Gebruiksvoorwaarden

OKI biedt u deze website aan om u een service te verlenen. Uw gebruik van de website en de informatie die deze bevat, betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.


Doel van de site

Deze site is bedoeld als handig hulpmiddel voor onze bestaande en potentiële klanten en leveranciers en gebruikers van onze producten in Europa. Voor meer informatie over het privacybeleid van OKI in uw land moet u naar de website van uw lokale OKI-werkmaatschappij gaan door uw land te selecteren. Als uw bedrijf zich niet in Europa bevindt, kunt u op de koppelingen klikken die beschikbaar zijn via de website van ons wereldwijde hoofdkantoor:

www.okidata.com >

www.oki.co.jp >

Status van informatie en afwijzing van aansprakelijkheid

We proberen de informatie op deze site up-to-date te houden, maar we kunnen niet beloven dat deze altijd helemaal juist en up-to-date is. Met name bepaalde producten of services kunnen niet beschikbaar zijn in uw land. Voor bevestiging van de status van bepaalde informatie moet u contact opnemen met uw lokale werkmaatschappij door uw land te selecteren, wat u op elke pagina van de website kunt doen.

Alle productinformatie die hier staat, mag uitsluitend als voorlopige informatie worden beschouwd die op ieder moment kan worden gewijzigd. De informatie moet altijd gecontroleerd worden voordat u een bestelling plaatst. De informatie op deze site mag in geen geval worden beschouwd als een aanbieding, verklaring of garantie of als onderdeel van een contract.

Oki is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op informatie op deze site of op of software die is gedownload van deze site, ongeacht of de onjuiste informatie of software het gevolg is van nalatigheid van Oki. Controleer daarom alle informatie zorgvuldig. Op deze verklaring is de geldende wetgeving van toepassing en de verklaring heeft geen invloed op eventuele aansprakelijkheid die Oki heeft uit hoofde van de Britse wetgeving inzake overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Oki.

Oki kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) bedrijfsonderbrekingen en gederfde winst.

Gebruik van cookies

Uitleg over onze cookie-instellingen, hoe we cookies gebruiken en hoe u uw eigen cookie-instellingen kunt wijzigen, vindt u op de

Privacy-pagina.

Softwaredownloads

Oki of zijn licentiegevers zijn eigenaar van het auteursrecht op alle software die kan worden gedownload van deze site. U mag de software alleen gebruiken als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst die hierop van toepassing is en die wordt weergegeven als onderdeel van de installatieprocedure.

Software kan beschadigd raken bij de overdracht en het gebruik van dergelijke software is op uw eigen risico.

Auteursrecht op tekst en afbeeldingen

Het auteursrecht op alle tekst en afbeeldingen op deze site rust bij Oki Europe Limited of zijn licentiegevers. U mag deze tekst en afbeeldingen alleen bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen gebruik en voor distributie binnen uw eigen organisatie, maar u mag ze niet gebruiken voor andere doeleinden, wijzigen, kopiëren voor enige andere persoon of gebruiken voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oki.

Handelsmerken en producten die worden genoemd in verband met producten van derden

'OKI', het OKI-logo, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE en MICROLINE zijn gedeponeerde handelsmerken van OKI Electric Company Limited en worden onder licentie gebruikt door Oki Europe en zijn dochterondernemingen.

Hier volgen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van derden:

'Microsoft' en 'Windows' (en edities en versies van Windows, zoals Windows 95, 98, 2000, NT, XP, enzovoort: Microsoft Corporation.

IPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Deze en andere handelsmerken van derden worden op deze site alleen gebruikt om te verwijzen naar de eigenaar van het handelsmerk of naar de producten van derden. Het gebruik hiervan is niet bedoeld om te suggereren dat er een verband is tussen Oki of zijn producten en de eigenaar van het handelsmerk of een van de producten van deze derde partij. Ook betekent dit niet dat de eigenaar van het handelsmerk Oki's producten goedkeurt.

Indien een Oki-product op deze site wordt beschreven als een product dat bestemd is voor gebruik, of compatibel is, met producten van derden, impliceert die beschrijving niet dat het product van Oki op welke wijze dan ook is goedgekeurd of wordt erkend door die derde partij.

Koppelingen

U mag alleen een koppeling naar deze site toevoegen als bij het klikken op uw koppeling, de toegestane pagina op de site van Oki wordt geopend in een nieuw en onafhankelijk venster zonder kader en zijbalk en zonder dat er tegelijk met onze pagina een zwevend venster of andere tekst of een andere afbeelding die niet is gemaakt door Oki, zichtbaar is. Elke koppeling die in strijd is met deze voorwaarde, maakt inbreuk op ons auteursrecht op deze site.

Met sommige koppelingen die voor u op deze site worden weergegeven, gaat u naar websites die worden beheerd door derden waarover Oki geen controle heeft. Oki is niet verantwoordelijk voor dingen die u daar vindt of die daar gebeuren. Om gebruik te kunnen maken van sites van derden, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de exploitant van de site, die al dan niet toegankelijk zijn vanaf de locatie op de website waar u aankomt. Desalniettemin mag u dergelijke sites alleen gebruiken als u akkoord gaat met de eventuele voorwaarden die de exploitant heeft vastgelegd.

Toepasselijk recht

Voor deze gebruiksvoorwaarden geldt dat hierop de Engelse wetgeving van toepassing is en dat alleen de rechtbanken van Engeland en Wales bevoegd zijn om uitspraak te doen in elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze website.

[Voorwaarden herzien op 26-05-2012]

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2020 Oki Europe Corporation. Alle rechten voorbehouden.