Brugeraftale


OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND
Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Denmark
Tlf.: +45 43 666 500
Virksomhedsnummer: 02203086
CVR nummer: DK39080664
 
OKI EUROPE (Nordic) er et handelsnavn for OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND, der har sit registrerede kontor på Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark, og er et filialkontor for OKI EUROPE LIMITED, en virksomhed registeret i England under virksomhedsnummer 02203086 med registeret kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD er en del af virksomhedsgruppen Oki Electric.
 
Dette websted (hele webstedet herunder domænet for www.okicom/udskrivning - herefter kaldt "Dette websted") er oprettet og drives af Oki Electric Industry Co., Ltd. (herefter kaldt "Oki") eller dets datterselskaber/associerede selskaber.
 
Læs venligst følgende vilkår og betingelser og brug kun dette websted, hvis du er enig om dem. Vilkår og betingelser kan ændres uden varsel, og du bliver bedt om at læse de seneste oplysninger.
 
Bemærk, at dette websted er forbundet med et websted, der er oprettet eller drives af vores individuelle virksomhedsenheder eller vores datterselskaber/associerede selskaber. Brug af disse websteder kan være underlagt accept af vilkår og betingelser for brug, som er fastlagt deri.

Hjemmesidens omfang

Denne hjemmeside er beregnet til at være til gavn for vores eksisterende og potentielle kunder og leverandører samt brugere af vores produkter og serviceydelser i EMEA.  
 
Brug af denne hjemmeside er underlagt OKIs fortrolighedspolitik i dit land, og du bedes bekræfte din accept på dit lokale OKI-driftsselskabs hjemmeside, som du finder vha. landevælgeren. Hvis du er bosat i Europa, henvises du til de links, der er tilgængelige via vores globale hovedkontors hjemmeside her.

Kontooplysninger

Hvis du vælger eller tildeles en identifikationskode og adgangskode eller andre oplysninger om vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger som fortrolige. Hvis du mener, at disse oplysninger er blevet kompromitteret, skal du sende os en e-mail på: DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

Status af information og frasigelse af ansvar

Vi forsøger at holde oplysningerne på denne hjemmeside opdateret, men de vil muligvis ikke være helt korrekte eller opdateret til enhver tid. Visse produkter eller serviceydelser vil blandt andet ikke være tilgængelige i dit land. Hvis du ønsker at bekræfte statussen af bestemte oplysninger, bedes du kontakte din lokale afdeling.
 
Alle produktoplysninger på hjemmesiden skal udelukkende betragtes som foreløbige og kan ændres når som helst. De bør altid bekræftes, inden der afgives en ordre. Ingen oplysninger på denne hjemmeside skal betragtes som et tilbud, en repræsentation af et tilbud eller en garanti, eller anses for at udgøre en del af en kontrakt.
 
OKI garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt i materialet på denne hjemmeside, vil være tilgængelige uden afbrydelse eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller den server, der gør hjemmesiden tilgængelig, er fri for virus eller fejl.
 
OKI vil ikke påtage sig ansvaret for skader af nogen art, herunder uden begrænsning, indirekte skader eller følgeskader, tab af fortjeneste eller eventuelle skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen eller tabet af brugen af denne hjemmeside, undtagen for ethvert ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses ad lovens vej.

Brug af cookies

En forklaring af vores cookie-indstillinger, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du ændrer dine egne cookie-indstillinger, findes i cookie-politikken

Softwaredownloads

OKI eller dennes licensgivere ejer ophavsretten til alt software, der kan downloades fra denne hjemmeside. Du må ikke bruge softwaren, medmindre du accepterer vilkårene i den licensaftale, der gælder for softwaren, og som vises under installationsproceduren. Software kan blive beskadiget under transmission, og brug af sådan software sker for egen risiko.

Copyright på tekst og billeder

Copyright på al tekst og alle billeder på denne hjemmeside tilhører OKI eller dennes licensgivere. Du må se dette materiale, downloade og udskrive det til egen brug og videregivelse inden for din egen organisation, men ikke ændre eller anvende det yderligere eller kopiere det til andre eller på nogen måde bruge det kommercielt uden specifik skriftlig tilladelse fra OKI.

Varemærker og produkter, der nævnes i forbindelse med tredjepartsprodukter

"OKI", OKI-logoet, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE og MICROLINE er registrerede varemærker, der tilhører OKI Electric Company Limited, og bruges under licens udstedt af OKI og dennes datterselskaber og affilierede selskaber.
 
Følgende er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører tredjeparter:
"Microsoft" og "Windows" (og udgaver og versioner af Windows, såsom Windows 95, 98, 2000, NT, XP osv.: Microsoft Corporation). iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Cloud Print og Google Cloud Print-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
 
Disse og andre tredjeparters varemærker anvendes kun på denne hjemmeside til at henvise til varemærkeindehaveren eller dennes produkter. Deres brug er ikke beregnet til at antyde nogen forbindelse mellem OKI eller dennes produkter og varemærkeindehaveren eller nogen af dennes produkter eller en godkendelse af OKIs produkter fra varemærkeindehaverens side.
 
Hvis et OKI-produkt på denne hjemmeside er beskrevet som beregnet til brug sammen med, eller som værende kompatibelt med et tredjepartsprodukt, har denne beskrivelse ikke til sigte at antyde, at OKIs produkt på nogen måde er godkendt af den pågældende tredjepart.

Links

Du må kun oprette links til denne hjemmeside, hvis dit link åbner den side på OKIs hjemmeside, der er givet tilladelse til, i et nyt og uafhængigt vindue, der er fri for eventuelle rammer eller sidebjælker eller flydende vinduer eller anden tekst eller billeder, som OKI ikke har oprettet, vist samtidigt med vores side. Ethvert link, som ikke overholder dette vilkår, krænker vores copyright til denne hjemmeside.
 
Nogle af de links, der er stillet til rådighed for dig på denne hjemmeside, fører dig til hjemmesider, der drives af tredjeparter, som OKI ikke har nogen kontrol over. OKI er ikke ansvarlig for noget, du finder, eller som sker på sådanne hjemmesider. For at kunne bruge hjemmesider tilhørende tredjeparter kan du være nødt til at acceptere hjemmesidens brugsvilkår og -betingelser, og disse vil muligvis ikke være tilgængelige på det sted, du henvises til. Din brug af enhver sådan hjemmeside er ikke desto mindre underlagt din accept af alle vilkår, som operatøren pålægger.

Gældende lov

Disse brugsbetingelser er underlagt engelsk ret, og domstolene i England og Wales har enekompetence i forbindelse med enhver tvist som udspringer af deres fortolkning eller din brug af denne hjemmeside.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram