Multifärgfunktion

Deegenbergklinik

Deegenbergklinik i Bad Kissingen är en specialistklinik för rehabilitering av patienter med olika sjukdomar.


OKI ger Deegenbergklinik en kostnadseffektiv översyn

RMG_logo

På Deegenbergklinik handlar det om att komma på fötter igen: Patienter med metaboliska problem, även de som lider av hjärtsjukdomar eller ortopediska sjukdomar, kan aktivt engagera sig i sitt eget tillfrisknande och behandling här. Utskriftshanteringssystemet på kliniken var i akut behov av en ordentlig översyn. Tidigare fanns det upp till 30 olika skrivare, kopiatorer och skannerenheter från olika tillverkare som användes i receptionen, på kontor, läkarmottagningar och behandlingsrum och i köket. Dessa kräver olika förbrukningsartiklar, som kom från och köptes in centralt via en extern tjänsteleverantör. När kontraktet upphörde var det ett perfekt tillfälle för att standardisera enhetssituationen och omorganisera hanteringen av förbrukningsmaterial. OKI deltog i anbudsprocessen och vann sedan över Deegenbergklinik med sina produkter och villkor. I november 2013 installerades de nya enheterna under loppet av bara tre dagar med pågående verksamhet. Med de här villkoren drar rehabiliteringskliniken nytta av betydligt lägre kostnader under perioder med väldigt stora utskriftsvolymer, jämfört med den tidigare lösningen. Det är inte bara kostnaderna som har sjunkit, utan tiden som de anställda sparar har också stor betydelse.


”Det här är otroligt effektivt och gör våra liv mycket enklare – arbetet med beställningar elimineras nästan helt. Den är väldigt enkelt att byta ut, men alla utbildas och kan nu ta ansvar för sina egna skrivare.”


Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur OKI uppfyllde Deegenbergkliniks unika behov med hjälp av Managed Print Services.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.