Használati feltételek


OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park, Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel:  +420 224 890 158
Cégjegyzékszám: 02203086
Adószám: 26216274-2-41
 
Az OKI EUROPE (Csehország, Szlovákia és Magyarország) az OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod kereskedelmi neve (székhelye Futurama Business Park Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8 Cseh Köztársaság) és fióktelepe az OKI EUROPE LIMITED, egy Angliában bejegyzett vállalat (cégjegyzékszám 02203086, székhelye Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Egyesült Királyság. 
Az OKI EUROPE LTD az Oki Electric vállalatcsoport tagja.
 
A jelen webhelyet (a teljes webhelyet, a www.okicom/printing domént is beleértve - a továbbiakban: „jelen webhely”) az OKI Data Corporation (a továbbiakban „OKI Data”) vagy annak valamely leányvállalata/társult vállalkozása nyitotta meg és üzemelteti.
 
Kérjük, olvassa el a következő feltételeket és kikötéseket, és csak akkor használja a jelen webhelyet, ha egyetért velük. A feltételek és kikötések bármikor módosulhatnak, és Ön köteles a legfrissebb információk elolvasására.
 
Vegye figyelembe, hogy a jelen webhely össze van kapcsolva egy, a külön üzleti egységeink vagy leányvállalataink/társult vállalkozásaink által nyitott vagy működtetett webhellyel. Ezen webhelyek használatának feltétele lehet az ott is biztosított feltételekkel és kikötésekkel kapcsolatos beleegyezés megadása.

SZERZŐI JOG

A szerzői jog tulajdonosa

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen webhely tartalma (pl. a dokumentációk, anyagok, dokumentumok, szoftver, képek és hanganyagok) az OKI Data vagy annak leányvállalatai/társult vállalkozásai tulajdonát képezik.

Másolásra vonatkozó korlátozott engedély

A jelen webhely tartalma csak nem kereskedelmi célokból másolható. Azonban ha az OKI Data vagy annak leányvállalatai/társult vállalkozásai a vonatkozó tartalomra vonatkozóan a szerzői joggal kapcsolatos külön értesítést adnak ki, a másolt anyagnak tartalmaznia kell a szerzői jogra vonatkozó megjegyzést.

Használatra vonatkozó korlátozások

A jelen webhely szerzői jog alá tartozó tartalmának használata (akár részben, akár egészében) – a fentiek kivételével – nem engedélyezett kereskedelmi célból, a másolást, fordítást, nyilvános közvetítést és közvetítésre való konvertálást is beleértve. Amennyiben létezik ilyen, az egyedi tartalomra a külön használati feltételek érvényesek.
 
Hacsak a használati feltételek máshogy nem rendelkeznek, a weboldal nem biztosít szerzői jogot, szabadalmi jogot, védjegyre vonatkozó jogot vagy bármilyen más jogot az OKI Data, leányvállalatai/társult vállalkozásai vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó jog alapján.

Felelősségkizárás

A jelen webhelyen megtalálható tartalmak, valamint a weboldalon található más adatok és információk pontosságát vagy használhatóságát nem garantálja az OKI Data és annak leányvállalatai/társult vállalkozásai. Sem az OKI Data, sem annak leányvállalatai/társult vállalkozásai nem vonhatók felelősségre a weboldalon található tartalom, adatok és információk pontatlanságáért. Emellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található tartalom, adatok és információk előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy törlődhetnek.

Védjegyre vonatkozó jog

A weboldalon található kereskedelmi nevekre, védjegyekre, logókra és más jelölésekre vonatkozó jogok az OKI Data, annak leányvállalatai/társult vállalkozásai vagy harmadik felek tulajdonában állnak, és azokat a kereskedelmi törvény, a társasági törvény, a kereskedelmi nevekre vonatkozó törvény, a tisztességtelen verseny megelőzésére vonatkozó törvény és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvény védi. A tulajdonos előzetes, írásos beleegyezése nélkül tilos felhasználni a fenti jogokat.

Hivatkozások használata

A jelen webhelyre mutató hivatkozások használata esetén olvassa el a következő óvintézkedéseket, és fogadja el a használati feltételeket.

Óvintézkedések
 
1. A globális kezdőlapot (http://www.oki.com/printing) kell megadni a hivatkozás célhelyeként.
    Ha bármely másik oldalra mutató hivatkozást kíván megosztani, forduljon hozzánk a Kérdések rész segítségével.
2. Az OKI Data nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik fél általi károsodásért vagy kártérítési követelésért
    a jelen webhelyre mutató hivatkozások saját webhelyen való megosztására vonatkozóan.
3. A következő helyen szigorúan tilos hivatkozásokat megosztani.
    Olyan webhely, amely (lehetséges) rágalmazást vagy hírnévrontást követett el az OKI Data, annak leányvállalatai/társult vállalkozásai
    vagy bármely harmadik fél ellen, az általuk biztosított termékeket és szolgáltatásokat is beleértve.
    Olyan webhely, amely (potenciálisan) illegális információkat vagy (potenciálisan) illegális tevékenységekkel kapcsolatos információkat
    tartalmaz.
    Olyan webhely, amelyen (lehetséges) obszcenitás vagy társadalmilag nem elfogadott információk szerepelnek.
4. A jelen webhely „keretbe foglalása” nem megengedett; a hivatkozást külön ablakban kell megjeleníteni annak egyértelmű azonosítása
    érdekében, hogy a tartalom a mi tulajdonunkban áll.

Vállalatnév-szövegen keresztüli hivatkozás

Egyértelműen jelezni kell, hogy a hivatkozás a mi webhelyünkre mutat; ehhez a következő szöveges megjelenítések valamelyikét kell használni: „OKI”, „OKI Data Corporation” vagy „Oki Electric Industry” („OKI”, illetve kínai verzió esetében az egyszerűsített kínai betűk, vagyis „沖電気” “沖データ” vagy „沖電気工業株式会社”).

Képen keresztüli hivatkozás

Ha külön megállapodás ellenkező értelmű engedélyt nem biztosít, sem a logónk, sem az „OKI”, sem bármilyen egyéb, az OKI tulajdonában álló formatervezés nem használható fel a hivatkozást jelző képként.

Egyéb óvintézkedések

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található tartalom és URL előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy törlődhetnek.
Emellett vegye figyelembe azt is, hogy az itt megadott feltételek bármikor, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és a módosításkor új feltételek léphetnek életbe.
Hivatkozások használatával kapcsolatos kérdések
 
A hivatkozással kapcsolatos kérdéseket illetően forduljon hozzánk a Hivatkozások használatával kapcsolatos kérdések kitöltésével. A további adatokat illetően fel fogjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel

A webhellyel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon hozzánk a Hivatkozások használatával kapcsolatos kérdések című rész segítségével.

Vegye fel a kapcsolatot az OKI Europe-pal

Linkedin Twitter YouTube Facebook

©1995-2017 Oki Europe Ltd.