Rädda barnen


Vårt välgörenhetsarbete

Barn

OKI arbetar ständigt med företagets samhällsansvar, bland annat genom att bidra till underutvecklade samhällen. Vi strävar efter att stödja organisationer, skolor och miljöprogram för att skapa en mer positiv påverkan, förbättra miljövänligheten och berika livet för människor runt om i världen.

OKI Europes välgörenhet - Rädda barnen

För närvarande är OKI Europe glada över att stödja Rädda barnens utbildningsarbete. Det tar tag i problem som tillgång, diskriminering och kvalitet på utbildning i länderna med lägst läskunnighet runt om i världen, till exempel Rwanda, och länder som Syrien där utbildningen påverkas av krig.  Uppskattningsvis 250 miljoner skolbarn lär sig inte grundläggande färdigheter* som läsning, matematik och kritiskt tänkande, vilket leder till höga bortfall och mindre chans till en avslutad högre utbildning.

Styrkan hos utbildning

Fram till idag har Rädda barnens utbildningsprojekt hjälpt 5,9 miljoner barn över hela världen.

En del av dessa program omfattar:

  • Rwanda: Förbättring av landets läs- och skrivkunnighet genom att ökat antal barnböcker, skapandet av bokklubbar och stöd till föräldrar och lärare.
  • Krishantering: Garantier för att utbildning är en grundläggande del av våra krisåtgärder.
  • EU-initiativet Fredens barn: Hjälper fler än 16 000 barn i konfliktdrabbade länder att få gå i skolan – för många är det första gången.
  • Syrien: I det krigshärjade Syrien:  Hjälper till att skydda barn genom att stötta dem i att återgå till skolan.
  • Utbildning av flickor: i Afghanistan, Etiopien, Moçambique och Kongo får tusentals flickor det stöd de behöver för att stanna kvar i skolan.
  • Filippinerna: ger föräldrarna de kunskaper, färdigheter och resurser som behövs för att stödja barnens tidiga utbildning och utveckling.

Återvinning för att skydda vår planet

Utöver sina donationer har OKI Europe anordnat initiativ som företagets program för återvinning av förbrukningsartiklar, vilket stöds av en stor del av våra kunder. Genom att skicka tillbaka en använd förbrukningsartikel till OKI Europe undviker vi att den hamnar på soptippen och kan återinföra den i vårt återvinningsprogram. För varje ton återvunna förbrukningsartiklar skänker OKI Europe en summa pengar till Rädda barnen, som vårt sätt att säga tack och uppmuntra organisationer att återvinna sina tonerkassetter, samtidigt som de indirekt bidrar till en hedervärt ändamål. 

Stöd för en ljusare framtid åt våra barn

Rädda barnen

Rädda barnen arbetar för att förbättra kvaliteten på barnens inlärningsmiljöer. Deras vision är att alla barn ska få en utbildning av god kvalitet och lära sig de kunskaper och färdigheter de behöver för att växa upp under 2000-talet. Man uppskattar att ofattbara 61 miljoner barn i skolålder går miste om en grundutbildning. Rädda barnen jobbar i mer än 120 länder med fokus på sina prioriterade områden – skydd av barn, utbildning, hälsa och HIV/AIDS, kost och krishantering.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram