Nyheter om förbrukningsartiklar

Är mina förbrukningsartiklar original från OKI?


Äkta förbrukningsartiklar

Varför ska jag använda OKI-originalförbrukningsartiklar?

Du bör alltid köpa OKI-originalförbrukningsartiklar från en auktoriserad OKI-partner för att garantera en lång livslängd för din OKI-maskinvara, optimala prestanda och utskriftskvalitet.
OKI-originalförbrukningsartiklar
OKI-originalförbrukningsartiklar genomgår omfattande forskning och rigorösa tester för att säkerställa maximala prestanda, livslängd och kostnadseffektivitet. Alla förbrukningsartiklar är tillverkade efter OKIs höga standard och hårda specifikationer.
 
I bästa fall ger produkter från tredje part, som inte är avsedda att fungera med OKIs enheter, dåliga utskriftsresultat men i värsta fall kan de faktiskt skada enheten. Ta reda på hur OKI-originalförbrukningsartiklar skyddar din maskinvara.

Hur kontrollerar jag om förbrukningsmaterialet är original

Steg 1) Titta efter hologrammet*

Hologram på OKI-originalförbrukningsartiklar
Du kan alltid avgöra om en produkt är en OKI-originalförbrukningsartikel genom att titta efter hologrammet på förpackningen och kontrollera att du ser nummer 18 och 81 i det holografiska ”fönstret”.

Steg 2) Kontrollera hologrammet

OKI originaltoner
Varje OKI-originalförbrukningsartikel har ett unikt ID plus en tresiffrig valideringskod. Vårt enkla online-autentiseringsverktyg visar hur du kontrollerar om produkten är en OKI-originalförbrukningsartikel i tre enkla steg:
*Observera att hologram endast återfinns på OKIs originaltoner och färgband.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.