Om oss

Företagets uppförandekod

Uppförandekod för OKI-koncernen


OKI-koncernen (Oki Electric Industry Co. Ltd. ) och medlemmar av dess dotterbolag strävar efter att ständigt upprätthålla hög kundnöjdhet och vara en pålitlig partner för alla intressenter.  Det omfattar aktieägare och investerare, anställda, kunder, leverantörer och lokala samhällen inom företagets verksamhetsområden. Förutom att följa alla relaterade lagar och förordningar ska OKI-koncernen fortsätta att anamma positiva företagsaktiviteter i enlighet med sociala normer och bidra till att förbättra livskvaliteten för människor runt om i världen.

Kundtillfredsställelse

OKI-koncernen arbetar hängivet med att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster som säkerställer fortsatt kundnöjdhet, med hänsyn till säkerhet och enkelhet.

Rättvist företagande

OKI-koncernen bedriver verksamhet med samarbetspartners på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt och arbetar för att garantera en ärlig och fri konkurrens.

God kommunikation

OKI-koncernen deltar i samhället genom olika interaktioner och tillkännager företagsinformation på ett lämpligt, korrekt och rättvist sätt.

Immateriell egendom och informationshantering

OKI-koncernen inser vikten av immateriella rättigheter i sin hantering och skyddande av företagets och kundernas information, inklusive personlig information.

Respekt för mänskliga rättigheter

OKI-koncernen respekterar de mänskliga rättigheterna för alla som berörs av företagets aktiviteter och eliminerar olaglig diskriminering av alla slag. Vi tillåter inte barn- eller slavarbete.

En bättre arbetsmiljö

OKI-koncernen garanterar och upprätthåller en säker och trivsam arbetsmiljö för samtliga anställda.

Respekt för de anställda

OKI-koncernen respekterar varje anställds individualitet och skapar en företagskultur där personalen uppmuntras att modigt och beslutsamt hantera de utmaningar som gruppen ställs inför.

Miljövård

För att kunna förverkliga och bidra till en bättre global miljö främjar OKI-koncernen miljövård och arbetar för att bevara miljön genom sina produkter och sin företagsverksamhet.

Socialt ansvarstagande

Som ansvarstagande samhällsföretag implementerar OKI-koncernen sociala aktiviteter med ett förbättrat samhälle som mål.

Regional medvetenhet

OKI-koncernen strävar efter att bygga en positiv relation och växa tillsammans med lokala samhällen, med respekt för kulturer och seder i de länder och regioner där den verkar.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.