Drivrutiner och verktyg

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA


Viktigt

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( "Avtalet") kan det hända att du inte använda programmet.
 
Läs igenom AVTALET NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER programvaran och tillhörande dokumentation som finns i lagringsmedium ( "licensierad programvara" ). Genom att installera den licensierade programvaran anger du ditt godkännande av dessa villkor och detta avtal anses ha effektiva mellan Dig ( "licenstagare") OCH Oki Data Corporation ( "Licensgivare" ).

1.  LICENSENS OMFATTNING

beviljar Licensgivaren och Licenstagaren accepterar, en icke-exklusiv licens för att installera den licensierade programvaran på flera datorer som är direkt eller via nätverket anslutet till LICENSGIVARENS produkten eller mfp inköpt av Licenstagaren ( "Produkten") och att använda den licensierade programvaran endast tillsammans med produkten. Licenstagaren kan göra en kopia av den licensierade programvaran endast för backup. eventuella kopior av den licensierade programvaran att Licenstagaren är tillåtet att göra detta dokument måste innehålla samma copyright och andra äganderättsmeddelanden som förekommer på eller med licensierad programvara. Utöver detta kan Licenstagaren samtycker till att inte göra kopior, reproducera, eller låter någon för att göra kopior eller reproducera, den licensierade programvaran, helt eller delvis.

2.  ägande och restriktioner

(1) Licensgivaren ELLER DESS LEVERANTÖRER äger all upphovsrätt och äganderätt i och till den licensierade programvaran. Struktur, organisation och kod som finns i licensierad programvara är värdefulla affärshemligheter av Licensgivaren och dess leverantörer. Licensierad programvara är skyddat av amerikanska copyright lag och internationella konventioner. Licenstagaren måste behandla den licensierade programvaran precis som licensinnehavare skulle behandla andra upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. en bok. 
(2) utöver vad som anges i avsnitt 1, Licenstagaren får inte göra kopior hyra ut, leasa, distribuera, överföra eller reproducera den licensierade programvaran, helt eller delvis.
(3) Licenstagaren samtycker till att inte ändra, ändra, Översätt bakåtkompilera, dekompilera eller ta isär den licensierade programvaran.
(4) Licenstagaren samtycker till att inte ändra filnamnen för den licensierade programvaran.
(5) UTÖVER VAD SOM ANGES I DETTA LICENSAVTAL, Licensgivaren inte bevilja Licenstagaren de immateriella rättigheter eller att den licensierade programvaran.

3.  Giltighetstid OCH UPPHÖRANDE

(1) detta avtal är i kraft tills den upphör att gälla.
(2) avtalet avslutas också där Licenstagaren väljer att säga upp det genom att förstöra den licensierade programvaran och dess dokumentation tillsammans med alla kopior.
(3) Licensgivaren kan avsluta detta avtal om Licenstagaren inte uppfyller något av villkoren i detta avtal. Vid en annullering Licenstagaren ska förstöra licensierade programvaran och dess kopior i Licenstagaren har Tillgång och kontroll.

4.  Garanti

Den licensierade PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK".  Varken licensgivare ELLER DESS LEVERANTÖRER garanterar att användningen av den licensierade programvaran kommer att ske utan avbrott, fel eller uppfyller licenstagarens behov.  TILLHANDAHÅLLER LICENSGIVAREN OCH DESS LEVERANTÖRER gör INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLER INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

5.  ansvarsbegränsningen

Under inga omständigheter Licensgivaren ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT Licenstagaren FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER skadeståndsmässiga SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV besparingarna eller förlust av data, även om Licensgivaren har INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR och inte heller för skadeståndskrav från tredje part(er) på något sätt TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED den licensierade programvaran, om fordran gällande kränkande uppförande (inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet) eller någon annan laglig teori eller för något som helst krav från tredje part.

6.  TILLÄMPLIG LAG

Licensen MED AVSEENDE PÅ DEN licensierade programvaran regleras av gällande lagar i Japan.

7.  uppdelning av avtal

Om någon del av detta avtal upphäva eller följas, det kommer inte påverka de övriga bestämmelsernas giltighet av återstoden av avtalet, som SKALL GÄLLA och verkställas enligt dess villkor.

8.  Exportera begränsning

Licenstagaren samtycker till att den licensierade programvaran skickas inte, överföras, exporteras eller återexporteras i alla länder eller användas på något sätt som är förbjudet av amerikanska, japanska eller andra tillämpliga exportlagar eller bestämmelser.  Licenstagaren samtycker till att inte exportera eller vidareexportera den licensierade programvaran eller produkter som tillverkas av dessa i någon form utan lämplig USA japanska eller något annat tillstånd från myndigheter. Detta Avtal ska avslutas automatiskt vid fel av Licenstagaren att efterleva villkoren i detta avsnitt 8.

9.  HELA AVTALET

Licenstagaren representerar att Licenstagaren läsa och förstå detta avtal och att detta avtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan LICENSGIVAREN OCH Licenstagaren licens som rör den licensierade programvaran och ersätter och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga eller muntliga.
Licenstagaren förpliktelser i detta avtal utgör den skyldigheter att LICENSGIVAREN OCH ALLA ägare av höger licensierat till Licenstagaren enligt detta avtal.

10. Meddelande till slutanvändare inom förenta staternas

All programvara som tillhandahålls till den amerikanska regeringen i enlighet med medlemmen utfärdas från och med 1 december 1995 medföljer den Kommersiella licensen rättigheter och begränsningar som beskrivs på annat ställe häri.  All programvara som tillhandahålls till den amerikanska regeringen i enlighet med medlemmen utfärdat före 1 december 1995 tillhandahålls med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER" i enlighet med långt, 48 CFR Regulation 52.227-14 (juni 1987) eller dfar, 48 CFR 252.227-7013 (OKT 1988), enligt vad som är tillämpligt.
"Programvara" i det här avsnittet anses den licensierade programvaran definieras i detta avtal.
*****
En del av den licensierade programvaran kan innefatta en separat Licensavtal för programvara och om du accepterar separat LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA, villkoren för detta avtal gälla för användning av Programvaran.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.