Välj operativsystem

Alla språk

Eftersom Microsoft avslutade stödet för Windows XP, kan OKI inte längre garantera användningen av OKI-produkter under operativsystem som inte stöds

Se informationen om kompatibla operativsystem om du inte kan hitta skrivardrivrutinen

Sidan med kompatibla operativsystem >

Drivrutin

PCL Printer Driver

Version: 1.0.10.0

Storlek: 2.3 MB

Operativsystem: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Visa detaljer

PCL Printer Driver

Version: 1.0.10.0

Storlek: 2.4 MB

Operativsystem: Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Visa detaljer

PPD File

Version: 1.1.0

Storlek: 7.9 KB

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

PS Printer Driver

Version: 1.0.9.0

Storlek: 2.2 MB

Operativsystem: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Visa detaljer

PS Printer Driver

Version: 1.0.9.0

Storlek: 2.3 MB

Operativsystem: Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Visa detaljer

PS Printer Driver

Version: 1.1.1

Storlek: 1.2 MB

Operativsystem: OS X 10.7; Mac OS X 10.6

Visa detaljer

Funktion

LPR Utility

Version: 5.2.0

Storlek: 13.4 MB

This is enhanced software for printing to TCP/IP network devices. It has several advantages over using a standard TCP/IP printing port such as device discovery, remote monitoring of print jobs and monitoring of device status.

Operativsystem: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Visa detaljer

Status Monitor

Version: 1.3.0

Storlek: 10.1 MB

Operativsystem: Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Visa detaljer

Template Manager

Version: 4.6.0

Storlek: 35.5 MB

This utility is a fast and easy program for designing banners, business cards, labels and other specialized documents.

Operativsystem: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Visa detaljer

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram