts vid OKI Data Manufacturing (Thailand) för att rena avloppsvatten som genereras på anläggningen. Tidigare renades de 12 000 ton avfallsvatten som genereras varje månad med ett vattenreningssystem med membran på anläggningen upp till lämplig vattenkvalitet och därefter skickades vattnet till ett reningsverk på industriområdet. Vattenkvaliteten har ökat till en nivå som gör att vattnet kan återanvändas på anläggningen. Systemet renar 12 000 ton avloppsvatten varje månad och 2 000 ton av det renade vattnet återanvänds vid anläggningen, vilket beräknas minska kostnaderna med omkring 1,70 miljoner yen per år.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.