Faks-serverfunk.

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Innstillinger for miljø

Faksserver-funksjonen (FaxServer Function)

AV

Angir om skanning til faksserver skal brukes.

Prefix

(TOM)

Angir prefikskode for skanning til faksserver.

Suffiks

faksserver

Angir suffikskode for skanning til faksserver.

Tekst

AV

Angir om du vil legge til brødtekst.

Standard innstillinger

Skanneformat

Auto

Angir standard skannestørrelse.

Tetthet

0

Angir standard tetthet.

Oppløsning

Normal

Stiller inn standardoppløsningen.

Fjerne bakgrunn

Auto

Angir standardoppsettet for bakgrunnsfjerning.

Kontinuerlig skanning

AV

Angir om kontinuerlig skannemodus skal brukes som standard.

Forkant

AV

Innstiller forhåndsvisning for sendebilde.

Kompresjonsgrad

Lav

Velger standard komprimeringsnivå.

Konfig. snarveier

01: Man. ring.

02: Kortnummer

03: Gruppeliste

04: Tx-historikk

05: Skanneformat

Angir hurtigtasten for kategorien [Internettfaks].

Sikkerhetsfunksjon

Sendingsdestinasjon

Angir angivelse av overføringsdestinasjonantall før du starter sendingsoverføring.

Bekreft oppringing

AV

Angir om overføringsdestinasjonens faksnummer må skrives inn på nytt før sending.

Andre innstillinger

Roter Tx

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere Roter Tx-funksjonen.