Skanneropps.

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Standard innstillinger

Fargefunksjon

Automatisk (farge/mono)

Angir standard skannefarge.

Skanneformat

Auto

Angir standard skannestørrelse.

Automatisk skanneformat

Gjenopprette størrelse.

A4 eller Brev

Angir standardstørrelse for automatisk registrering av dokumentstørrelse.

Juridisk størrelse.

Legal14

Angir dokumentlengden når et juridisk dokument er automatisk registrert.

Retning

Toppkant på topp.

Velger standard sideorientering for dokumenter.

Blandet skanning.

AV

Angir hvorvidt å skille dokumentstørrelser ved skanning av dokumenter med ulike størrelser.

Bildeinnstillinger

Tetthet

0

Angir standard tetthet.

Dokumenttype

Text&Photo

Angir bildekvaliteten på dokumenter.

Fjerne bakgrunn

Auto

Angir standard fjerningen av bakgrunn.

Fjerning av gjennomlysning

Medium

Angir standardinnstilling for bakgrunnsfjerning.

Oppløsning

200 dpi

Stiller inn standardoppløsningen.

Kontrast

0

Setter standard kontrast.

Kulør

0

Setter standard rød-grønn fargebalanse.

Metning

0

Setter standard metning.

RGB

R: 0

G: 0

B: 0

Setter standard RGB-kontrast.

Kontinuerlig skanning

AV

Angir om kontinuerlig skannemodus skal brukes som standard.

Forkant

AV

Innstiller forhåndsvisning for sendebilde.

Filformat

Automatisk (farge/mono)

Multi-PDF

Velger standard filformat.

[Auto(Color / Grayscale) (Auto(Farge / Gråtone))]/ [Color (Farge)]/ [Grayscale (Grayscale)] kan velges fra Multi-PDF, Multi-HC-PDF, Single-PDF, Single-HC-PDF, Multi-PDF/A, Single-TIFF, Multi-TIFF, JPEG og XPS.

[Auto(Color / Mono) (Auto (Farge / Mono))]/ [Mono (Mono)] kan velges fra Multi-PDF, Single-PDF, Multi-PDF/A, Single-TIFF, Multi-TIFF og XPS.

Automatisk (Farge / Gråskala)

Multi-PDF

Farge

PDF

Gråskala

PDF

Mono

PDF

Kryptert PDF-innstilling

Passord for å åpne dokument

(TOM)

Setter standardpassordet for å åpne en kryptert PDF. Et passord for å åpne et dokument kan ikke være det samme som et tilgangspassord. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Tilgangspassord

(TOM)

Setter standard passord for å kontrollere utskrift eller redigering på en kryptert PDF-fil. Et tilgangspassord kan ikke være det samme som passord for å åpne et dokument. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Vis standard passord

Deaktiver

Angir om det registrerte passordet vises eller ikke vises på passordvalgskjermen for passord for å åpne et dokument eller tillatelsespassord.

[Disable]: Viser det registrerte standardpassordet med * i stedet for hvert tegn.

[Enable]: Viser det registrerte standardpassordet som det er.

Kompresjonsgrad

Farge

Middels

Velger et standard komprimeringsnivå.

Gråskala

Middels

Mono

Høy

Kantsletting

Opsjoner...

AV

Angir om kantskyggen, som lages rundt 2-siders dokumenter som skrives ut på en side, skal slettes.

Bredde

5 mm

(0,2 tommer)

Angir en bredde for sletting.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 50 mm (0,1 til 2,0 tommer) (1 mm inkrementer)

Sentersletting

innstilling

AV

Angir hvorvidt å fjerne skyggelinjen i senter av et tosidig document.

Bredde

5 mm

(0,2 tommer)

Angir en bredde for sletting.

Tilgjengelig rekkevidde: 5 til 50 mm (0,1 til 2,0 tommer) (1 mm inkrementer)

Hopp over blank side

AV

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere hopp over side-funksjonen.

Oppsett for e-post

Konfig. snarveier

01: Adressebok

02: Gruppeliste

03: Tx-historikk

04: Manual Input

05: LDAP

Angir hurtigtasten for kategorien [Skann til e-post].

Filnavn

(TOM)

Angir et filnavn. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

Følgende alternativer kan velges.*1

#n: legge til et serienummer fra 00000 til 99999

#d: legge til dato for oppretting av fil (ååmmddttmmss)

(ååmmddttmmss)

Mal

Red. emne

Modellnavn

Registrer eller endrer emnet for e-post. Du kan skrive inn opptil 80 tegn.

