Multifärgfunktion

HARDECK

Familjeägd möbelkedja med butiker i Tyskland


OKI tillhandahåller Managed Print Services till möbelkedjan HARDECK

HARDECK är en familjeägd möbelkedja som grundades i Bochum, Tyskland 1937, som för närvarande är inne på sin fjärde generation. Företaget började expandera 2014 med öppnandet av ytterligare två filialer i Senden, nära Münster och Bramsche (Niedersachsen), tillsammans med ytterligare en filial i Hilden, nära Düsseldorf, som officiellt öppnades sommaren 2015. Denna plötsliga tillväxt förde med sig ett antal nya utmaningar för IT-avdelningen. De nya butikerna fortsatte att använda sina egna IT-system och sin egen utrustning, samtidigt som antalet anställda som förlitade sig på HARDECK:s egna IT-tjänster ökade markant. Tillsammans med Sinell genomförde möbelkedjan en omfattande genomgång för att analysera den mångfacetterade utskriftsinfrastrukturen. Barthel bad om offerter från flera leverantörer och bestämde sig slutligen för att samarbeta med OKI. Lösningen skulle komma att bestå av ett komplett utbyte av företagets befintliga system, som härstammade från olika leverantörer, till OKI Executive-serien med skrivare, tillsammans med implementeringen av OKIs Managed Print Services (MPS).
 
”Våra IT-resurser är återigen fria för användning för mer krävande arbete som måste utföras. Vår ekonomiavdelning har också märkt av den ökade transparensen i utskriftstider och kostnader vilket är tydliga tecken på framsteg”. Joachim Barthel, IT-chef, HARDECK
 
Hämta hela fallstudien och ta reda på hur HARDECKS arbetsprocesser har optimerats, interna processer har förenklats och kostnader har minskat rejält.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.