Multifärgfunktion

Safetykleen

Safetykleen är världens ledande leverantör av tjänster för ytbehandling och kemisk tillämpning.


OKI levererar etikettutskrifter i fullfärg på begäran till Safetykleen

Toysrus
Det är mycket viktigt för Safetykleen att på ett säkert sätt kunna hantera de kemikalier de lagrar och allt farligt avfall som genereras i dess operativa processer. Därför måste materialen märkas korrekt när de transporteras - vilket tidigare har varit en komplex, kostsam och tidskrävande process.  Safetykleen använde olika etikettyper till stor kostnad som ofta innehöll fördefinierade fält där företagets fältrepresentanter kunde skriva in uppgifter om ordernummer för hand. Safetykleen implementerade den senaste Microsoft Dynamics AX CRM-lösningen för att tillhandahålla Enterprise Resource Planning (ERP) med stöd för en mobilapp som gjorde det möjligt för serviceteamet att slutföra sina tjänster på en mobil enhet. Safetykleen vände sig sedan till leverantören av hållbara etiketter DURA-ID. DURA-IDs omfattande sortiment av kemiska etiketter innehåller en mängd förtryckta etiketter som kan skrivas ut av användaren för viktig information om identifiering, transport och varningar. För att kunna leverera rätt utskriftskapacitet behövde DURA-ID samarbeta med en etablerad leverantör av utskriftslösningar som också kunde uppfylla BS5609. Safetykleen hade behov av både etikettutskrift och mer allmänna kontorsutskrifter. Safetykleen har nu beställt totalt 24 ES7470-enheter och 26 ES7411-skrivare som ska installeras på huvudkontoret och ytterligare 18 filialkontor. De använder OKI Managed Print Services (MPS), vilket gör att de kan betala ett fast standardpris för utskrifter i färg och svartvitt. OKIs onlineprogramvara läser automatiskt av toner- och trumnivåer från skrivarna, och när nya förbrukningsartiklar behövs beställer maskinen dem automatiskt. Det är ett bekvämt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt som även gör att Safetykleen kan budgetera mer effektivt. 

"Lösningen som DURA-ID och OKI har levererat till oss har omvandlat hela vårt tillvägagångssätt för märkning och utskrift. Idag behöver vi inte längre köpa in förtryckta etiketter och skriva in uppgifter och beskrivningar för hand. Den nya processen är mycket snabbare och mer kostnadseffektiv. Vi har fullt förtroende för kvaliteten på märkningen - och att frigöra våra kundrepresentanters tid driver verkligen fram ökad rörlighet i verksamheten." - John Clark, UK Service Automation Manager, Safetykleen.
 
Ladda ned den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur OKI uppfyllde Safetykleens unika behov med hjälp av sina multifunktionsskrivare och Managed Print Services-lösningar.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.