Om oss

Företagspolicy


Policy mot korruption och mutor

Det är OKI Europes policy att bedriva all affärsverksamhet på ett ärligt och etiskt sätt. Vi har nolltolerans för mutor och korruption. Vi strävar efter att agera professionellt, rättvist och med integritet i all vår affärsverksamhet och i alla våra affärsrelationer, oavsett var i världen vi befinner oss.


Vi har effektiva system för att motverka mutor.


Vi följer all tillämplig lagstiftning när det gäller att motarbeta mutor och korruption i alla länder där vi är verksamma. Vi följer lagarna Foreign Corrupt Practices Act 1977 och Bribery Act 2010 i vår förrättning, både hemma och utomlands.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.