Rediger innhold

(TOM)

Registrer eller endrer innhold i e-post. Du kan skrive inn opptil 256 tegn.

Fra/Svar til

Fra

(TOM)

Angir e-postadressen som vises i [Fra]-feltet. Du kan skrive inn opptil 80 tegn.

E-post avsender-ID

(TOM)

Angir avsendernavnet som vises i [Fra] feltet. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Svar til

Adressebok

(TOM)

Angir e-postadressen som vises i [Svar til] kolonnen. Du kan skrive inn opptil 80 tegn.

Manual Input

(TOM)

LDAP

(TOM)

Sendingsdestinasjon

Angir om en e-postadresse bekreftelsesskjerm vises før sending av e-posten

MDN-svar

AV

Angir om det skal bes om MDN (meldingsdisposisjonsvarsling)-svar.

A/R full utskrift

AV

Angi om du vil skrive ut overførings- og mottakshistorikkrapporter automatisk.

MCF-rapport

AV

Innstiller om det skal skrives ut en bekreftelse etter sending av Internett-faks og Skann til e-post.

Tidsavbrudd for MCF-rapport

15 minutter

Innstiller en pause før utskriving av en bekreftelse etter sending av Internett-faks og skann til e-post. Hvis den innstilte tidsperioden overskrides, blir rapporten skrevet ut automatisk uten MDN-respons.

Utskriftskontrollmelding

AV

Angir om feilinnholdet skal rapporteres hvis det oppstår en overføringsfeil.

Oppsett av USB-minne

Filnavn

(TOM)

Setter standard filnavn. Du kan skrive inn opptil 255 tegn.

Følgende alternativer kan angis som standard filnavn.*1

#n: legge til et serienummer fra 00000 til 99999

#d: legge til dato for oppretting av fil (ååmmddttmmss)

(ååmmddttmmss)

Oppsett av delt mappe

Konfig. snarveier

01: Fargefunksjon

02: Skanneformat

03: Tosidig skanning

04: Filnavn

05: Undermappe

Angir hurtigtasten for kategorien [Skanning til delt mappe].

Oppsett av TWAIN

Nettverksoppsett for TWAIN

Angir om nettverksoppsettet for TWAIN skal brukes.

Portnr.*2

9967

Angir portnummeret.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 65535

Oppsett av WSD-skanning

Oppsett av WSD-skanning

Aktiver

Angir om det skal brukes WSD-skanning.

Innbinding

Innbinding langside

Setter standard innbindingsposisjon.

PC-skannemodus

Enkel skannemodus

Velger standard for PC-skannemodus.

Skannerjustering

Skannerkalibrering

Utfør

Igangsetter skannerkalibrering.

Automatisk fargebedømmingsnivå

4

Angir kriterier for dokumentfarge.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 5

Hopp over blank side nivå

3

Angir kriterier for hvit side.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 5

Sjekk av Multimating

innstilling

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere multimating-funksjonen.

Registreringsnøyaktighet

Normal

Angir nøyaktighet for multimating-registrering.

Registreringssyklus

Lavt

Angir syklus for multimating-registrering.

*1

For profiler, kan "#n" eller "#d" angis for [Filnavn].

Hvis du angir "#n": 5-sifret serienummer fra 00000-99999

Hvis du angir "#d": Dato og tid når en fil er opprettet. 12-sifret nummer i ååmmddttmmss-format

åå:

År opprettet (de to siste sifrene i vår tidsregning)

tt:

Timer opprettet (00 til 23)

mm:

Måned opprettet (01 til 12)

mm:

Minutt opprettet (00 til 59)

dd:

Dato opprettet (01 til 31)

ss:

Sekunder opprettet (00 til 59)

* Dato og tid for når en fil blir opprettet er verdier i tidsbryteren i MC873.

Et eksempel på filnavnspesifikasjon (hvis filformatet er PDF)

Hvis du angir "Data#n": Lagret med filnavn som "Data0000.pdf" og "Data00001.pdf".

Hvis du angir "Fil#d": Lagres som filnavn slik som "File090715185045.pdf".

Hvis du angir "Scan": "Skann.pdf" opprettes først, og deretter lagres dataene med navnet "Skann#.pdf".

For "#d", se ovenfor.

*2

For å aktivere den endrede innstillingen, må nettverkskortet startes på nytt. Følg instruksjonene på bekreftelsesskjermen som vises når du endrer innstillingene, og start nettverkskortet på nytt.