Personvernerklæring


Velkommen til OKI Europe Limiteds personvernerklæring.
 
OKI Europe Limited er opptatt av å verne og å respektere personvernet ditt.
 
Denne erklæringen fastsetter grunnlaget eventuelle personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, kommer til å bli behandlet av oss. Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi passer på personopplysningene dine og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan lovverket verner deg. Ved å besøke dette nettstedet godtar og samtykker du i de fremgangsmåtene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. 

1.    VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

FORMÅLET MED DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN 


Den personvernerklæringen har som mål å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine gjennom din bruk av dette nettstedet og sosiale medier inkludert eventuelle opplysninger du måtte gi gjennom dette nettstedet når du melder deg på for vårt nyhetsbrev, kjøper et produkt eller en tjeneste. Denne erklæringen fastsetter også hvordan vi bruker personopplysningene gitt via telefon, e-post eller enhver annen form for alternativ korrespondanse. Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger knyttet til barn.


Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med eventuelle andre bruksbestemmelser eller eventuelt andre personvernerklæringer eller erklæringer om rimelig behandling som vi måtte gi ved spesielle anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullstendig klar over hvordan og hvorfor vi bruker dine opplysninger. Denne personvernerklæringen utfyller de andre meldingene og er ikke ment å tilsidesette dem. 

 

BEHANDLINGSANSVARLIG


OKI Europe Limited er dataansvarlig (kalt «vi», «oss» eller «vår»/«vårt»/«våre» i denne personvernerklæringen) og er ansvarlig for personopplysningene dine. 


Hvis du har eventuelle spørsmål om denne personvernerklæringen, herunder eventuelle anmodninger om å utøve dine juridiske rettigheter, skal du kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor.

 

KONTAKTDETALJER 


OKI Europe Limited, registrert selskapsnummer: 02203086

Registrert kontor befinner seg på, og fysisk adresse er Blays House, Wick Road, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0HJ Storbritannia

Telefonnummer: +44 20 8219 2190

E-postadresse DataPrivacyOfficer@okieurope.com

 

Du har når som helst rett til å fremme en klage til Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritannias tilsynsmyndighet for datavernsaker (www.ico.org.uk). Vi vil dog sette pris på muligheten for å ta tak i det som bekymrer deg, før du henvender deg til ICO, så kontakt oss derfor i første omgang.

2.     OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

Vi skal kunne samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige slags personopplysninger om deg som vi har gruppert sammen slik:
 • Identitetsopplysninger omfatter navn, brukernavn eller lignende identifikator, ekteskapelig status, tittel, fødselsdato, alder, kjønn og nasjonalitet.
 • Kontaktopplysninger omfatter fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Økonomiopplysninger omfatter bankkonto, betalingskortdetaljer og kredittvurderinger.
 • Transaksjonsopplysninger omfatter detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss eller fra våre distributører eller forhandlere.
 • Tekniske opplysninger omfatter internettprotokolladresse (IP-adresse), nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, nettleserplugintyper og -versjoner, operativsystem og -plattform og annen teknologi i enhetene du bruker for å aksessere dette nettstedet.
 • Profilopplysninger omfatter ditt brukernavn og passord, dine innloggingsopplysninger, kjøp eller bestillinger du har gjort, dine interesser, preferanser, tilbakemeldinger og spørreundersøkelsessvar.
 • Bruksopplysninger omfatter informasjon om hvordan du bruker vårt nettsted, våre produkter og tjenester.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger omfatter dine preferanser hva gjelder mottak av markedsføringer fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

Vi samler også inn, bruker og deler sammensatte opplysninger slik som statistiske eller demografiske opplysninger for ethvert formål. Sammensatte opplysninger vil kunne bli utledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i lovverket da disse opplysningene ikke direkte eller indirekte avslører din identitet. For eksempel vil vi kunne sette sammen dine bruksopplysninger for å beregne prosentandelen av brukere som aksesserer en spesifikk nettstedsfunksjon. Men hvis vi kombinerer eller kobler sammensatte opplysninger med dine personopplysninger slik at dette direkte eller indirekte kan identifisere deg, håndterer vi de kombinerte opplysningene som personopplysninger som kommer til å bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

HVIS DU UNNLATER Å GI PERSONOPPLYSNINGER


Der vi må samle inn personopplysninger i henhold til lovverket eller etter bestemmelsene i en kontrakt vi har med deg, og du unnlater å gi slike opplysninger når de utbes, kan det hende vi ikke er i stand til å gjennomføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel for å levere deg varer eller tjenester for å oppfylle en garantiforpliktelse). I så fall kan det være vi må kansellere et produkt eller en tjeneste du har i forhold til oss, men vi kommer til å informere deg hvis det da er tilfelle.

