Overeenkomst met gebruiksvoorwaarden


OKI EUROPE LIMITED
Hoofddorp Transpolis, Polarisavenue 1, Ground Floor, 2132 JH Hoofddorp, Nederland
Tel.:  +31 (0) 235563740
Ondernemingsnummer: 02203086
BTW-nummer: NL8033.65.834.B.01
 
OKI EUROPE (Benelux) is de handelsnaam voor OKI EUROPE LIMITED, met haar maatschappelijke zetel te Medialaan 24, B-1800 Vilvoorde, België, een filiaal van OKI EUROPE LIMITED, een vennootschap die in Engeland is geregistreerd onder ondernemingsnummer 02203086, waarvan de maatschappelijke zetel Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK is. OKI EUROPE LTD. maakt deel uit van de bedrijvengroep van Oki Electric.
 
Deze website (de volledige website inclusief het domein voor www.okicom/printing - hierna "Deze website") is geopend en wordt beheerd door OKI Data Corporation, (hierna "OKI Data") of haar dochterbedrijven/aangesloten bedrijven.
 
Lees de volgende voorwaarden en gebruik deze website alleen als u akkoord gaat. Voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en u wordt gevraagd om de meest recente informatie te lezen.
 
Houd er rekening mee dat deze website is gekoppeld aan een website die is geopend of wordt beheerd door onze afzonderlijke bedrijfseenheden of onze dochterondernemingen/aangesloten bedrijven. Gebruik van deze websites is mogelijk onderhevig aan het akkoord gaan met de voorwaarden voor gebruik die hierin ook zijn opgenomen.

COPYRIGHT

Eigendom van het auteursrecht

Tenzij anders vermeld, is de inhoud op deze website (zoals documentatie, materialen, documenten, software, afbeeldingen en audio) eigendom van OKI Data of haar dochterbedrijven/aangesloten bedrijven.

Beperkte toestemming voor replicatie

De inhoud van deze website mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd. Echter, mocht er een aparte copyrightmelding op de betreffende inhoud bestaan van OKI Data of haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven, dan dient de kopie deze copyrightmelding te bevatten.

Beperkingen voor gebruik

Overig gebruik van de inhoud met copyright op deze website mag, geheel of gedeeltelijk, niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zoals replicatie, vertaling, vertoning aan publiek en conversie voor vertoning. Mogelijke, aparte gebruiksvoorwaarden kunnen voor afzonderlijke inhoud voor deze voorwaarden in de plaats komen.
 
Tenzij anders in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven, verleent deze website geen copyright, patentrechten, rechten voor handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van OKI Data, haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven of derden.

Disclaimer

OKI Data en haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven kunnen de bruikbaarheid en juistheid van de inhoud op deze website, alsmede de overige gegevens en informatie, niet garanderen. Noch OKI Data noch haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven zijn aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, gegevens of informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de inhoud, gegevens en informatie op deze website zonder voorafgaande melding kan worden gewijzigd of beëindigd.

Merkenrecht

Rechten voor handelsnamen, handelsmerken, logo's en andere merken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Oki Electric Industry Co., Ltd. en haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven of derden en worden beschermd onder commerciële wetgeving, de Britse Companies Act, de Britse Trademark Act, de Britse Unfair Competition Prevention Act en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. Geautoriseerd gebruik van bovengenoemde rechten zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar is verboden.

Koppelingen

Wanneer u koppelingen maakt naar deze website, leest u eerst de volgende voorzorgsmaatregelen en dient u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Voorzorgsmaatregelen
 
1. Geef de URL op van de algemene eerste pagina (http://www.oki.com/printing) als bestemming voor de koppeling. 
    Als u een koppeling wilt maken naar een andere pagina, neemt u contact met ons op via Inlichtingen over koppelingen.
2. OKI Data is niet verantwoordelijk voor schade of compensatie van derden
    wat betreft de koppelingen naar deze website vanaf uw website.
3. Koppelingen vanaf de volgende site is ten strengste verboden.
     Een website met (mogelijke) laster of in diskrediet brengen van OKI Data, haar dochterondernemingen/aangesloten bedrijven of 
      derden, met inbegrip van producten of diensten die door hun worden geleverd.
     Een website met informatie over (mogelijk) illegale activiteiten.
     Een website met (mogelijke) obsceniteit of maatschappelijk onethische informatie.
4. Het omkaderen van deze website is niet toegestaan. Geef de koppeling weer in een apart venster om duidelijk te maken 
      dat de inhoud van ons is.

Koppelingen via de letters van de bedrijfsnaam

Maak duidelijk dat het een koppeling is naar deze website met behulp van één van de volgende teksten: "OKI", "OKI Data Corporation" of "Oki Electric Industry" ("OKI" of tekens in het Vereenvoudigd Chinees voor "沖電気” “沖データ" of "沖電気工業株式会社" voor een Chinese versie).

Koppelingen via afbeelding

Tenzij toegestaan door een afzonderlijke overeenkomst, mogen ons logo, "OKI" of andere ontwerpen die eigendom zijn van OKI niet worden gebruikt als een afbeelding voor de koppeling.

Overige voorzorgsmaatregelen

De inhoud en de URL op deze website kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd of verwijderd worden.
Ook de hier genoemde voorwaarden kunnen zonder melding vooraf gewijzigd worden waarbij de nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment van wijziging.
Inlichtingen over koppelingen
 
Als u informatie over koppelingen wilt, neemt u contact met ons op door Inlichtingen over koppelingen in te vullen. Wij nemen dan contact met u op voor meer gegevens.

Contact

Voor meer informatie over deze website kunt u contact met ons opnemen via Inlichtingen over koppelingen.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.