Support

Så här identifierar du utskriftskvalitetsproblem på din färgskrivare/MFP-enhet

I den här artikeln beskrivs hur du använder OKI CMYK-Downloader Utility, som skriver ut testsidor för cyan, magenta, gult och svart på skrivaren/MFP-enheten som du sedan kan använda för att diagnostisera orsaken till dina utskriftskvalitetsproblem.


Krav:

  • OKICMYKDownloader-programmet
  • En dator med Windows XP eller senare
  • OKI-färgskrivare eller MFP
Följande fönster visas. Klicka på Packa upp så extraheras filerna till mappen "C:\Oki CMYK test page downloader utility".

2) Köra programmet

Gå till 'C:\Oki CMYK test page downloader utility' och dubbelklicka på programmet OkiCMYKDownloader (som visas inringat i rött på skärmavbilden nedan)
När följande visas, om skrivaren är ansluten via en USB-kabel, behöver du bara klicka på 'Connect' (Anslut). Om skrivaren finns i nätverket väljer du "TCP/IP (Discovery)" (TCP/IP (avsökning)) och klickar på 'Connect' (Anslut):
När följande visas klickar du på 'OK'.
När följande visas under 'Test File' (Testfil), använder du alternativknapparna för att välja hur många sidor du vill ska skrivas ut. 'All' (Alla) skriver ut sidor med cyan, magenta, gult och svart, medan om du anger C, endast skriver ut en enda sida med cyan, med M endast en enda sida med magenta och så vidare för de andra två alternativen.
 
Klicka sedan en gång för att välja skrivare från listan och klicka därefter på 'Download' (Ladda ned).
Verktyget skickar sedan den begärda testfilen för utskrift.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.