 3.     HVORDAN BLIR DINE PERSONOPPLYSNINGER SAMLET INN?

Vi bruker forskjellige metoder for å samle inn opplysninger fra og om deg blant annet gjennom:
 • Direkte samhandlinger. Du skal kunne gi oss dine personopplysninger ved å fylle ut skjemaer eller ved å møte oss eller korrespondere med oss via post, telefon, e-post eller på annet vis. Dette omfatter opplysninger du gir når du: (i) ber om våre produkter eller tjenester, (ii) oppretter en konto på nettstedet vårt, (iii) abonnerer på vår tjeneste eller våre publikasjoner, (iv) anmoder om at markedsføring blir sendt deg, (v) blir med på en konkurranse, et promoteringstiltak eller en spørreundersøkelse, eller (vi) gir oss tilbakemelding eller ellers kontakter oss.
 • Automatiserte teknologier eller samhandlinger. Når du samhandler med nettstedet vårt, kommer vi automatisk til å samle inn tekniske opplysninger om ditt utstyr, dine surfehandlinger og -mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved bruk av informasjonskapsler og andre tilsvarende teknologier. Det kan også hende vi mottar tekniske opplysninger om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre.
 • Tredjepartskilder eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kommer til å motta personopplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter som bistår oss med leveringen av produkter og tjenester, herunder våre distributører og forhandlere. Vi mottar også tekniske og analytiske opplysninger fra leverandører slik som Google, og vi får kontakt-, økonomi- og transaksjonsopplysninger fra leverandører av tekniske, betalingsrelaterte og leveringsrelaterte tjenester slik som Acuigen og Dunn og Bradstreet. Vi mottar identitets- og kontaktopplysninger fra opplysningsmeglere eller aggregatorer og får identitetsopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder slik som Companies House og Electoral Register

4.     HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kommer kun til å bruke dine personopplysninger når lovverket tillater oss å gjøre dette. Vanligvis kommer vi til å bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:
 • Der vi må oppfylle kontrakten som vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg.
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller slike for tredjeparter), og dine interesser og grunnleggende rettigheter tilsidesetter ikke disse interessene.
 • Der vi må etterleve en rettslig forpliktelse.
Generelt bygger vi ikke på samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine selv om vi kommer til å innhente ditt samtykke før vi sender tredjeparts direkte markedsføringskommunikasjon til deg via e-post eller tekstmelding. Du har rett til når som helst å trekke samtykket tilbake ved å ta kontakt med oss.

FORMÅL VI KOMMER TIL Å BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL 


Vi har angitt nedenfor i tabellformat en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke personopplysningene dine på, og hvilke av de rettslige grunnlagene vi bygger på for å gjøre dette. Vi har også identifisert hva som er våre legitime interesser der dette passer.

 

Legg merke til at vi skal kunne behandle personopplysningene dine for mer enn ett lovlig grunnlag avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene dine for. Ta kontakt med oss hvis du trenger detaljer om den spesifikke, rettslige grunnen vi bygger på for å behandle personopplysningene dine der mer enn én grunn er blitt anført i tabellen nedenfor.


Vi skal kunne kontrollere, registrere, lagre og bruke all telefon-, e-postrelatert og annen kommunikasjon med deg for å sjekke eventuelle instrukser gitt oss for opplæringsformål, for å hindre straffbare forhold og for å forbedre kvaliteten på kundetjenesten vår.


