Adatvédelmi szabályzat


Üdvözöljük, Ön az OKI Europe Limited adatvédelmi szabályzatát olvassa.
 
Az Oki Europe Limited elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.
 
A jelen szabályzat meghatározza azon alapokat, amelyek szerint feldolgozzuk az Öntől begyűjtött, illetve az Ön által megadott személyes adatokat. A jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti Önnel, hogyan óvjuk személyes adatait, továbbá tájékoztatja Önt adatvédelmi jogairól, valamint a jogszabály által biztosított védelemről. A jelen weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja és hozzájárul a jelen szabályzatban ismertetett gyakorlatokhoz.

1.    FONTOS INFORMÁCIÓK, TOVÁBBÁ KIK VAGYUNK MI?

A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA


A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztatást adjon Önnek arról, hogyan végezzük személyes adatai gyűjtését és kezelését a weboldalon és a közösségi oldalon tett látogatása alapján, ideértve azon adatokat is, amelyeket a jelen weboldalon keresztül ad meg, amikor feliratkozik hírlevelünkre, illetve valamilyen terméket vagy szolgáltatást vásárol. A jelen szabályzat azt is meghatározza, hogyan használjuk fel a telefonon, e-mailben vagy egyéb levelezés útján megadott személyes adatokat. A jelen weboldalt nem gyermekek számára hoztuk létre, továbbá nem végzünk szándékos adatgyűjtést gyermekekre vonatkozóan.


Fontos, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot azon használati feltételekkel, adatvédelmi szabályzatokkal vagy tisztességes adatfeldolgozási szabályzatokkal együttesen olvassa el, amelyeket esetlegesen valamely konkrét adatgyűjtés vagy adatkezelés során bocsátunk az Ön rendelkezésére, hogy ezáltal teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és milyen célból használjuk fel adatait. A jelen adatvédelmi szabályzat kiegészíti a többi értesítést, és nem célja azok felülírása. 

 

ADATKEZELŐ


Az OKI Europe Limited jár el adatkezelőként (a továbbiakban a jelen adatvédelmi irányelvben „vállalatunk”, „vállalatunkat” vagy „vállalatunké”), és felelősséggel tartozik az Ön személyes adataiért 


Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, ideértve a törvényes jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmeket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.


KAPCSOLATFELVÉTELI ADATOK  


OKI Europe Limited, cégjegyzéki szám: 02203086

Székhely és postai cím: Blays House, Wick Road, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0HJ

Telefonszám: 020 8219 2190

E-mail cím:DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

 

Önnek bármikor jogában áll panasszal fordulni az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (Information Commissioner’s Office, ICO), az Egyesült Királyság adatvédelmi ügyekben illetékes felügyeleti hatóságához (www.ico.org.uk). Mi azonban örömmel vennénk, ha lehetőségünk lenne a panaszát azt megelőzően megvizsgálni, mielőtt az ICO-hoz fordulna; ezért, kérjük, első ízben hozzánk forduljon. 

2.     MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNNEL KAPCSOLATBAN?

Különböző típusú személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk fel, tárolhatunk és továbbíthatunk Önnel kapcsolatban, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítunk:
 • Személyazonosító adatok, amelyek magukban foglalják a nevet, felhasználónevet vagy hasonló azonosítót, családi állapotot, megszólítást, születési időt, életkort, nemet és állampolgárságot.
 • Kapcsolatfelvételi adatok, amelyek magukban foglalják a számlázási címet, szállítási címet, e-mail címet és telefonszámokat.
 • Pénzügyi adatok, amelyek magukban foglalják a bankszámla számot, fizetőkártya adatokat és hitelminősítést.
 • Tranzakciós adatok, amelyek magukban foglalják az Ön számára és az Ön által teljesített kifizetéseket, továbbá az Ön által vállalatunktól, forgalmazóinktól vagy viszonteladóinktól vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatait.
 • Műszaki adatok, amelyek magukban foglalják az internet protokoll (IP) címet, böngésző típusát és verzióját, időzóna beállítását és elhelyezkedését, böngésző kiegészítésének típusát és verzióját, operációs rendszerét és a platformot, valamint az Ön által a jelen weboldal eléréséhez használt eszközön található egyéb technológiát.
 • Profiladatok, amelyek magukban foglalják az Ön felhasználónevét és jelszavát, az Ön vásárlásaihoz vagy megrendeléseihez szükséges bejelentkezési adatokat, az Ön érdeklődését körét, preferenciáit, visszajelzéseit és a felmérésekre adott válaszait
 • Használati adatok, amelyek magukban foglalják a weboldal, a termékek és a szolgáltatások Ön által történő használatára vonatkozó adatokat.
 • Marketing és kommunikációs adatok, amelyek magukban foglalják a vállalatunktól vagy az általunk megbízott harmadik felektől kapott marketinganyagokra vonatkozó, továbbá kommunikációs beállításait.

Emellett, összesített adatokat is gyűjthetünk, felhasználhatunk és megoszthatunk, azaz bármilyen célhoz kapcsolódó statisztikai vagy demográfiai adatokat. Összesített adatokat személyes adatokból is kinyerhetünk, ezek azonban a jogszabály szerint nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezen adatok közvetlenül vagy közvetve sem fedik fel az Ön személyazonosságát. Például, összesíthetjük használati adatait, hogy kiszámítsuk, a felhasználók hány százaléka érdeklődik a weboldal valamely konkrét funkciója iránt. Mindazonáltal, amennyiben az összesített adatokat egyesítjük, illetve hozzákapcsoljuk az Ön személyes adataihoz, hogy ezáltal közvetlenül vagy közvetve azonosíthassuk Önt, ezen egyesített adatokat személyes adatként kezeljük, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban.

HA NEM ADJA MEG SZEMÉLYES ADATAIT 


Amennyiben jogszabály írja elő, illetve az Önnel megkötött szerződés követeli meg személyes adatainak gyűjtését, és Ön - kérés esetén - nem adja meg ezen adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk a meglévő, illetve a megkötendő szerződést teljesíteni (például nem tudjuk biztosítani az árukat vagy szolgáltatásokat, illetve nem tudjuk teljesíteni a garanciális kötelezettségeket). Ebben az esetben, előfordulhat, hogy törölnünk kell a vállalatunk által az Ön számára biztosítandó terméket vagy szolgáltatást, azonban az adott helyzetben erről értesíteni fogjuk.

 3.     MIKÉNT GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT

Az Öntől származó és Önnel kapcsolatos adatok gyűjtését különböző módokon végezhetjük, ideértve az alábbiakat:
 • Közvetlen kapcsolattartás útján. Előfordulhat, hogy személyes adatait űrlapok kitöltése, a vállalatunk munkatársaival való személyes találkozás, illetve a vállalatunkkal való levelezés, telefonhívás, e-mail küldés vagy egyéb alkalom során adja meg számunkra. Idetartoznak az alábbi helyzetekben megadott adatok: (i) ha termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban megkeresi vállalatunkat; (ii) felhasználói fiókot hoz létre weboldalunkon; (iii) előfizet szolgáltatásainkra vagy kiadványainkra; (iv) marketinganyag küldését kéri; (v) részt vesz valamely versenyben, promócióban vagy felmérésben; illetve (vi) visszajelzést ad vállalatunk számára, vagy más módon veszi fel velünk a kapcsolatot.
 • Automatizált technológiák vagy kapcsolattartás útján. Amint kapcsolatba kerül weboldalunkkal, automatikusan begyűjtjük az Ön által használt berendezésre, böngészési tevékenységre és mintákra vonatkozó műszaki adatokat. Az érintett személyes adatokat sütik és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük be. Abban az esetben is kaphatunk Önre vonatkozó műszaki adatokat, ha a vállalatunk sütijeit alkalmazó, egyéb weboldalra látogat el.
 • Harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források útján. Különböző harmadik felektől is kaphatunk Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyek segítenek számunkra a termékek és szolgáltatások biztosításában, ideértve forgalmazóinkat és viszonteladóinkat. Továbbá, műszaki és elemzési adatokat kaphatunk még az olyan szolgáltatóktól, mint például a Google, míg a kapcsolatfelvételi, pénzügyi és tranzakciós adatokat az olyan műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatóktól kapjuk, mint az Acuigen, a Dunn és Bradstreet. Vállalatunkat az adatkereskedők és adatösszesítők látják el személyazonosító és kapcsolatfelvételi adatokkal, továbbá személyazonosító és kapcsolatfelvételi adatokat ugyancsak kaphatunk az olyan nyilvánosan elérhető forrásokból, mint a cégnyilvántartás és az elektronikus regisztrációs rendszer.

