Om oss

Företagsfilosofi


Företagsfilosofi

Vi som arbetar på OKI strävar efter att, i enlighet med koncernens "entreprenörsanda", ta fram överlägsna nätverkslösningar och erbjuda förstklassiga informations- och kommunikationstjänster globalt för att tillmötesgå de olika behov som vi möter i informationssamhället.

Ända sedan företaget grundades som den första tillverkaren av telekomutrustning i Japan har OKI har utvecklat och tillhandahållit teknik, produkter och tjänster för att bidra till samhällsutvecklingen inom områden som info-telekom och skrivare. Under sin långa historia från grundandet 1881 har OKI-generna som vårdats och förts vidare handlat om "entreprenörsanda".
 
OKI har upplevt många svängningar under sin långa historia men har alltid lyckats övervinna okända utmaningar genom att förlita sig på den här entreprenörsandan. Vi anser att det är viktigt att utveckla teknik och produkter som uppfyller nutidens behov, upprättar nya affärsmodeller, hittar nya kunder och marknader och behåller fokus på kvalitetstillverkning. Dagens OKI har som företagsfilosofi att fortsätta vårda den här entreprenörsandan.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.