Om oss

OKI och GDPR


I april 2016 antog Europeiska kommissionen lagstiftning som skulle utvidga tillämpningsområdet för den befintliga två decennier gamla dataskyddsregeln. Denna lagstiftning kallas för Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”). Syftet är att ge privatpersoner inom EU rätt till dataintegritet. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer att tillämpas på företag som behandlar personuppgifter som tillhör någon europeisk medborgare och kan innebära böter på upp till 20 000 000 euro (eller 4 % av den globala årliga omsättningen) för bristande efterlevnad. 

GDPR betonar ett lagligt och öppet sätt att behandla personuppgifter (information definieras som allt som kan användas för att identifiera en enskild person) och syftar till att harmonisera dataskyddslagar över hela Europa. Denna lagstiftning är nödvändig på grund av teknologiska införanden och framsteg i samhället. Smarttelefonen är ett bra exempel på båda dessa punkter. Vi har nu maskiner som vi tar med oss överallt och som kan utnyttjas av företag för att skapa profiler över våra intressen, vanor och känslor. Allt i strävan efter bättre marknadsföringstillämpningar.

Överensstämmelse

OKI Europe Limited (”Oki”) finns i Europa, Mellanöstern och Afrika. Oki verkar inom ramen för GDPR och vi strävar alltid efter att förbättra vår strategi när det gäller att samla in, lagra, rätta och ta bort personuppgifter. Samtycke är en av de centrala legitimitetsprinciperna när vi samlar in data, och det är därför det inte finns någon ”underförstådd opt-in” eller ”automatisk opt-in” för meddelanden vi skickar till dig. Om du har några frågor om vilka uppgifter du har skickat kan du få svar genom att skicka e-post till legal@okieurope.com

GDPR-överensstämmelse kommer att vara en pågående process för både OKI och alla andra företag som behandlar information om europeiska medborgare. Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy och våra rutiner för hantering av personuppgifter från brittiska och europeiska medborgare kontinuerligt.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram