Nettverksmeny

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Nettverksopps

Nettverksinnstilling

Aktiverer standard systemport

Kablet

Stiller hvilken standard systemport som skal aktiveres i kablet LAN eller trådløst LAN.

Kablet

Aktiver

Angir om kablet LAN skal aktiveres.

TCP/IP

Aktiver

Angir om TCP/IP skal aktiveres.

NetBIOS over TCP

Aktiver

Angir om NetBIOS over TCP skal aktiveres.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

IP-adresse angitt

Auto

Angir metoden for tilordning av IP-adresse.

IPv4 Address

192.168.100.100

Angir en IP-adresse.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

Nettverksmaske

255.255.255.0

Angir en nettverksmaske.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

Gateway-adresse

0.0.0.0

Angir en gateway-adresse.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

DHCPv6

Deaktiver

Velger aktivere / deaktivere DHCP når IPv6 brukes.

DNS server (Primær)

0.0.0.0

Angir IP-adressen til en primær DNS-server.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

DNS-server (Sekundær)

0.0.0.0

Angir IP-adressen til en Sekundær DNS-server.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

WINS-server (Primær)

0.0.0.0

Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

WINS-server (Sekundær)

0.0.0.0

Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

Proxy

Deaktiver

Angir om du skal bruke proxy.

Proxyserver

(TOM)

Angir navnet eller IP-adressen for proxy-serveren. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

Portnr. for Proxyserver

8080

Angir portnummeret for proxy-serveren.

Proxy Bruker-ID

(TOM)

Angir bruker-ID for tilkobling til proxy-serveren.

Proxy Passord

(TOM)

Angir passord for tilkobling til proxy-serveren.

Internett

Aktiver

Angi om du vil aktivere tilgang fra en nettleser.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

TELNET

Deaktiver

Angir om tilgang fra Telnet skal aktiveres.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

FTP

Deaktiver

Angir om du vil aktivere tilgang med FTP.

Skjermtilstand: TCP/IP-protokollen er aktivert.

IPSec

Deaktiver

Dette elementet vises bare hvis IPSec er satt til gyldig. Dette elementet kan kun bli endret til deaktiver.

SNMP

Aktiver

Angir om tilgang skal aktiveres fra SNMP.

Skjermtilstand: TCP/IP er aktivert.

Nettverksskala

Normal

[Normal]: Maskinen arbeider effektivt selv om den er koblet til en HUB med spenntre-funksjon. Men maskinen bruker lenger tid på å starte opp hvis den er koblet til et lite LAN som består av to eller tre datamaskiner.

[Liten]: Denne innstillingen omfatter et lite LAN som består av to eller tre datamaskiner til et stort LAN. Men maskinen fungerer kanskje ikke effektivt hvis den er koblet til en HUB med spenntre-funksjonen.

Gigabit nettverk

Deaktiver

Angir om du vil aktivere tilgang med Gigabit Ethernet.

Innstilling av HUB-forbindelse

Auto

Angir hub tilknytningsmetode. Normalt velges [Auto forhandle].

Trådløs (Infrastruktur) innstillinger

(Dersom trådløst LAN-modul er montert)

Trådløs (Infrastruktur)

Deaktiver

Angir om Trådløs (Infrastruktur) skal aktiveres.

Nettverksinnstilling

IP-adressesett

Auto

Angir metoden for å tildele en IP-adresse.

IPv4-adresse

192.168.101.100

Angir en IP-adresse.

Vis betingelse: TCP/IP-protokollen er aktivert.

Nettverksmaske

255.255.255.0

Angir en nettverksmaske.

Vis betingelse: TCP/IP-protokollen er aktivert.

Gateway-adresse

0.0.0.0

Angir en gateway-adresse.

Vis betingelse: TCP/IP-protokollen er aktivert.

DHCPv6

Deaktiver

Angi om DHCP skal aktiveres når IPv6 brukes.

WPS

WPS-PBC

-

WPS-PBC utføres.

WPS-PIN

-

WPS-PIN utføres.

Trådløst nettverksvalg

En liste over tilgangspunkters navn funnet i søket

-

Viser en liste over trådløse LAN-tilgangspunkter navn som er funnet i et søk.

Manuelt oppsett

SSID

(TOM)

Angi en SSID.

Sikkerhet

Deaktiver

Velger sikkerheten for den trådløse LAN-funksjonen.

"WPA-EAP" og "WPA2-EAP" kan bare stilles via Internett.

WEP nøkkel

(TOM)

Viser om [Security (Sikkerhet)] er satt til [WEP (WEP)].

Tast inn WEP nøkkel.

WPA krypteringstype

AES

Velg en WPA2-PSK krypteringstype.

Vises hvis [WPA-PSK (WPA-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

WPA forhåndsdelt nøkkel

(TOM)

Skriv inn den forhåndsdelte nøkkelen.

Vises hvis [WPA-PSK (WPA-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

Trådløs gjenkobling

-

Trådløs (Infrastruktur) ny tilkobling utføres.

