IFax-innstillinger

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Standard innstillinger

Skanneformat

Auto

Angir standard skannestørrelse.

Tetthet

0

Angir standard tetthet.

Oppløsning

Normal

Stiller inn standardoppløsningen.

Fjerne bakgrunn

Auto

Setter standard fjerning av bakgrunn.

Kontinuerlig skanning

AV

Angir om kontinuerlig skannemodus skal brukes som standard.

Forkant

AV

Innstiller forhåndsvisning for sendebilde.

Kompresjonsgrad

Lav

Velger standard komprimeringsnivå.

Konfig. snarveier

01: Manual Input

02: Adressebok

03: Gruppeliste

04: Tx-historikk

05: LDAP

Angir hurtigtasten for kategorien [Internettfaks].