Fallstudier – Business Solutions

Offentlig sektor


OKI stöder tjänster i hela den offentliga sektorn där utskrift av stora volymer av officiella offentliga dokument, uttalanden och juridisk dokumentation måste ske snabbt och tillförlitligt med en begränsad budget. OKI-enheter förbättrar hastigheten och effektiviteten samtidigt som smidiga nätverksskikt försäkrar att all känslig data hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 
OKI gör det möjligt för organisationer i den offentliga sektorn att digitalisera pappersbaserade arbetsflöden och eliminera behovet av flera olika enheter genom att erbjuda mindre enheter med bredare funktionalitet.

Leonding – fallstudie

Lokala myndigheter för staden Leonding, Österrike

Visa detaljer >

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.