 4.     HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait kizárólag abban az esetben használjuk fel, ha ezt a jogszabály engedélyezi számunkra. A legtöbb esetben, személyes adatait az alábbi körülmények között használjuk fel:
 • Amennyiben teljesítenünk kell az Önnel megkötendő, illetve az Önnel megkötött szerződést.
 • amennyiben arra szükség van vállalatunk (vagy valamely harmadik fél) jogos érdekei céljából, és az Ön érdekei, valamint alapvető jogai nem írják felül ezen érdekeket
 • Amennyiben eleget kell tennünk valamely jogi kötelezettségnek.
Általában véve, jogalapként nem támaszkodunk jóváhagyására személyes adatainak feldolgozásához, azonban hozzájárulását kérjük, mielőtt harmadik féltől származó direkt marketing kommunikációt juttatnánk el Önhöz e-mailben vagy szöveges üzenet formájában. Ön bármikor jogosult visszavonni jóváhagyását, ha felveszi velünk a kapcsolatot.

MILYEN CÉLRA HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT? 


Az alábbiakban, táblázatos formában bemutatjuk mindazon módokat, amelyek által fel kívánjuk használni személyes adatait, és ehhez milyen jogalapra támaszkodunk. Ahol a helyzet megkívánja, meghatároztuk vállalatunk jogos érdekeit is.

 

Ne feledje, személyes adatait egynél több jogalap mentén is feldolgozhatjuk, azon konkrét céltól függően, amelyre felhasználjuk adatait. Amennyiben egynél több jogalapot tüntettünk fel az alábbi táblázatban, és Ön többet szeretne megtudni azon konkrét jogalapról, amelyre támaszkodunk személyes adatai feldolgozását illetően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.


Oktatási, bűnmegelőzési, valamint ügyfélszolgálatunk színvonalának javítása céljából ellenőrizhetjük, rögzíthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk az Önnel folytatott telefonbeszélgetéseket, e-mailben vagy egyéb módon történő kommunikációt, hogy visszakereshessük, milyen utasításokat adott vállalatunk számára.

 

Cél/tevékenység

 

Adattípus

 

Az adatfeldolgozás jogalapja, ideértve a jogos érdeket

 

Az Ön nyilvántartásba vétele új ügyfélként

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

 

Az Önnel megkötött szerződés teljesítése

 

Megrendelésének feldolgozása és kiszállítása, ideértve az alábbiakat:

(a) Kifizetések, díjak és költségek kezelése

(b) A vállalatunk részére fizetendő pénzösszegek beszedése és begyűjtése

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) pénzügyi

(d) tranzakciós

(e) marketing és kommunikációs

 

(a) Az Önnel megkötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeink megkívánják (kintlevőségeink beszedése)

 

Az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése, ideértve az alábbiakat:

(a) Értesítés küldése a feltételeinkben vagy az adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett változásokról

(b) Felkérés közvetítése Ön felé, amelyben áttekintésre vagy felmérés kitöltésére kérjük

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) profiladat

(d) marketing és kommunikációs

 

(a) Az Önnel megkötött szerződés teljesítése

(b) Jogi kötelezettségnek való megfelelés

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges (nyilvántartásaink frissítése, valamint annak vizsgálata, hogyan használják ügyfeleink termékeinket/szolgáltatásainkat)

 

Lehetővé tenni az Ön számára a nyereményjátékokban, versenyekben vagy felmérésekben való részvételt

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) profiladat

(d) használati

(e) marketing és kommunikációs

 

(a) Az Önnel megkötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeink miatt szükséges (hogy vizsgálni tudjuk, hogyan használják ügyfeleink termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztésének és ezáltal üzleti tevékenységünk építésének céljával)

 

Üzleti tevékenységünk és a jelen weboldal adminisztrációja és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszerkarbantartást, támogatási szolgáltatást, jelentéstételt és az adathosztolást)

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) műszaki

 

(a) Jogos érdekeink miatt szükséges (üzletmenetünk fenntartásához, rendszergazdai és IT szolgáltatások biztosításához, visszaélések megelőzéséhez, valamint üzleti átszervezés vagy csoport szintű átalakítás esetén)

(b) Jogi kötelezettségnek való megfelelés

 

Az Ön számára megjelenített weboldal tartalom és hirdetések hatékonyságának méréséhez vagy megismeréséhez

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) profiladat

(d) használati

(e) marketing és kommunikációs

(f) műszaki

 

Jogos érdekeink miatt szükséges (hogy vizsgálni tudjuk, hogyan használják ügyfeleink termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztésének és ezáltal üzleti tevékenységünk építésének, továbbá marketingstratégiánkra vonatkozó tájékoztatás céljából)

 

Adatanalitika alkalmazása a weboldal, a termékek/szolgáltatások, a marketing, az ügyfélkapcsolat és az ügyfélélmények javítása

 

(a) műszaki

(b) használati

 

Jogos érdekeink miatt szükséges (a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfelek típusának meghatározása, weboldalunk frissítése és relevanciájának biztosítása üzleti tevékenységünk építése érdekében, továbbá marketingstratégiánkra vonatkozó tájékoztatás céljából)

 

Javaslatok és ajánlások azokra az árucikkekre vagy szolgáltatásokra, amelyek érdekelhetik Önt

 

(a) személyazonosító

(b) kapcsolatfelvételi

(c) műszaki

(d) használati

(e) profiladat

(f) marketing és kommunikációs

 

Jogos érdekeink miatt szükséges (termékeink/szolgáltatásaink továbbfejlesztése, és üzleti tevékenységünk építése)

 

MARKETING


Igyekszünk választási lehetőségeket biztosítani az Ön számára a személyes adatok bizonyos célra való felhasználását illetően, különös tekintettel a marketing és hirdetési célú felhasználásra. 


VÁLLALATUNK PROMÓCIÓS AJÁNLATAI 

Felhasználhatjuk a személyazonosító, kapcsolatfelvételi, műszaki, használati és profiladatait, hogy véleményt formáljunk arról, mit szeretne és mire lehet szüksége, illetve mi érdekelheti Önt. Így határozzuk meg, milyen termékek, szolgáltatások és ajánlatok lennének megfelelők az Ön számára (ezt hívjuk marketingnek).

 

Amennyiben információkéréssel fordult hozzánk, illetve árucikket vagy szolgáltatásokat vásárolt tőlünk, és nem tiltotta le a marketinganyagok küldését, marketing kommunikációt juttatunk el Önhöz.


HARMADIK FÉL ÁLTAL KÜLDÖTT MARKETING 

Kifejezett hozzájárulását kérjük, mielőtt személyes adatait megosztanánk harmadik felekkel marketing célokkal.


