Utskrift fra USB-minneopps.

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Standard innstillinger

Farge / Ensfarget

Farge

Velg farge / Ensfarget (Gråskala).

Papirmater

Skuff 1

Angi en papirskuff som skal brukes.

Kopier

1

Velger antall kopier.

Duplex (tosidig)

AV

Slår funksjonen tosidig utskrift på eller av.

[AV]: enkeltsidig utskrift

[Innbinding langside]: tosidig utskrift for langsideinnbinding

[Innbinding kortside]: tosidig utskrift for kortsideinnbinding

Tilpasse

Angi om du vil matche papiret.