Formål/Aktivitet

 

Type opplysning

 

Lovlig grunnlag for behandling herunder grunnlagene for legitim interesse

 

For å registrere deg som ny kunde

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

Gjennomføring av en kontrakt med deg

 

For å behandle og levere bestillingen din, herunder:

(a) Administrere betalinger, avgifter og gebyrer

(b) Samle inn og kreve inn penger noen skylder oss

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomisk

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjon

 

(a) Gjennomføring av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å inndrive gjeld skyldig oss)

 

For å administrere vår forbindelse med deg som skal omfatte:

(a) Informere deg om endringer i våre bestemmelser eller vår personvernerklæring

(b) Be deg om å foreta en vurdering eller gjennomføre en spørreundersøkelse

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Markedsføring og kommunikasjon

 

(a) Gjennomføring av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse

(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde våre opptegnelser oppdatert og for å undersøke hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester)

 

For å la deg delta i en loddtrekning, konkurranse eller være med på en spørreundersøkelse

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

 

(a) Gjennomføring av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å undersøke våre produkter/tjenester, for å utvikle dem og utvide vår forretningsvirksomhet)

 

For å administrere og verne om vår forretningsvirksomhet og dette nettstedet (inkludert problemløsning, informasjonsanalyse, testing, systemvedlikehold) støtte, rapportering og hostingvirksomhet for data.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

 

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive vår forretningsvirksomhet, for å sørge for administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å hindre svindel og i sammenheng med en forretningsomorganiserings- eller konsernomstruktureringsgjennomføring)

(b) Nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse

 

For å levere relevant nettstedsinnhold og annonseringer for deg og å måle eller forstå effektiviteten av annonseringen vi presenterer for deg

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(f) Teknisk

 

Nødvendig for våre legitime interesser (for å undersøke hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem, for å utvide vår forretningsvirksomhet og for å informere om vår markedsføringsstrategi)

 

For å bruke dataanalyser for å forbedre vårt nettsted, våre produkter/tjenester, vår markedsføring, våre kundeforbindelser og erfaringer

 

(a) Teknisk

(b) Bruk

 

Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere kundetyper for våre produkter/tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle vår forretningsvirksomhet og for å informere om vår markedsføringsstrategi)

 

For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som måtte kunne være av interesse for deg

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Bruk

(e) Profil

(f) Markedsføring og Kommunikasjon

 

Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter/tjenester og utvide vår forretningsvirksomhet)

 

MARKEDSFØRING 


Vi anstrenger oss for å gi deg valgmuligheter hva angår visse personopplysningsbruksområder, især hva gjelder markedsføring og annonsering. 


PROMOTERINGSTILBUD FRA OSS  

Vi skal kunne bruke dine identitets-, kontakt-, tekniske og profilopplysninger for å danne oss et bilde av hva vi tror du måtte ønske eller behøve, eller hva som vil kunne være interessant for deg. Dette er hvordan vi avgjør hvilke produkter, tjenester og tilbud som vil kunne være relevante for deg (vi kaller dette markedsføring).

 

Du kommer til å få markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt varer eller tjenester fra oss, og du ikke har valgt bort mottak av slik markedsføring.


TREDJEPARTSMARKEDSFØRING 

Vi kommer til å skaffe oss ditt uttrykkelige samtykke før vi deler personopplysningene dine med en tredjepart for markedsføringsformål.


BORTVELGE  


Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å stanse forsendelsen av markedsføringsmeldinger til deg ved å logge deg inn på nettstedet og sette inn eller fjerne merking av relevante bokser for å justere dine markedsføringspreferanser eller ved å følge bortvalgslenkene på alle markedsføringsmeldinger som sendes til deg eller ved når som helst å kontakte oss.

 

Der du velger bort mottak av disse markedsføringsmeldingene, kommer dette ikke til å gjelde personopplysninger gitt oss som følge av et produkt-/tjenestekjøp, en garantiregistrering, en produkt-/tjenesteerfaring eller andre transaksjoner.

 

INFORMASJONSKAPSLER 


Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan innstille nettleseren din til å avvise alle eller noen nettleserinformasjonskapsler eller til å varsle deg når nettsteder setter inn eller aksesserer informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, skal du merke deg at visse deler av dette nettstedet vil kunne bli utilgjengelig eller ikke virke ordentlig. For mer informasjon skal du se på vår Informasjonskapselerklæring


FORMÅLSENDRING  


Vi kommer kun til å bruke personopplysningene dine for de formålene som vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet mener at vi må bruke dem av en annen grunn, og at den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å få en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er forenlig med originalformålet, skal du ta kontakt med oss.

