Multifärgfunktion

Clifton High School

Skola från förskola till sjätte klass


Clifton High School väljer en enleverantörslösning – med OKI

Clifton High School

Clifton High School i Bristol är en livfull skola som spänner från förskola till sjätte klass – med över 500 elever. Under de senaste åren har skolan samlat på sig en blandning av olika typer av skrivare från olika leverantörer på adhoc-basis. Var och en av dessa kom med ett eget underhållsavtal, med egna individuella kontakter och villkor. Det innebar att utrustningen behövde ett utbud av förbrukningsartiklar, vid olika tidpunkter från en lång lista av leverantörer.  Det innebar att allmänna utskriftsfunktioner var tidskrävande och kostsamma att hantera. Efter att ha kontrollerat och jämfört utbudet valde skolan att låta OKI tillhandahålla den nya tjänsten, och valde ett antal A4-färgskrivare och ett antal multifunktionsskrivare (MFP-enheter) för såväl skanning och kopiering samt utskrift. Det totala paketet bestod av cirka 20 nya skrivare som ersatte den större och felmatchade uppsättningen enheter som tidigare stod runt om i hela skolan.


”Skolans utskriftsfunktion är nu mycket effektivare och mindre kostsam. Allt nödvändigt underhåll kommer från samma leverantör oavsett typ av skrivare och högkapacitetstonerpatroner innebär färre stillestånd.” Janos Fulop, IT-chef, Clifton High School


Hämta hela fallstudien och ta reda på hur OKI hjälpte Clifton High School att sänka kostnaderna och konsolidera sin skrivarpark för att öka effektiviteten.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.