OKI-lösningar för personalavdelningen


Office-Human-Resouces

Upptagna HR-proffs måste anpassa sig till ett många olika arbetsplatstrender. 


Från företagsutbildning och utveckling den ökade mängden distansarbete och växande volymerna av känslig eller konfidentiell information, är säkra dokumentarbetsflöden viktiga för att på ett effektivt sätt samla in, hantera, komma åt, bearbeta, lagra och distribuera företagsdokument och personaluppgifter.

Primära utmaningar

  • HR-grupper måste hantera tidskrävande rekrytering, igångsättning och andra dokumentintensiva uppgifter, som kräver effektiva arbetsprocesser
  • Inkommande dokument fortsätta att växa i volym; du behöver snabb åtkomst till alla filer och behöver fortfarande kunna hantera pappersdokument effektiv, vilket kan ta upp värdefullt utrymme
  • Företagsdokumentförvaltning måste vara obligatorisk, för att hantera konfidentiell och personlig känslig information som företagen måste säkerställa lagras säkert, men fortfarande vara tillgänglig på begäran
  • Företagets sociala ansvar kräver att din organisation minimera avfallet och energiförbrukningen

Hur OKI kan hjälpa dig förbättra verksamheten

Effektivisera rekryterings- och igångsättningsprocesser

Med hjälp av de senaste optiska teckenigenkänningslösningarna (OCR) kan HR-avdelningen konvertera inkommande filer till säkra, sökbara elektroniska dokument. 


OKI:s integrerade lösningar förbättrar dokumentarbetsflödet, vilket gör att du kan elektroniskt hämta in CV:n, brev, referenser och andra dokument som är väsentliga för rekryterings- och igångsättningsprocesser. 


Automatisk arkivering, indexering och distribution till lokal och molnbaserad lagring minskar tidsödande administration, vilket ökar produktiviteten och sparar pengar.

Eliminera behovet av fysisk lagring och bevara kontrollen för data

Dokumentintensiva HR-avdelningar hanterar allt från avtal till utvecklingssamtal och sjukanmälningar, som alla måste bearbetas, lagras och säkert kunna kommas åt. 


Vi presenterar ett centralt elektroniskt dokumentarkiv som sparar tid och förvaringskostnader genom att göra digitala dokument tillgängliga från alla enheter. Användarrättighetshantering (läsa/skriva) skyddar dokumentsäkerhet genom att kontrollera åtkomsten medan digitala interaktioner spårar ändringar, underlättar godkännanden och förbättrar samarbetet och svarstider.


PDF-kryptering skyddar dokument lagrade på lokala eller molnbaserade servrar.

 Säker åtkomst till konfidentiella dokument

OKI:s MFP-enheter har inbyggd säkerhet för att skydda känslig information. 


Detta omfattar en krypterad säker utskriftsfunktion för skyddade utskrifter och användaråtkomstautentisering för att säkerställa en fullständig dokumentsekretess, som uppfyller företagets krav på dokumentstyrning.


Åtkomst till ett dokumentarkiv direkt från OKI:s smart MFP-enheter underlättar på begäran-utskrift och garanterar att de anställda kan skriva ut de mest uppdaterade blanketterna, handböckerna och andra viktiga mallar efter behov, vilket minskar massutskick och risken för att komma åt inaktuella och ogiltiga dokument.

Säkerställer företagets sociala ansvar och driver miljövänliga initiativ framåt

Alla organisationer har en skyldighet att minimera deras miljöpåverkan där så är möjligt. 


i många OKI-enheter finns miljöanpassade skrivarprogram såsom 'djupt viloläge' och 'automatisk avstängning' vilket sparar energi. 


Genom att skriva ut i svartvitt och dubbelsidigt som standard och gå över till OKI Smart Managed Document Solutions kan man också underlätta övervakning och kontroll av energiförbrukningen och därmed minska driftskostnaderna. 

Snabböversikt av dina fördelar

  • OKI:s smarta lösningar stöder en säker, sökbar elektronisk lagring och arbetsflöde vilket gör rekryterings- och igångsättningsprocesser snabbare och enklare att hantera
  • Dokument- och innehållshantering sparar tid och lagringskostnader, förbättrar samarbetet och svarstiderna och gör att användare kan komma åt elektroniska dokument från valfri enhet
  • Enhets-/dokumentbehörigheter skyddar känsliga data och säkerställer bästa praxisprocesser och företagsdokumentsefterlevnad
  • Miljövänliga skrivarinställningar och hanterade dokumentlösningar ökar kontrollen, sänker driftskostnaderna och bidrar till socialt ansvarstagande och miljömeriter

Boka rådgivning

Om du behöver ytterligare information eller om du vill boka in ett möte med någon av våra experter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.