Multifärgfunktion

Mater Hospital – fallstudie

Välgörenhetssjukhus


Lyckad implementering av en Managed Print Solution för Mater Hospital

Mater Hospital
Mater Misericordiae University Hospital är ett välgörenhetssjukhus.  Sjukhuset har cirka 600 sängar (med full kapacitet) inklusive dagbäddar. Mater har precis som flesta moderna sjukhus ett omfattande ICT-nätverk där sjukhusadministrationen ständigt söker efter nya sätt att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. Projektgruppen inledde ett samarbete med OKI för att samla bevisbaserad information om den aktuella utskriftslösningen som användes på campus. Projektet identifierade att det fanns en stor skrivarpark i lokalerna som bestod av många olika märken och modeller av varierande ålder och skick. Man fann att den nödvändiga utskriftslösningen var mycket komplex, eftersom den omfattade flera sjukhusavdelningar för att uppnå ett till synes enkelt mål. Nästa steg i samarbetet med OKI var ett genomtänkt förslag, där OKI skulle tillhandahålla en hanterad tjänst för utskriftskraven som identifierades i granskningen. Detta omfattar en komplett uppdatering av icke-fungerande skrivare eller skrivare som inte är lönsamma och en konsolidering av skrivare och modelltyper.
 
”Införandet av Managed Print Service från OKI har förbättrat utskriftstjänsterna här på Mater Hospital. Det här projektet har varit mycket givande och det fortsätter att tillhandahålla en utmärkt tjänst." Mark Gibbons, Supportansvarig för Mater ICT 
 
Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur Mater Hospital konsoliderat antalet skrivare och fullständigt optimerat hanteringen av förbrukningsartiklar

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.