Avtale om bruksvilkår


OKI EUROPE LIMITED NUF
OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND
Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Denmark 
Tlf: +45 43 666 500
OKI EUROPE LIMITED FILIAL
Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sweden
Tlf: +46 (0)8-634 37 00
foretaksnummer: 02203086
Org. Nr.: NO 919 871 032 MVA
 
OKI EUROPE (Nordic)  er firmanavnet til OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND som har sitt  registrerte kontor i Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark og OKI EUROPE LIMITED FILIAL som har sitt registrerte kontor i Box 1193,164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, filialkontorer av OKI EUROPE LIMITED, et selskap registrert i England under foretaksnummer 02203086 med sitt registrerte kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannia. Oki Europe Ltd. er en del av Oki Electric-konsernet
Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Tanska sekä OKI EUROPE LIMITED FILIAL:ia, jonka osoite on Box 1193, 164 26 KISTA, Tukholma, Ruotsi.  OKI EUROPE LTD on osa Oki Electric -konsernia.
 
 
Dette nettstedet (hele nettstedet, inkludert domenet for www.okicom/utskrift – heretter kalt "dette nettstedet") er opprettet og drives av OKI Data Corporation (heretter kalt "OKI data") eller dets datterselskaper / tilknyttede selskaper.
 
Les de følgende vilkårene og bruk dette nettstedet kun hvis du godtar dem. Vilkårene kan endres, og vi ber om at du følger med på den nyeste informasjonen.
 
Vær oppmerksom på at dette nettstedet er koblet til nettsteder som er opprettet eller drives av våre individuelle forretningsenheter eller våre datterselskaper / tilknyttede selskaper. Bruk av disse nettstedene kan kreve at du også godtar bruksvilkårene som gjelder for dem.

OPPHAVSRETT

Eierskap til opphavsrett

Med mindre noe annet er oppgitt, skal innholdet på dette nettstedet (for eksempel dokumentasjon, materiell, dokumenter, programvare, bilder og lyd) tilhøre OKI Data eller dets datterselskaper / tilknyttede selskaper.

Begrenset tillatelse til reproduksjon

Innholdet på dette nettstedet kan kun reproduseres for ikke-kommersielle formål. Hvis det er en separat merknad om opphavsrett for OKI Data eller dets datterselskaper / tilknyttede selskaper for det aktuelle innholdet, skal reprodusert innhold inkludere denne merknaden om opphavsrett.

Begrensninger for bruk

Bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold på dette nettstedet, enten fullstendig eller delvis, utenom det ovennevnte, er ikke tillatt for noe kommersielt formål – herunder reproduksjon, oversettelse, offentlig overføring (tilgjengeliggjøring) og konvertering for overføring. Eventuelle separate bruksvilkår for individuelt innhold skal ha forrang.
 
Med mindre det er oppgitt noe annet i bruksvilkårene, innvilger dette nettstedet ingen opphavsrettigheter, patentrettigheter, varemerkerettigheter eller noen andre rettigheter til immateriell eiendom som tilhører OKI Data, dets datterselskaper / tilknyttede selskaper eller en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

OKI Data eller dets datterselskaper / tilknyttede selskaper gir ingen garanti når det gjelder nøyaktigheten eller anvendeligheten av innholdet på dette nettstedet. Verken OKI Data eller dets datterselskaper / tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter i innhold, data eller informasjon på dette nettstedet. Vær også oppmerksom at innholdet, dataene og informasjonen på dette nettstedet kan endres eller fjernes uten varsel.

Varemerkerettighet

Rettigheter til handelsnavn, varemerker, logoer og andre merker som brukes på dette nettstedet, eies av Oki Electric Industry Co., Ltd. og dets datterselskaper / tilknyttede selskaper eller en tredjepart og er beskyttet av gjeldende lovgivning, blant annet vedrørende åndsverk. Bruk av de ovennevnte rettighetene uten forutgående samtykke fra eieren er forbudt.

Koblinger

Før bruk av koblinger til dette nettstedet må du lese de følgende forholdsreglene og godta bruksvilkårene.

Forholdsregler
 
1. Angi URL-adressen til den globale toppsiden (http://www.oki.com/printing) som mål for kobling. 
    Kontakt oss via Forespørsel om kobling hvis du vil bruke kobling til en annen side.
2. OKI data skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle eller erstatningskrav fra en tredjepart
    når det gjelder kobling til dette nettstedet på nettstedet ditt.
3. Det er strengt forbudt å opprette koblinger (linker) til dette nettstedet fra følgende typer nettsteder:
    Nettsteder med (potensielle) ærekrenkelser eller nedsettende omtale av OKI Data, dets datterselskaper / tilknyttede selskaper eller 
    en tredjepart, inkludert produkter og tjenester som de leverer.
    Nettsteder som inneholder (potensielt) ulovlig informasjon om (potensielt) ulovlige aktiviteter.
    Nettsteder som inneholder (potensielt) uanstendig materiale eller (potensielt) sosialt uetisk informasjon.
4. Det er ikke lov å ramme inn dette nettstedet (såkalt "framing"). Vis heller koblingen i et eget vindu, slik at det fremgår tydelig at innholdet
    tilhører oss.

Kobling via firmanavntekst

Angi tydelig at koblingen fører til dette nettstedet ved å bruke en av følgende tekstgjengivelser: OKI, OKI Data Corporation eller Oki Electric Industry (OKI, de forenklede kinesiske tegnene "沖電気" "沖データ eller 沖電気工業株式会社" for en kinesisk versjon).

Kobling via bilde

Med mindre det er tillatt i en separat avtale, kan ikke logoen vår, OKI eller annen design som tilhører OKI, brukes som et bilde for å angi koblingen.

Andre forholdsregler

Vær oppmerksom på at innholdet på og URL-adressen til dette nettstedet kan endres eller slettes uten varsel.
Vær også oppmerksom på at vilkårene som er oppgitt her, kan endres uten varsel, og at nye vilkår trer i kraft idet endringen skjer.
Forespørsel om kobling
 
For å sende oss en forespørsel om kobling kan du kontakte oss ved å fylle ut Forespørsel om kobling. Du vil bli kontaktet for mer informasjon.

Kontakt

Kontakt oss for informasjon om dette nettstedet via Forespørsel om kobling.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.