SENDYS Explorer

SENDYS Explorer Output Manager


Fullständig insyn i och kontroll över utskrifter

Output Manager-paket

Med SENDYS Explorer Output Manager kan du hantera dina utskrifter säkert. Administratören kan kontrollera användarnas utskrift, kopiering och skanning, medan användarna kan skydda sina utskrifter med hjälp av användarautentisering på OKI-enheten genom att använda nätverksinloggning, PIN-koder eller kontaktlösa kort.


Verktyget för utskriftsrapportering ger dig fullständig överblick över utskriftskostnaderna i verksamheten, så att du kan förhindra ett slösaktigt beteende och tillämpa utskriftsprinciper som begränsade färgutskrifter.

Detaljerade rapporter som sammanställs av Output Manager ger fördjupat analysunderlag baserat på skrivaranvändningen för enskilda användare eller avdelningar, samt automatiska betalningar. Detta bidrar till bättre kontroll över kontorskostnader och effektiviserar många dagliga affärsprocesser. 

Swirl

Viktiga funktioner i SENDYS Explorer Output Manager:


  • Se till att privata dokument är säkra med användarautentisering
    •     Autentisering med kontaktlösa kort
    •     Användarkonto
    •     PIN-koder
  • Hjälper företag med att efterleva riktlinjerna för GDPR med pull-utskrifter, säkra inloggningar, PIN-koder och kortautentisering kort för att säkerställa att varje dokument lagras, överförs och skrivs ut säkert
  • Ta kontroll över kostnaderna med hjälp av uppföljning och fastställda kvoter
  • Ta hårdare tag mot papperssvinn och onödiga utskrifter och genomdriv en miljövänligare utskriftspolicy
 
 
Klicka här om du vill veta mer om SENDYS Explorer Output Manager
Skärmdump Output Manager

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.