Nyheter om förbrukningsartiklar

OKI:s originalförbrukningsartiklar: Så här är du vaksam mot förfalskningar

OKI introducerar en ny hologrametikett på originalförbrukningsartiklarnas förpackningar


Så här är du vaksam mot förfalskningar

Piratförbrukningsmaterial kan vara farligt och innebär intrång i immateriella rättigheter. 
 
Oäkta skrivarförbrukningsmaterial passerar ofta som äkta men kan utgöra en verklig fara för din personliga hälsa och säkerhet, för arbetsmiljön och den investering som du har gjort i skrivarenheter 
 
Till skillnad från förbrukningsartiklar som tillverkats av OEM-tillverkare, har piratprodukter ofta tillverkats under dåliga arbetsförhållanden med intäkterna från försäljning kopplad till organiserad brottslighet och terrorism
 
Det är olagligt att medvetet sälja, inneha, använda och distribuera piratkopierade skrivarförbrukningsmaterial.  

För att skydda våra kunder har OKI introducerat en ny hologrametikett på originalförbrukningsartiklarnas förpackningar. 


Den nya etiketten innehåller ett antal viktiga säkerhetsåtgärder som är utformade så att förfalskare inte kan reproducera dem, och de gör det även enkelt att kontrollera äktheten på dina förbrukningsartiklar.

Ny hologrametikett
Nya hologramelement x4 Hologram 90 grader vridning

*Bild 1. Genom att vrida hologrammet i olika vinklar visas fyra olika bilder.

*Bild 2. Genom att vrida produktens förpackning och hologram 90º växlar det horisontella bandet mellan positiva och negativa bakgrundsfärger.

För att undvika att köpa förfalskade varor bör du alltid köpa dina OKI-originalförbrukningsartiklar från en auktoriserad OKI-återförsäljare 


Om du är osäker på äktheten för de förbrukningsartiklar du har köpt kan du ange den unika säkerhetskod som visas på hologrammet för att verifiera äktheten:

Om du vill ha mer information om OKIs originalförbrukningsartiklar kontaktar du ditt lokala OKI-försäljningskontor.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.