Brugeraftale


OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND
Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Denmark
Tlf.: +45 43 666 500
Virksomhedsnummer: 02203086
CVR nummer: DK39080664
 
OKI EUROPE (Nordic) er et handelsnavn for OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND, der har sit registrerede kontor på Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark, og er et filialkontor for OKI EUROPE LIMITED, en virksomhed registeret i England under virksomhedsnummer 02203086 med registeret kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD er en del af virksomhedsgruppen Oki Electric.
 
Dette websted (hele webstedet herunder domænet for www.okicom/udskrivning - herefter kaldt "Dette websted") er oprettet og drives af Oki Data Corporation. (herefter kaldt "Oki Data") eller dets datterselskaber/associerede selskaber.
 
Læs venligst følgende vilkår og betingelser og brug kun dette websted, hvis du er enig om dem. Vilkår og betingelser kan ændres uden varsel, og du bliver bedt om at læse de seneste oplysninger.
 
Bemærk, at dette websted er forbundet med et websted, der er oprettet eller drives af vores individuelle virksomhedsenheder eller vores datterselskaber/associerede selskaber. Brug af disse websteder kan være underlagt accept af vilkår og betingelser for brug, som er fastlagt deri.

Copyright

Ejerskab af copyright

Medmindre andet er angivet, tilhører indholdet på dette websted (f. eks. dokumentation, materialer, dokumenter, software, billeder og lyd) OKI Data eller dets datterselskaber/associerede selskaber.

Begrænset tilladelse til replikering

Indholdet på dette websted må kun replikeres til ikke-kommercielle formål. Men i tilfælde af, at der findes en separat meddelelse om ophavsret for OKI Data eller datterselskaber/associerede selskaber på det relevante Indhold, bør replikering inkludere en sådan meddelelse om ophavsret.

Begrænsninger for brug

Brug af ophavsretligt beskyttet indhold på dette websted, enten helt eller delvist, ud over ovennævnte, er ikke tilladt til nogen form for kommerciel formål, herunder replikering, offentlig oversættelse og konvertering til transmission. Separate vilkår for anvendelse af individuelle indholdet, hvis relevant, vil erstatte generelle vilkår.
 
Medmindre andet er angivet i vilkår for anvendelse giver dette websted ingen ophavsret, patentret, varemærke og andre rettigheder baseret på immaterialrettigheder for OKI Data, dets datterselskaber/associerede selskaber eller nogen tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningernes nøjagtighed eller anvendelighed af indholdet på dette websted samt andre data og oplysningerne på dette websted er ikke garanteret af OKI Data og dets datterselskaber/associerede selskaber. Hverken OKI Data eller dets datterselskaber/associerede selskaber kan pådrages ansvar for unøjagtigheder i indhold, data eller informationer på dette websted. Bemærk også, at indholdet, data og oplysningerne på dette websted kan ændres eller udgå uden varsel.

Varemærkerettigheder

Rettigheder til handelsnavne, varemærker, logo’er og andre mærker, der bruges på dette websted, ejes af OKI Electric Industry Co. Ltd. og dets datterselskaber/associerede selskaber eller en tredjepart. De er beskyttet af lovgivningen for handel, virksomhed, markedsføring og ophavsret. Det er forbudt at overtræde ovennævnte rettigheder uden forudgående samtykke fra ejeren.

Links

Når du linker til dette websted, skal du læse følgende forholdsregler og acceptere vilkårene for brug.

Forholdsregler
 
1. Angiv URL-adressen til den globale topside (http://www.oki.com/printing) som en destination for et link. 
    Kontakt os via forespørgsel om at linke, hvis du ønsker at linke til en anden side.
2. Oki Data er ikke ansvarlig for skader eller krav om kompensation fra en tredjepart
    i forbindelse med linkning til dette websted fra dit websted.
3. Linkning fra følgende websted er strengt forbudt.
     Et websted med (mulig) ærekrænkelse eller miskreditering af OKI Data, dets datterselskaber/associerede selskaber eller 
      nogen tredjepart herunder produkter eller tjenester, der leveres af dem.
     Et websted, der indeholder (potentielt) ulovlige eller oplysninger om (potentielt) ulovlige aktiviteter.
     Et websted, der indeholder (mulig) vulgaritet eller socialt uetiske oplysninger.
4. Det er ikke tilladt at "frame" dette websted; vis linket i et separat vindue, så det er klart identificerbart 
      , at indholdet er vores.

Linking via firmanavn tekst

Angiv tydeligt, at linket er til dette websted ved hjælp af en af følgende tekstgengivelser: "OKI", "OKI Data Corporation" eller "OKI Electric Industry" ( "OKI" eller forenklet kinesiske bogstaver for "沖電気" "沖データ" eller "沖電気工業株式会社" for en kinesisk version).

Linking via billede

Medmindre det er tilladt ved en særskilt aftale, må vores logo, "OKI" eller andre mærker ejet af OKI ikke bruges som et billede for at vise linket.

Andre forholdsregler

Bemærk, at indholdet og URL-adressen på dette websted kan ændres eller slettes uden varsel.
Bemærk også, at disse betingelser kan ændres uden varsel og nye vilkår kan gælde.
Forespørgsel om linkning
 
For spørgsmål om linkning skal du kontakte os ved at udfylde Forespørgsel om linkning. Du vil blive kontaktet vedr. yderligere oplysninger.

Kontakt

Kontakt os for at få oplysninger om dette websted via Forespørgsel om linkning.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.