Lösningar för utskrifts- och dokumenthantering

Managed Print Services


Hur Smart Managed Document Solutions fungerar

Genom en strukturerad process kommer OKI att fastställa den optimala utskrifts- och dokumentarbetsflödeslösningen för din organisation. Vi arbetar med dig på kontinuerlig bas för att bedöma dina behov genom att analysera din skrivaranvändning och rekommendera rätt tjänst för att uppfylla dina specifika krav och sänka dina utskriftskostnader.


OKI inte bara underlättar hanteringen av dina enheter och förbrukningsartiklar, utan rekommenderar också den rätta mixen av enheter och deras placering för att öka produktiviteten.


Vår löpande hanterings-, gransknings- och implementeringsprocess säkerställer att dina dokumentarbetsflödesprocesser anpassas och håller jämna steg med förändringar i organisationen samtidigt som den levererar de förväntade kostnadsbesparingarna.

Managed_print_services_process

1. Utvärdera

Genom att observera och förstå din utskriftsmiljö kommer OKI att utvärdera dina nuvarande och framtida krav och hur de bäst kan optimeras.

2. Rekommendera

OKI kommer att föreslå den lämpligaste lösningen för ditt företag från vårt breda utbud av modeller.

3. Implementera

Vi kommer att implementera vår rekommenderade lösning med minimala driftsavbrott. 

4. Hantera

Genom kontinuerlig fjärrövervakning kommer vi att säkerställa att förbrukningsvaror skickas när de behövs, identifiera fel innan eller när de inträffar och reagera omedelbart för att minimera driftstopp.

5. Granska

Vi tillhandahåller detaljerade rapporter och statistik om hur dina enheter används. Tack vare ständig översyn ser vi till att dina utskrifts- och dokumentarbetsflödesprocesser förbättras och optimeras så att du drar nytta av högre effektivitet och produktivitet i hela organisationen.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.