Innstilling av Trådløs (AP-modus)

(Hvis trådløst LAN er installert)

Trådløs (AP Mode)

Deaktiver

Angir om Trådløs (AP-modus) skal aktiveres.

Automatisk tilkobling (knapp)

-

Kobler til automatisk (trykknapp) bruk av Trådløs (AP-modus).

Manuelt oppsett

SSID

(Enhetsspesifikk streng)

Viser SSID for trådløs (AP-modus).

Passord

(8-sifret tall)

Viser passordet for trådløs (AP-modus).

Innstillinger for tilkobling

SSID

(Enhetsspesifikk streng)

Setter SSID for trådløs (AP-modus).

Passord

(8-sifret tall)

Setter passordet for trådløs (AP-modus).

IPv4-adresse

192.168.110.100

Setter passordet for trådløs (AP-modus).

Brukerinnstilling AP-modus

Privat

Viser eller skjuler [Automatic connection (push-button) (Automatisk tilkobling (knapp))] og [Manual Setup (Manuelt oppsett)] av [Wireless(AP Mode) Setting (Innstilling av Trådløs (AP-modus))] for brukere som ikke er administratorer.

Fabrikkinnstillinger

-

Innstillingene av nettverket, e-postserver, LDAP-server og sikker protokollserver går tilbake til standardinnstillingene.

Post serveroppsett

SMTP-server

(TOM)

Angir IP-adressen eller servernavnet for SMTP-serveren.

SMTP-port

25

Setter portnummeret for SMTP-serveren. Normalt brukes standardinnstillingen.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 65535

SMTP-kryptering

Ingen

Velger en krypteringsmetode for SMTP-kommunikasjon.

Motta innstilling

Deaktiver

Angir protokollen som skal brukes til å motta e-poster.

POP3-server

(TOM)

Angir IP-adressen eller servernavnet for POP3-serveren.

POP3-port

110

Angir portnummeret utarbeidet av POP3 på POP3-serveren.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 65535

POP-kryptering

Ingen

Velger en krypteringsmetode i POP-kommunikasjonen.

Godkjenningsmetode

Ingen verifiser.

Velger en autentiseringsmetode for e-postoverføringer.

SMTP bruker-ID

(TOM)

Angir innloggingsnavnet til serveren som brukes for SMTP-autentisering.

SMTP-passord

(TOM)

Setter inn et passord til serveren som brukes for SMTP-autentisering.

POP bruker-ID

(TOM)

Angir et innloggingsnavn på serveren som brukes til POP-autentisering eller for utskrift av filer mottatt som e-postvedlegg.

POP-passord

(TOM)

Angir et innloggingspassprd på serveren som brukes til POP-autentisering eller for utskrift av filer mottatt som e-postvedlegg.

Innstillinger for LDAP-serveren

Serverinnstilling

LDAP-server

(TOM)

Angir IP-adressen eller servernavnet for LDAP -serveren.

Portnr.

389

Angir portnummeret for LDAP-serveren.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 65535

Tidsavbrudd

30 sekund(er)

Setter verdien for tidsavbrudd for søkesvaret fra LDAP-serveren.

Tilgjengelig rekkevidde: 10 til 120 sekunder

Maks. oppføringer

100 oppføringer

Setter maksimalt antall søkeresultater fra LDAP-serveren.

Søk rot

(TOM)

Angir en posisjon for å starte å søke i LDAP-katalogen.

Egenskap

Navn1

cn

Angir attributtnavnet som det ble søkt på som brukernavn. Brukes for søkesteder for Skann til e-post Retistrering av [Name1 (Navn1)] er påkrevd. For å legge til attributter til søk, skriv [Name2 (Navn2)] og [Name3 (Navn3)].

Navn2

sn

Navn3

fornavn

E-postadresse

post

Angir attributtnavnet som det ble søkt på som e-postadresse. Brukes for søkesteder for Skann til e-post

Tilleggsfilter

(TOM)

Angir søkesystemet som skal legges til ved søk. Brukes for søkesteder for Skann til e-post (F.eks.: employeeNumber>=1000)

Autentisering

Metode

Anonym

Angir verifiseringsmetoden.

For Digest-MD5, må DNS-serveren angis. For sikker protokoll må du sette SNTP-server, DNS-server og server for sikker protokoll.

Bruker-ID

(TOM)

Angir en bruker-ID for LDAP serverautentisering. Du kan skrive inn opptil 80 tegn.

Visningsbetingelse: LDAP verifiseringsmetoden er ikke satt til [Anonym].

Passord

(TOM)

Angir et passord for LDAP serverautentisering. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Visningsbetingelse: LDAP verifiseringsmetoden er ikke satt til [Anonym].

Kryptering

Ingen

Angir krypteringen av kommunikasjonen til LDAP-serveren.

Sikker protokoll serverinnstilling

Domene

(TOM)

Angir et områdenavn for Kerberos-sertifiseringen. Du kan bruke store bokstaver.Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

Minne

For å bruke innstillingene som endres på [Nettverksmeny]-menyen, må du starte et nettverkskort på nytt. Start nettverkskortet på nytt i henhold til bekreftelsesskjermen som vises når du endrer innstillinger.