Förbrukningsartiklar

Artikel Typ Pris Obs
20151216000113630-43459433_toner_y.png/43459433_toner_y.pngGul tonerkassett 43459433 1 500 sidor *1
20151216000113669-43459434_toner_m.png/43459434_toner_m.pngMagenta tonerkassett 43459434 1 500 sidor *1
20151216000113691-43459435_toner_c.png/43459435_toner_c.pngCyan tonerkassett 43459435 1 500 sidor *1
20151216000107736-43460205_id_y.png/43460205_id_y.pngGul trumma 43460205 15 000 sidor *2
20151216000107758-43460206_id_m.png/43460206_id_m.pngMagentatrumma 43460206 15 000 sidor *2
20151216000107780-43460207_id_c.png/43460207_id_c.pngCyantrumma 43460207 15 000 sidor *2
20151216000101181-43377003_fuser.png/43377003_fuser.pngFixeringsenhet 43377003 50 000 sidor

*1 Antal A4-sidor vid 5 % täckning.

*2 Medellivslängd för A4 baserat på normal kontorsmiljö.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.