Multifärgfunktion

Bfi Salzburg

En av de största utbildningsverksamheterna i Österrike


Utbildningsleverantören BFI Salzburg väljer Managed Print Services från OKI

bfilogo2013logo
BFI Salzburg är en av de största utbildningsverksamheterna i Österrike, och man har flera olika kurser med ett gott rykte. BFI Salzburg har i egenskap av en regional utbildningsleverantör identifierat ett behov av att effektivisera sina 68 skrivare och MFP-enheter som finns spridda över dess huvudkontor i Salzburg och på andra satellitplatser. Detta villkor uppfylldes genom en automatiserad beställningsprocess för förbrukningsartiklar som automatiskt kontrollerar tonernivåer och andra indikatorer i OKI:s klientprogramvara, som gör beställningar vid behov. Vid övergången till Managed Print Services blev det primära målet hos BFI Salzburg att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet, byta ut en del äldre enheter och samtidigt tillhandahålla en ny satellitplats med tillförlitlig grundutrustning.
 
"Svarstiderna är mycket kortare tack vare lokal support. Den personliga kontakten är oersättlig. Lagernivåerna har minskat rejält och tonerna från OKI räcker fyra gånger längre. Det är en påtaglig förbättring." - Manfred Killer, infrastrukturförvaltare
 
Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur OKI kunde tillhandahålla en mer sparsam tjänst med fast pris som har bidragit till att öka effektiviteten och förse organisationen med större inblick i och kontroll över kostnaderna.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.