 

Hvis vi må bruke personopplysningene dine for et urelatert formål, kommer vi til å informere deg, og vi kommer til å forklare det rettslige grunnlaget som gjør det mulig for oss å gjøre dette.

 

Legg merke til at vi skal kunne behandle personopplysningene dine uten din viten eller ditt samtykke i samsvar med reglene foran, der dette kreves eller tillates i lovverket.

5.     OFFENTLIGGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE  

Vi skal kunne dele personopplysningene dine med parter angitt nedenfor for de formålene som er fastsatt i tabellen foran, nemlig
 • andre selskaper i OKI-Konsernet som leverer IT og andre tjenester og sørger for lederskapsrapportering
 • tjenesteleverandører som fungerer som behandlere som leverer IT- og systemadministrasjonstjenester.
 • forretningspartnere og tjenesteleverandører som bistår med bestillingsforespørsler eller  oppfyllelse herunder forsyning, lagring, forsikring, levering og reparasjon av produkter og tjenester.
 • profesjonelle rådgivere herunder advokater, bankfolk, revisorer og assurandører som leverer tjenester innen rådgivning, bankvirksomhet, juss, forsikring og regnskap.
 • skatte- og tollmeglere, tilsynsmyndigheter og andre offentlige instanser.
 • markedsforskere og antisvindelinstanser.
 • tredjeparter som vi måtte velge å selge, overføre eller fusjonere deler av vår forretningsvirksomhet eller våre aktiva til eller med. Eller vi vil kunne søke å erverve andre forretningsvirksomheter eller fusjonere med dem. Hvis det skjer en endring vedrørende vår forretningsvirksomhet, vil de nye eierne kunne bruke personopplysningene dine på samme måte som fastsatt i denne personvernerklæringen.
Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten for dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med lovverket. Vi tillater ikke tredjepartstjenesteleverandører å bruke personopplysningene dine for sine egne formål og tillater dem kun å behandle personopplysningene dine for spesifiserte formål og i samsvar med våre instrukser.

6.     INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Vi deler personopplysningene dine med morselskapet vårt, Oki Electric Industry Co., Ltd i Japan og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper («OKI-Konsernet»), noe som innebærer overføring av dine opplysninger utenfor EØS). Noen av våre eksterne tredjeparter er basert utenfor EØS. Vi kommer til å sikre at eventuell behandling av personopplysningene dine utenfor EØS blir utført lovlig, og at opplysningene dine gis adekvat vern i samsvar med personvernforordningen.

7.     DATASIKKERHET

Vi har på plass egnede sikkerhetstiltak for å hindre at dine personopplysninger tilfeldig går tapt, blir brukt eller aksessert på en uautorisert måte, endret eller fremvist. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsrelatert behov for å vite noe. De kommer kun til å behandle personopplysningene dine i henhold til våre instrukser, og de er underlagt konfidensialitetsplikt.

 

Vi har på plass prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkelig personopplysningsbrudd og kommer til å informere deg og enhver egnet kontrollmyndighet om et brudd der vi er rettslig forpliktet til å gjøre dette.

8.     DATAOPPBEVARING

HVOR LENGE KOMMER DERE TIL Å BRUKE MINE PERSONOPPLYSNINGER?


Vi kommer kun til å beholde personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, herunder for å oppfylle mulige rettslige, lovbestemte, skatterelaterte, regnskapsrelaterte eller innberetningsrelaterte krav. Vi skal kunne beholde personopplysningene dine lengre i tilfelle en klage, eller hvis vi med rimelighet mener at det er mulighet for rettergang hva gjelder vår forbindelse med deg.

 

For å bestemme den passende oppbevaringsperioden hva gjelder personopplysninger, vurderer vi mengden, typen og sensitiviteten når det gjelder personopplysningene, den potensielle faren for skade ved uautorisert bruk eller fremlegging av personopplysningene dine, formålet vi behandler personopplysningene dine for, og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter samt de gjeldende rettslige, lovbestemte, skatterelaterte, regnskapsrelaterte eller andre krav.

 9.     DINE JURIDISKE RETTIGHETER

Du har rett til å:
 • Anmode om tilgang til personopplysningene dine (vanlig kjent som en «tilgangsanmodning fra en registrert»). Dette gjør at du kan motta en kopi av de personopplysningene vi har om deg og å kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Anmode om korrigering av personopplysningene. Dette gjør at du kan få ufullstendige eller unøyaktige opplysninger som vi har om deg, korrigert, skjønt det kan hende vi må verifisere nøyaktigheten i de nye opplysningene du gir oss.
 • Anmode om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss slette eller fjerne personopplysninger der det ikke finnes noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem.
 • Protestere mot behandlingen av personopplysningene dine der vi bygger på en legitim interesse (eller en tredjeparts), og det er noe ved din særskilte situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandlingen av denne grunn fordi du synes det påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Du har også rett til å protestere der vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål. I noen tilfeller kan det være vi må dokumentere at vi har tungtveiende, legitime grunner for å behandle din informasjon, og som tilsidesetter dine rettigheter og friheter.
 • Anmode om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss suspendere behandlingen av personopplysningene dine ved følgende scenarioer: (i) Hvis du ønsker at vi stadfester nøyaktigheten hva gjelder opplysningene, (ii) Der vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi sletter dem, (iii) Der du har et behov for at vi har opplysningene selv om vi ikke lenger krever det da du har behov for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav, eller (iv) Du har protestert mot vår bruk av opplysningene dine, men vi har behov for å verifisere om vi har tilsidesettende, legitime grunner for å bruke dem.
 • Anmode om overføring av personopplysningene dine til deg eller til en tredjepart. Vi kommer til å gi deg eller en tredjepart du har valgt, personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Legg merke til at denne rettigheten kun gjelder automatisert informasjon som du først samtykket i at vi kunne bruke, eller der vi har brukt informasjonen for å oppfylle en kontrakt med deg.
 • Trekke samtykke tilbake når som helst der vi har basert oss på samtykke til å behandle personopplysningene dine. Men dette kommer ikke til å påvirke lovligheten av eventuell behandling utført før du trakk samtykket ditt tilbake. Hvis du trekker samtykket ditt tilbake, kan det være vi ikke er i stand til å levere deg visse produkter eller tjenester. Vi kommer til å informere deg hvis dette er aktuelt når du trekker samtykket ditt tilbake.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene nevnt foran, skal du kontakte oss ved bruk av kontaktdetaljene angitt foran.


DET KREVES VANLIGVIS IKKE NOE GEBYR 


Du skal ikke betale noe gebyr for å aksessere personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de øvrige rettighetene). Men vi skal kunne beregne et rimelig gebyr hvis anmodningen din er åpenbart ubegrunnet, gjentakende eller overdrevet. Eventuelt vil vi kunne nekte å etterkomme anmodningen din under slike forhold.


TIDSFRIST FOR Å SVARE 


Vi bestreber oss på å besvare alle legitime anmodninger innen én måned. Av og til vil det kunne vare lenger enn én måned hvis anmodningen din er spesielt kompleks, eller du har kommet med en rekke anmodninger. 

10.     TREDJEPARTSLENKER

Dette nettstedet vil kunne ha lenker til tredjeparts nettsteder, plugins og applikasjoner. Ved å klikke på disse lenkene eller aktivere disse forbindelsene, vil det kunne tillate at tredjeparter samler inn eller deler opplysninger om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlig for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker.

11.     ENDRINGER I PESONVERERKLÆRINGEN OG DIN PLIKT TIL Å INFORMERE OSS OM ENDRINGER

Vi kontrollerer regelmessig personvernerklæringen vår. Eventuelle endringer som vi gjør hva gjelder personvernerklæringen vår i fremtiden, kommer til å bli meddelt på denne siden. Kom av og til tilbake for å se på oppdateringer eller endringer av denne erklæringen. Denne versjonen ble sist oppdatert 25. mai 2018. 
 
Det er viktig at de personopplysningene vi har om deg, er nøyaktige og aktuelle. Hold oss informert hvis personopplysningene dine endres under din forbindelse med oss. 

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.