När vi tar oss ur covid-19-pandemin: påverkan på tekniken inom sjukvården

Covid-19-pandemin har visat upp hjältemodet och attityden hos sjukvårdspersonal och den avgörande roll som de spelar. Vikten av att ha rätt teknik och resurser på plats för att minska påfrestningarna på de anställda som arbetar i frontlinjen och ge dem stöd i det dagliga arbetet, med eller utan en pandemi, har också visat sig vara enormt stor. 
 
I takt med att sjukhus och sjukvårdspersonal utsätts för ökad påfrestning har tekniken också varit till stor hjälp i kampen mot pandemin på ett antal innovativa och spännande sätt.
 
Ett stort steg framåt inom teknisk innovation

Ett anmärkningsvärt initiativ kommer från organisationen Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Initiativet för samman vetenskapsmän- och kvinnor samt forskare från åtta länder för att utveckla smartphone-teknik som kan spåra personer som har kommit i kontakt med andra som har smittats av covid-19. 
 
På samma sätt utvecklar länder som Österrike, Tyskland, Norge och Storbritannien sina egna mobilappar för att kunna spåra och kontrollera virusets spridning. Chatbots används också och ett tyskt startup-företag lanserar en ”Corona-Bot” som ställer en serie automatiserade frågor till användarna för att avgöra om de har smittats av covid-19 om de börjar uppvisa symtom.  
 
Tyskland har också uppmärksammat en stor ökning av läkare som använder telemedicintjänster som möjliggör konsultationer med patienter online, vilket gör att läkarna kan utföra sina uppgifter samtidigt som de vidtar åtgärder för social distansering. När det gäller sjukhuskapacitet bidrar centraliserade instrumentpaneler till att säkerställa effektiv användning av sjukvårdsplatser i olika sjukhusmiljöer.
 
Nu när forskare och vetenskapsmän- och kvinnor runt om i världen utför sina egna tester och studier för att förstå viruset och utveckla vaccin har EU-kommissionen också tillkännagivit lanseringen av en dataportal som ger tillgång till verktyg och datauppsättningar. Det här kommer att visa sig vara en välkommen resurs för dem som outtröttligt arbetar med att bekämpa virusets påverkan. 
 
Var och en av dessa innovationer minskar belastningen på vårdsektorn på ett eller annat sätt, men teknikens effektivitet på sjukhus och vårdinrättningar måste också beaktas. Det är här som hälso- och sjukvårdsspecifik skrivarteknik används. 
 
Skrivarteknikens roll inom revolutionen av sjukvården 

Pandemin leder till mycket ny innovation och utveckling men det finns redan gott om teknik som gör skillnad inom sjukvårdsorganisationer. 
 
Till exempel är det mycket viktigt för patientvården att komma åt patientjournaler snabbt och säkert.  Att ha en skrivare som ger support dygnet runt är därför ett viktigt krav som kan uppfyllas av smarta MFP-enheter som enkelt kan underhållas av användaren, som skrivare i OKIs MC800-serie som säkerställer att information alltid är tillgänglig och skyddad.
 
Ett nytt krav som alla organisationer måste ställas inför på grund av covid-19-pandemin är implementeringen av riktlinjer för social distansering. Golvdekaler är den perfekta lösningen för att uppmuntra social distansering där patienterna måste stå eller vänta för att upprätthålla rekommenderat avstånd från varandra.  Möjligheten att skriva ut golvdekaler vid behov kan hjälpa sjukvårdsorganisationer att skydda personalen och patienterna.
 
För att stödja företag och organisationer med deras behov av golvdekaler under pandemin erbjuder OKI Europe kostnadsfritt* material till golvdekaler och hämtningsbart marknadsföringsmaterial som informerar om riktlinjer för social distansering. På så sätt kan sjukvårdsorganisationer minimera den tid det tar att skriva ut viktiga golvdekaler och sätta dem på plats var de än kan behövas, oavsett om det är på sjukhus, kirurgmottagningar, apotek eller gemensamma utrymmen.
 
Skrivare som är särskilt avsedda för vårdsektorn hjälper till exempel till att öka effektiviteten och minska den administrativa bördan. Sjukvårdsorganisationer måste fundera över hur de kommer att hantera trycket när människor som inte är sjuka i covid-19 strömmar in och behöver den vård som de har väntat på för andra sjukdomar eller åkommor. 
 
När det gäller att göra sjukvårdspersonalens liv enklare kan skrivare som är särskilt utformade för sektorn göra hela skillnaden. OKIs inbyggda DICOM-skrivare gör det till exempel möjligt för sjukvårdspersonal att skriva ut direkt från medicinsk utrustning utan att behöva använda konverteringsprogramvara eller extern maskinvara. De här enheterna är för både ickediagnostiska bilder och kontorsbruk. 
 
Kompakta skrivare med DICOM-kapacitet och allmänna utskriftsmöjligheter tar mindre plats. Det innebär att enheter kan flyttas till patientområden, vilket frigör administrationstid och ger produktivitetsvinster. Dessutom använder OKIs skrivare för vårdsektorn säker utskriftsprogramvara, vilket innebär att känsliga dokument kan kommas åt på enheten, man kan skriva ut dem säkert och sedan tas dokumenten bort automatiskt. 
 
Se ljuset i slutet av tunneln

När det värsta av pandemin har passerat och livet börjar återgå till det normala kommer nationella vårdaktörer i Europa sannolikt att börja ta itu med områden där teknik kan bidra till att stödja personalen, höja effektiviteten och förbättra verksamhet. Pandemin har medfört betydande utmaningar och störningar i människors liv men vi borde också alla öppna ögonen för hur krisen har bidragit till utvecklingen av innovativ teknik som hjälper till att driva vårt samhälle framåt. 
 
Precis som i många andra branscher kommer vårdsektorn troligen att gå igenom betydande förändringar när vi tar oss ut ur krisen, men förändring är inte alltid en dålig sak. Med rätt teknik på plats kan sjukvårdsorganisationer förbättra effektiviteten och arbeta på bästa möjliga sätt när trycket är som allra högst. 
 

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.