Pressesenter

OKI publiserer miljørapport for 2015

01/10/2015


En beskrivelse av innsatsen for realisering av lavkarbonsamfunn

OKI (Tokyo:6703) utga i dag både en engelsk- og en kinesiskspråklig versjon av OKI Group Environmental Report 2015, en publikasjon beregnet på å gi interessenter et klart bilde av selskapets miljømessige innsats og resultater for regnskapsåret 2014. I lys av raskt skiftende betingelser og den alltid økende betydningen av miljøforvaltning inneholder rapporten også oppdatert informasjon som fokuserer på miljøtiltak i regnskapsåret 2015. Dokumentet er planlagt publisert i PDF-format på OKI-nettstedet innen kort tid.


Denne rapporten beskriver viktige temaer for miljøledelsen til OKI Group som også er et område av interesse for interessenter og allmennheten. Spesialartikkelen i denne utgaven tar for seg OKI Group sin satsing på tiltak for å realisere lavkarbonsamfunn gjennom produktene som bruker OKIs særskilte teknologier, blant andre mekatronikkprodukter, skrivere og de trådløse multi-hop-kommunikasjonssystemene for 920 MHz-båndet. Rapporten beskriver også andre tiltak og resultater inkludert håndtering av kjemiske stoffer ved bruk av produkter og tiltak for å redusere miljøpåvirkning i forretningsvirksomhet og tiltak for å forbedre kvalitet.


Denne rapporten har blitt utarbeidet for å gi en bedre forståelse av miljøinnsatsen til OKI Group blant interessenter og allmennheten. OKI Group vil fortsette å inkorporere synspunktene til interessenter og allmennheten i miljøinitiativer som en del av den kontinuerlige innsatsen for å redusere miljøpåvirkning.

De viktigste punktene i miljørapporten for 2015 er oppsummert nedenfor:

Spesialartikler: Realisering av lavkarbonsamfunn gjennom produkter

Den 21. konferansen (COP21) til partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) ble avholdt i desember 2015, og mottiltakene mot global oppvarming har økt betydningen. Denne spesialartikkelen, som består av de tre artiklene nedenfor, drøfter OKI Groups forpliktelse til tiltak for å realisere lavkarbonsamfunn gjennom selskapets produkter.

- redusere CO2-utslipp i mekatronikkprodukter

- utvikle skrivere som oppfyller internasjonale miljøstandarder og globale kundebehov

verdens første system for bevaring av vann/energi gjennom eksterne kontrollsystemer på toaletter

Redusere miljøpåvirkning i produkter og forretningsvirksomhet

Denne delen forklarer innsatsen for å hindre forurensning gjennom produkter og forretningsvirksomhet og optimalisere materialbruk.

Forhindring av forurensning gjennom produkter

- streng kontroll med kjemiske stoffer, inkludert emballasjematerialer

- håndtering av ulike problemstillinger i forbindelse med kjemiske stoffer i produkter

- ekspertise for kontinuerlig overvåkning av miljødata på steder der det drives forretningsvirksomhet

Reduksjon av miljøpåvirkning i forretningsaktiviteter

- utfordringen i å redusere miljøpåvirkningen ved produksjon av kretskort

- tverrfunksjonell promotering av komiteen for forhindring av global oppvarming

- reaksjoner på miljøforurensning osv.

OKI Group Environmental Management System

Hensyn til miljøet – detaljerte data

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram

©1995-2020 Oki Europe Ltd.