Uttalelse fra OKI vedrørende koronaviruset


I forbindelse med at utviklingen av koronaviruset (COVID-19) fortsetter, har vi hos OKI Europe iverksatt en rekke tiltak som inkluderer følgende:

-    ivareta sikkerheten og helsen til våre ansatte og deres familier
-    fortsette virksomheten i de berørte landene
-    sikre tilgang på våre produkter og rekvisita og løpende support til våre partnere og sluttkunder.

Ivareta sikkerheten og helsen til våre ansatte og samtidig fortsette virksomheten

Retningslinjene fra lokale myndigheter følges for hvert enkelt land og vi har iverksatt vår kontinuitetsplan for å sikre at vi fortsatt kan hjelpe våre kunder og partnere og samtidig ivareta helsen til våre ansatte. For å hindre at ansatte blir smittet er alle forretningsreiser utsatt og møter avholdes på alternative måter. Våre ansatte har fått utstyr slik at de kan jobbe fra eksternt.

Vi har iverksatt tiltakene på bakgrunn av kunngjøringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for hvert land som vi opererer i, samt retningslinjer fra de lokale myndigheter og de vil bli tilpasset de enkelte land.

Sikre tilgang på våre produkter, rekvisita og kundesupport

Det første koronautbruddet førte sammen med virkningene av de nylige kraftige stormene til en midlertidig stans ved et av våre produksjonsanlegg. Vi har startet prosesser for å ta igjen tapt produksjonstid og anlegget er nå i 90 % drift.  For å redusere virkningene for partnere og kunder sender dessuten OKI for tiden bestilte rekvisita med fly.

Kundesupport vil fortsatt være tilgjengelig gjennom vår Hotline eller gjennom ‘Kontakt oss’ på de lokale OKI-nettstedene. Vær oppmerksom på at det kan ta ekstra tid før vi besvarer henvendelsen din. Reparasjoner på stedet vil dessverre bli påvirket i noen områder der lokale myndigheter har innført restriksjoner.  

OKI Europe følger situasjonen nøye og fortsetter å gi oppdateringer når forholdene endrer seg.

Dato for uttalelse: 18.03.2020

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.