LETILTÁS 


Kérheti vállalatunktól vagy a harmadik felektől a marketing üzenetek megszüntetését, ha bejelentkezik a weboldalra, és ott bejelöli, illetve eltávolítja a jelölést bizonyos jelölőnégyzetekből, ezáltal módosítva a marketingre vonatkozó beállításait, illetve ugyanezt megteheti, ha követi a marketinges üzeneteken szereplő leiratkozási hivatkozásokat, illetve bármikor felveszi vállalatunkkal a kapcsolatot. 

 

Ha letiltja a marketing üzenetek küldését, az nem vonatkozik azon személyes adatokra, amelyeket Ön adott meg vállalatunk számára valamely termék/szolgáltatás vásárlásakor, garancia regisztrációjakor, valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatos tapasztalat megosztásakor, vagy egyéb tranzakció alkalmával.


SÜTIK


Weboldalunkon sütiket használunk. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az visszautasítsa az összes vagy csak bizonyos böngésző-sütik alkalmazását, illetve figyelmeztesse Önt, ha a weboldalak sütiket kívánnak elhelyezni vagy elérni. Amennyiben letiltja vagy elutasítja a sütik elhelyezését, kérjük, ne feledje, hogy a jelen weboldal egyes részeihez nem fog tudni hozzáférni, illetve egyes funkciók nem működnek megfelelően. További információkért, kérjük, tekintse meg Sütiszabályzatunkat.


FELHASZNÁLÁSI CÉL MEGVÁLTOZÁSA 


Kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljaira használjuk fel személyes adatait, kivéve, ha észszerű megfontolások alapján úgy véljük, hogy valamely más célra kell azokat felhasználnunk, és az érintett cél illeszkedik az eredeti célhoz. Amennyiben tájékoztatást kíván kapni, hogy az új cél illeszkedik-e az eredeti célhoz, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Amennyiben a korábbi célhoz nem kapcsolódó célból szükséges feldolgoznunk személyes adatait, erről értesítjük Önt, és tájékoztatást adunk azon jogalapra vonatkozóan, amely lehetővé teszi ezt számunkra.

 

Kérjük, ne feledje, hogy személyes adatait az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk, a fenti szabályokkal összhangban, amennyiben ezt a jogszabály számunkra előírja, vagy megengedi.

5.     SZEMÉLYES ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE

Személyes adatait megoszthatjuk az alábbiakban megjelölt felekkel a fenti táblázatban megjelölt célokra, azaz:
 • Az OKI Csoport más vállalataival, amelyek IT és egyéb szolgáltatásokat biztosítanak és vezetőségi jelentéseket készítenek.
 • Adatkezelőként eljáró szolgáltatók, amelyek IT és rendszergazdai szolgáltatásokat biztosítanak.
 • A megrendelésekkel kapcsolatos információkérések megválaszolásában vagy azok teljesítésében együttműködő üzleti partnerek és szolgáltatók, ideértve a termékek és szolgáltatások kiszállítását, tárolását, azokra kötött biztosítást, azok leszállítását és javítását.
 • Szakmai tanácsadók, ideértve a jogászokat, banki szakembereket, auditorokat és biztosítási szakembereket, akik konzultációs, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Adó- és vámügyintézők, felügyeleti és egyéb hatóságok.
 • Piackutatási és visszaélés megelőzési szervezetek.
 • Harmadik felek, amelyek részére a vállalkozást vagy eszközeinket eladjuk, átruházzuk vagy amelyekkel egyesülünk. Emellett, vállalatunk is megvásárolhat más vállalkozásokat, illetve egyesülhet azokkal. Amennyiben változás következik be vállalkozásunk tulajdonviszonyában, az új tulajdonosok a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban használhatják fel személyes adatait.
Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben személyes adatait, és azokat a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kezelje. Nem engedélyezzük harmadik fél szolgáltatóink számára, hogy személyes adatait saját céljaikra használják fel, valamint kizárólag arra adunk engedélyt számukra, hogy személyes adatait konkrét célok érdekében, és a vállalatunk által adott utasításokkal összhangban kezeljék.

