Administratoroppsett

Du kan endre administratoroppsettet. Følg trinnene nedenfor for å endre innstillingen.

Fabrikkens standardinnstillte administratornavn og passord er henholdsvis "admin" og "aaaaaa". Bruk disse hvis administratornavn ennå ikke er registrert.

 1. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

 4. Trykk på et element du vil endre, og deretter endre innstillingen.

Innstillingene du kan endre på [Admin Setup (Admin Oppsett)] er som følger.

Hvis du endrer standardinnstilling i [Admin oppsett]-menyen, og ønsker å se den endrede standarden på berøringspanelet med det samme, trykk på (HJEM)-knappen, (KOPI)-knappen, (SKANN)-knappen, (SKRIV UT)-knappen eller (FAKS)-knappen for å slå funksjonen.

 • Kopiere oppsett

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for kopifunksjonene for denne maskinen.

 • Faksoppsett

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for faksfunksjoner og andre grunnleggende innstillinger.

 • Faks-serverfunk.

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for Faksserver-funksjonen for denne maskinen.

 • IFax-innstillinger

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for Internettfaks-funksjonen for denne maskinen.

 • Skanneropps.

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for skannerfunksjoner og andre grunnleggende innstillinger.

 • Utskrift fra USB-minneopps.

  Du kan kontrollere og endre standardinnstillingene for funksjonen utskrift fra USB-minne for denne maskinen.

 • Skriveroppsett

  Du kan kontrollere og endre en skuffkonfigurasjon, utskriftsinnstillingene og andre innstillinger for utskriftsfunksjoner.

 • Nettverksmeny

  Du kan kontrollere og endre innstillinger for et nettverk og servere.

 • Konfig. Hjem-skjerm

  Angi startsiden med hjem-ikoner.

 • Behandling

  Du kan kontrollere og endre tiden for å tilbakestilling av skjermen på operatørpanelet, strømsparingsmodus og andre innstillinger relatert til maskinadministrasjon.

 • Brukerinstallasjon

  Du kan kontrollere og endre tidssone, klokkeslett og andre standardinnstillinger som kreves for å administrasjon av maskinen.