6.     NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Személyes adatait megosztjuk anyavállalatunkkal, a Japánban székhellyel rendelkező Oki Electric Industry Co., Ltd nal és annak leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival („az OKI Csoport”), amely együtt jár adatainak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbításával. Az általunk megjelölt független harmadik felek némelyike az EGT területén kívül található. Biztosítjuk, hogy személyes adatainak az EGT területén kívül történő kezelését jogszerűen végezzék, valamint hogy adatai számára a GDPR-nek megfelelő védelmet biztosítsanak.

 7.     ADATBIZTONSÁG

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlen elvesztését, felhasználását, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását vagy közzétételét. Továbbá, a személyes adataihoz való hozzáférést azon alkalmazottakra, megbízottakra, szerződéses vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek a munkájukhoz arra szükségük van. Ezen személyek kizárólag megfelelő utasítás alapján dolgozzák fel az Ön személyes adatait, továbbá titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

 

Megfelelő eljárásokat vezettünk be a vélt adatvédelmi incidensek kezelésére, továbbá értesítjük Önt és bármely illetékes felügyeleti hatóságot ezen adatvédelmi incidensről, amennyiben a jogszabály ezt előírja számunkra.

8.     ADATMEGŐRZÉS

MENNYI IDEIG HASZNÁLJÁK FEL SZEMÉLYES ADATAIMAT? 


Személyes adatait kizárólag addig ideig őrizzük meg, amíg azokra észszerű megfontolások alapján szükség van az adatgyűjtés céljainak teljesítésére, ideértve, bármely jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy beszámolási követelmény teljesítését. Panasz benyújtása esetén, illetve ha észszerű megfontolás alapján úgy véljük, peres eljárásra kerülhet sor az Önnel fennálló kapcsolatunkat illetően, hosszabb ideig is megőrizhetjük személyes adatait.

 

A személyes adatokra vonatkozó megfelelő megőrzési idő meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és különleges természetét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy közzétételéből eredő potenciális kockázatokat, a személyes adataihoz kapcsolódó feldolgozási célokat, továbbá azt, hogy más eszközökkel is teljesíthetjük-e ezen célokat, valamint az alkalmazandó jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy egyéb követelményeket.

9.     AZ ÖN JOGAI

Önnek joga van az alábbiakhoz:
 • 1.    Hozzáférést kérhet személyes adataihoz (közismerten az „érintett kérése”). Ezáltal lehetővé válik az Ön számára, hogy másolatot kérjen az általunk tárolt személyes adatairól, és ellenőrizze, hogy azok kezelése jogszerűen történik-e.
 • 2.    Személyes adatok helyesbítésének kérése. Ezáltal lehetővé válik az Ön számára, hogy amennyiben az általunk Önre vonatkozóan tárolt adatok hiányosak vagy pontatlanok, azok helyesbítését kérje, azonban igazolnia kell az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott új adatok pontosságát.
 • 3.    Személyes adatainak törlésére vonatkozó kérés. Ezáltal lehetővé válik az Ön számára, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje, amennyiben nincs megfelelő indokunk azok további kezelésére.
 • 4.    Tiltakozás személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azt vállalatunk (vagy valamely harmadik fél) jogos érdekeire alapozzuk, és valamilyen személyes indok arra készteti Önt, hogy ennek alapján tiltakozzon az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy az adatkezelés alapvető jogait és szabadságait érinti. Szintén jogában áll tiltakozni, amennyiben személyes adatainak kezelését direkt marketing céljából végezzük. Bizonyos esetekben bizonyítani tudjuk, hogy adatainak kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival és szabadságaival szemben.
 • 5.    Személyes adatai kezelésének korlátozására vonatkozó kérés. Ezáltal lehetővé válik az Ön számára, hogy kérje személyes adatai kezelésének felfüggesztését az alábbi esetekben: (i) amennyiben szeretné megállapítani az adatok pontosságát; (ii) amennyiben az adatok általunk történő felhasználása nem jogszerű, azonban Ön nem kívánja töröltetni azokat; (iii) amennyiben azt kívánja, hogy megőrizzük az adatokat, annak ellenére, hogy azok számunkra már nem szükségesek, azonban Önnek szüksége van azokra jogi követelés megállapítása, beterjesztése és védelme érdekében; illetve (iv) Ön tiltakozott adatainak a vállalatunk által történő felhasználása ellen, azonban vállalatunknak igazolnia kell, hogy elsőbbséget élvező jogszerű ok miatt kell azokat felhasználnia.
 • 6.    Személyes adatainak az Ön vagy harmadik fél részére történő továbbításának kérése. Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban biztosítjuk az Ön vagy valamely harmadik fél számára. Ne feledje, hogy ez a jog kizárólag az automatizált információkra vonatkozik, amelyeknek felhasználásához Ön eredetileg hozzájárulását adta, illetve amennyiben ezen információkat az Önnel megkötött szerződés teljesítése céljából használtuk fel.
 • 7.    Hozzájárulás bármikor történő visszavonása, amennyiben a személyes adatai kezelését hozzájárulás alapján végezzük. Mindazonáltal, a fentiek nem befolyásolják a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem áll módunkban biztosítani az Ön számára. Ebben az esetben erről értesítést küldünk Önnek, a hozzájárulás visszavonásakor.

Amennyiben élni kíván a fentiekben ismertetett jogok bármelyikével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fent közölt, Kapcsolat című részben található elérhetőségeken.


RENDSZERINT NEM KERÜL SOR DÍJ FELSZÁMÍTÁSÁRA 


A személyes adataihoz való hozzáférésért nem kell díjat fizetnie (vagy ha gyakorolni szeretné további jogait). Mindazonáltal, észszerű összegű díjat számíthatunk fel, amennyiben az Ön által beterjesztett kérés egyértelműen megalapozatlan, több alkalommal került rá sor, illetve túlzó mértékű. Emellett, ilyen esetben elutasíthatjuk a kérésének való megfelelést.


VÁLASZADÁS IDŐBELI KORLÁTOZÁSA 


Arra törekszünk, hogy minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszoljunk. Esetenként egy hónapnál hosszabb időt is igénybe vehet a válaszadás, amennyiben kérése összetett, illetve ha több kérést is beterjesztett. 

10.     HARMADIK FÉLRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A jelen weboldal harmadik felek weboldalaira, kiterjesztéseire és alkalmazásaira mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Amennyiben rákattint ezen hivatkozásokra, illetve aktiválja ezen kapcsolatokat, azzal lehetővé teszi a harmadik felek számára, hogy adatokat gyűjtsenek vagy osszanak meg Önnel kapcsolatban. A harmadik felek által működtetett weboldalak nem állnak ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget az általuk alkalmazott adatvédelmi nyilatkozatokért. Amennyiben elhagyja weboldalunkat, arra biztatjuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott valamennyi weboldal adatvédelmi szabályzatát.

11.     AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSA, VALAMINT AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE ADATAI MEGVÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSÉT ILLETŐEN

Adatvédelmi szabályzatunkat folyamatosan felülvizsgáljuk. A jelen oldalon közzétesszük az adatvédelmi szabályzat esetleges jövőbeni módosításait. Kérjük, gyakran térjen vissza erre az oldalra, az adatvédelmi irányelv frissítéseinek vagy módosításainak megtekintése érdekében. A jelen változatot legutoljára 2018. május 25. napján frissítettük. 
 
Fontos, hogy az általunk tárolt személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztassa vállalatunkat, ha a velünk fennálló kapcsolat során személyes adatai megváltoznának.

Vegye fel a kapcsolatot az OKI Europe-pal

Linkedin Twitter YouTube Facebook instagram